Sügühali meha kéiburi 70 irumu lúmagiñe hagiribudun hiibe-agei ísüraelina Herusaléun ani añahagua meha saragu hádangiñe awinwanda lidan ámuñegueinarügü fulasu le lábugiñebei hagumadihan pérüsiana. Fádiri Ésüdürasi, le arufudahabalin Lilurudun Heowá, aban hádangiñe. Aganbaali meha Ésüdürasi mafala hamani lílana Herusalén le lariñagubei Lúrudu ani busenti meha lidin íderaguaña. Aba lariñagun Árütaherühesi, le lurúeite Pérüsia, lun: “Rúhali Bungiu lichú aau bun lun barufudahani Lilurudun. Beiba, barübaña sun ha busentiña houdin buma”. Óundaraguati Ésüdürasi hama sun ha busenbaña hagiribudun uburugun Herusalén. Lárigiñe hamuriahan luma Heowá lun lóunigiruniña lidan lidise haweiyasun, aba houdin.

Chülütiña Herusaléun gádürü hati lárigiñe. Ábati hariñagun gumadimatiña ha ñéinbaña lun Ésüdürasi: “Maganbaditiña ísüraelina lun Heowá, maríeihaña hama würiña ha huduguatiña houn búngiugu mama inarünitiña”. Kati ladügübei Ésüdürasi? Hagibugiñe gürigia, aba láhuduragun, ábati lafurieidun: “Heowá, adügaadibu bandi katei buiti wawagu, ánheinti wagía, afigouhaadiwa bigibugiñe”. Íbini meha asakürihaaña lan gürigia mégeigiña meha híderawagun adügei le buídubei. Anúadirati Ésüdürasi wéiyaaña hama alidihatiña lun hagía lan ariha lau katei le. Lidan ǘrüwa hati, bugawatiña ha máhuduragunbaña lun Heowá Herusaléngiñe.

Sügüti duusu irumu. Lidan sun dan ligía, iñurawagúati lubarieirun Herusalén. Óundaragua lumutiña Ésüdürasi gürigia párükerugu lun laliihani Lilurudun Bungiu houn. Dan le ladaarunbarun líburu, aba hararamun gürigia. Alawaha lumuti Ésüdürasi Heowá, ábati hiñuruni gürigia háhabu arufudei gunda hamá lau le haganbubei. Lárigiñe, aba laliihani Ésüdürasi le lariñagubei Lúrudu, afuranguagüdaléi le mini lubéi, ábati híchugun gürigia arigei lun. Ánhatiña lun hadurun ladüga ábaya lan meha maganbadi hamá lun Heowá, ábati hayahuahan. Larugan, sigiti Ésüdürasi aliihei Lúrudu houn. Furendeitiña yarafaali lan lidaani lefeduhóun Tufedun Dibasein. Furesegueina, aba hagumeserun aranseha lubá.

 Gúndaatiña gürigia lidan sedü weyu le lidurabei fedu ani rútiña seremei lun Heowá luagu lubuidun alubahani. Mefeduhangiña meha aban Tufedun Dibasein ítarati lúmagiñe lidaani Hosué. Lárigiñe lagumuchun fedu, óundaraguatiña gürigia lun hafurieidun, hariñaga: “Heowá, sefu bumutiwa lídangiñe amudirawaguni, rútibu éigini woun lidan fulasu mageirawati, adüga buguya lun wawinwandun lidan lubuidun fulasu le. Ánheinti wagía, maganbaditiwa bun lóugiñe aban wéiyaasu. Óunahatibu profetagu eweridirawa, madügüntiwa gasu. Íbini ítara, gaguraasuntibu wabá. Gúnfuli bumuti füramasei le badügübei lun Abüraámü. Guentó, füramasetiwa bun gaganbadibadiwa lan bun”. Bürǘ hamuti le füramase habéi, ábati haseiniruni gumadimatiña, lewitagu hama fádirigu.

“[Gúndaatimatiña] ha aganbubalin ani adüga haméi le lubeibei Bungiu!” (Lúkasi 11:28).