Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

Ebelaagülei lun fánreinti 10

Ebelaagülei lun fánreinti 10

Heowá Urúeibei luagu sun katei. Gabafuti luagu sun katei ani gabafumémebei luagu lun súnwandan. Arufuda lumuti kéiburi dan le lesefurunbalin Heremíasi luéi lounwen lidan aban fusu. Sefu lumuti Sadürákü, Mesakü luma Awedi-negó lídangiñe aban régigi durunguti, sefuléi Danieli luéi héigini liñún. Góunigi lumutu Heowá Esütérü lun gayara lan tesefuruniña huríu. Mígirunbei Heowá lun ladurarun wuribani lun súnwandan. Chóurugüda lumuti profesía luáguti óunwenbu guáriua luma óunwenbu tídibu wewe woun málühali lan Larúeihan Heowá agidarei sun wuribani, ábameti larúeihani ubóu.

IN THIS SECTION

Lóunahani Heowá Heremíasi apurichiha

Adügati le lariñagubei profeta nibureingili le lun hagañidun wéiyaaña mutu ha Hudaabaña.

Lagünrinchawagun Herusalén

Sigitiña lílana Hudá áhuduragua houn búngiugu mama inarünitiña, ligía lígirunbaliña Heowá.

Gádürü nibureintiña ha gaganbaditiña lun Heowá

Desidírütiña gádürü nibureintiña huríu úaraguabaña lan lun Heowá íbini lúbiñe urúei uburugu Babilónia.

Arúeihani le lunbei ladurarun lun súnwandan

Ariñaga lumuti Danieli lun Nabukodonosoru ka lan lílabei luénedü le ámubei.

Máhuduraguntiña lun guáriua

Máhati Sadürákü, Mesakü luma Awedi-negó háhuduragun lun guáriua lauti golu le ladügagüdübei lurúeite Babilónia.

Arúeihani le ítarabei kei aban óunwenbu tídibu wewe

Subudigüdawati lun Nabukodonosoru lidan luénedü kaba lan meha asusereda lun.

Abürühani luagu touba muna

Ka sügǘ anügübei fulasu dan le lasaliragunbei abürühani le úabei gunfurandawa lan luagu touba muna, ani ka lílabei?

Danieli lidan huyu le ñein habéi liñun

Furieibá lun Heowá sagü weyu, kei meha ladügüni Danieli.

Sefu tumutiña Esütérü huríu tíledigu

Chülütu Esütérü lun urúei tan lau sun meha terencha lan tuguya ani hilaguaaña meha tagübürigu.

Arufudaha lumuti Ésüdürasi Lilurudun Bungiu

Lárigiñe haganbuni ísüraelina Ésüdürasi, aba hadügün aban füramasei espechaliti lun Bungiu.

Lubarieirun Herusalén

Aganbati Neemíasi busén hamá áganiñu hábürühan hawagun. Ka meha uagu manufude lubéi?