Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

 ARUFUDAHANI 1

Ladügüni Bungiu sielu luma ubóu

Ladügüni Bungiu sielu luma ubóu

Bungiu Heowá adügübaliwa. Ligía adügübalin sun katei le warihibei luma le marihin wabéi. Lubaragiñe ladügüni katei burí le warihibei, adügati bandi ánheligu. Subuditi bun kátaña lan ánheligu? Gürigia ha ladügübaña Heowá kei ligía. Siñati warihiniña kei siñá lan warihini Heowá. Furumiñeti ánheli le ladügübei Heowá íderagubalin adügei sun katei, kéiburi waruguma, lubuidun ubóu le ídanbei wawinwanda luma le líbiri ubóu le siélubei.

Lárigiñe, aba laransehani Heowá ubóu lun hawinwandun animaalugu hama gürigia lidan. Adügati lun lámirihan lileitin weyu luagun ubóu. Adüga ligía burí wübü, barana luma duna éibaaguati.

Ka ladügübei lárigiñe? Ariñagati Heowá: “Nadüga sagadi, nadü, luma burí tídibu wewe”. Ábati láhüchün sun luwuyeri nadü le ruti furuda, fagudiya luma fuluri. Adügati giñe Heowá sun hawuyeri animaalugu: ha áhamahatiña, ha áfulihatiña hama ha aduruuhabaña múarugu. Adügati animaalugu ñǘbüritiña, kéiburi másaraga, adüga ligía wéinamutiña, kéiburi lefan. Ka animaalu hínsiñebei bun?

Ábati lariñagun Heowá lun furumiñeti ánheli: “Guentó, adüga waméi wügüri”. Mítaranbaña meha gürigia kei animaalugu. Gayaraabei meha hadügün katei burí iseri, hayanuhan, héherahan luma hafurieidun lun Bungiu. Hagíaba meha óunigirei ubóu hama  animaalugu. Subuditi bun katei lan furumiñeti wügüri le ladügübei Heowá? Warihaali.

“Dan le lagumeserunbei sun katei, aba ladügüni Bungiu sielu luma ubóu” (Agumesehani 1:1).