Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

 ARUFUDAHANI 63

Abürühani luagu touba muna

Abürühani luagu touba muna

Lau lásügürün dan, aba Bélisasarühali lan lurúeite Babilónia. Aban guñoun, aba lamisurahan milu hádangiñe gürigia hátima súdinibaña lageira lidoun aban adineruni. Ábati líchugun gumadi houn lubúeingu lun hanügüni kopu burí lauti golu le lanügübei Nabukodonosoru tídangiñe litenpulun Heowá lun. Gurati Bélisasarü diwéin hama gürigia ha lamisurahabaña lídangiñe kopu burí ligía sun añaha lan alawahaña habungiutegu. Sódini, aba lasaliragun lúhabu aban wügüri, ábati lagumeserun abürüha dimurei burí le úati gunfurandawa lan luagu touba muna to ñein lubéi hadinera.

Wéiriti meha anufudei le luágubei Bélisasarü. Ábati lagúarun houn lánigu garíaahatiña, aba füramase lan houn: “Le ariñaguti nun ka lan mini lubéi dimurei burí le, nadügüba lun ligía lan lǘrüwan wügüri gabafutima Babilónia”. Lau sun áfaagua hamá hariñaguni lun ka lan mini lubéi dimurei burí ligía, siñá hamuti. Aba tebelurun urúei ariñaga lun: “Anihein aban eyeri gíriti Danieli, ligía meha ariñagubalin lun Nabukodonosoru ka lan mini lubéi uénedü luma burí dimurei le úati gunfurandawa lan. Gayaraati lariñaguni bun ka lan lílabei dimurei burí le”.

Aba liabin Danieli lun urúei. Lariñaga Bélisasarü lun: “Anhein baliiha dimurei burí le, ariñagabéime nun ka lan mini lubéi, níchuguba aban iñari golu bun ani nadügüba lun buguyaba lan lǘrüwan wügüri lau ubafu Babilónia”. Lariñaga Danieli: “Lau sun mabusenrun nani hidewese, nariñagaali hun ka lan mini lubéi dimurei burí le. Íñuti meha lanaagun búguchi Nabukodonosoru lungua, ligía ladügünbei Heowá lun ǘnabugu lan. Íbini subudi humani sun le asuseredubei lun, arufudatün minebeni lun Heowá lau hatun diwéin lidan burí kopu lauti golu le asagarúbei tídangiñe Litenpulun. Ligía bürǘ laali lubéi Bungiu dimurei burí le: MENÉ, MENÉ, TEKELI luma PARSIN. Mini lan hábürühan lan médiana hama pérüsiana luagun Babilónia, mámaalimeti huguya urúei”.

Genegeti meha úabei lan ni aban gayaraati lagañeiruni Babilónia. Garanaati meha lubarieirun ani anihein meha aban  duna huliliti geyegu lau, ligía meha óunigirubalin uburugu. Gúñounmeme ligía, aba hábürühan médiana hama pérüsiana luagun. Geyé lumuti Siru, le lurúeite Pérüsia, lémeri duna lun gayara lan hachülürün lisudaranigu luagun lubenari uburugu. Dan le hachülürünbei ñein, hunren liña bena! Ábati hebelurun súdaragu lau lóufudagun, aba hagañeiruni uburugu Babilónia, áfara haméi lurúeite. Guentó, Síruhali meha lurúeite Babilónia.

Irumuméme ligía, aba líchuguni Siru ñunsu le: “Ariñagaali Heowá nun lunya nábunagunu litenpulun to Herusalénboun. Sun le busenti lídehan hádangiñe lumutuniña, gayaraati lidin lun lídehan”. Ítara kei füramase lani Heowá, giributiña bandi huríu hageiroun 70 irumu lárigiñe lagünrinchawagun Herusalén. Ábati lóunahani Siru sun ílagu luma kopu lauti golu luma pülata le lasagarubei Nabukodonosoru tídangiñe ténpulu lárigoun. Ariha bumuti ida liña lan meha layusuruni Heowá Siru lun líderaguniña Lumutuniña?

“Ábürüha Babilónia to wéiriboun; guentó hábiñeharu máfianu” (Arufudúni 18:2).