Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Kátima san tarufudahabei Bíbülia?

 KAPÍTULU 9

Wawinwanduña san lidan “lagumuhóun dan”?

Wawinwanduña san lidan “lagumuhóun dan”?
 • Ka sügǘ lidan wadaani uágubei tadimureha Bíbülia?

 • Según Lererun Bungiu, ida haba san gürigia lidan “lagumuhóun dan”?

 • Ka burí katei buiti tariñagubei Bíbülia luba “lagumuhóun dan”?

1. Halía lariñawagúa woun le lunbei lasuseredun ámuñegü?

DAN le harihini ñunsu tidan bigibigitu, álügüdaguatün san hungua halíaba lan lebeda ubóu le? Uguñe weyu susereti lamiselu le magurabúnti darí lun ua lan asubudiruti kaba lan asusereda haruga (Santiagu 4:14). Ani subudi lumuti Heowá (Isaíasi 46:10). Lüha meha tariñaguni Bíbülia, mámarügü lamiselu le asuseredubei uguñe weyu, ayanuhatu giñe luagu katei buiti le lunbei lasuseredun yarafa madise.

2, 3. Ka álügüdahani hadügübei lani Hesusu disipulugu, ani ka óunabagülei líchugubei houn?

2 Adimurehati meha Hesusu luagu Larúeihan Bungiu, le lunbei lagumuchun lau wuribani ani adügaléime Ubóu paraísume (Lúkasi 4:43). Gürigia ha aganbubalin Hesusu busentiña meha hasubudiruni ídaba lan liabin Arúeihani ligía. Íbini lani disipulugu álügüda hamuti: “Kaba [...] liseinin bagiribudun [o bagumadihan kei urúei marihúaditi] ubouagun, luma lagumuchagüle ubóu?” (Matéu 24:3.) Aba lóunabuniña, Heowárügüñein lan asubudirei ídaba lan lagumucha luriban ubóu le (Matéu 24:36). Gama lumoun, aba lariñaguni Hesusu katei le lunbei lasuseredun ubouagu murusun dan lubaragiñe lanügün Larúeihan Bungiu darangilaü  luma ichouruni. Ani lasusereduña seini ligía uguñe weyu.

3 Lubaragiñe waríaahani liseinin wawinwanduña lan lidan lidaani “lagumuchagüle ubóu”, adimureha wamá luagu aban wuribu le meha marihin lubéi ni aban gürigia. Wuribu le susereti sielu, le ñein lubéi hawinwanda sífirigu ani resultóu le lánibei wuribu ligía ganiti efekütu wawagu.

WURIBU SIELU

4, 5. a) Ka asuseredubei sielu murusun dan lárigiñe lagumeserun Hesusu arúeiha? b) Según Arufudúni 12:12, ka resultóu lánibei wuribu le ageindawagubei sielu?

4 Arufudati kapítulu 8 gumese lan Hesukrístu arúeiha sielu lidan irumu 1914 (aliiha huméi Danieli 7:13, 14). Murusun dan lárigiñe aba latatirun adügei luadigimari. Ariñagatu Bíbülia: “Aba ñein lan aban wuribu sielu, ñein lubéi lageindagua arükánheli Migeli [ábaya liri Hesusu] hau lani ánheligu luma düragón [Satanási]. Ageindaguati düragón hau lani ánheligu”. * Féridi lumuti Satanási hama lumafianu wuribu aba hachüürün ubouagun. Aba hagundaarun ánheligu úaraguatiña ladüga úaali lan Satanási ni lumáfianu sielu. Gama lumoun magundantiña gürigia. Ariñagatu Bíbülia: “Fugiabugu ha aganóubaña ubouagu [...]! Lugundun ñǘdünha Mafia humoun lau óunwenbu igañi, ladüga subudi lumuti luagu murusunrügaali lan lidaani” (Arufudúni 12:7, 9, 12).

5 Ariha huméi resultóu le lánibei wuribu le ageindawagubei sielu: lagañiduba Mafia ábame lagubuhan turóbuli houn gürigia ubouagu. Warihubeime wawinwanduña lan lidan dan hénrenguti ligía. Ani dan ligía “murusunrügaali” íbini Satanási subudi lumuti. Agúahatu Bíbülia lun “lagumuhóun dan” (2 Timotéu 3:1). Ma lueirin wagundan yarafaali lan dan lun lagidaruni Bungiu lubafu Satanási lídangiñe Ubóu!  Aríaaha wamá fiú lídangiñe sügǘ le uágubei tadimureha Bíbülia ani lasusereduña uguñe weyu. Arufudati sügǘ burí le, wawinwanduña lan lidan lagumuhóun dan ani málühali lan Larúeihan Bungiu anüga saragu abinirúni lun súnwandan houn ha hínsiñehabubaña lun Heowá. Furumiñe ariha wamá gádürü sügǘ lánina seini le lariñagubei Hesusu lamakürübei lan dan le wawinwandubei.

SÜGǗ WEINAMUTI LE LÁNINA LAGUMUHÓUN DAN

6, 7. Ida liña san lagunfulirun uguñe weyu le lariñagubei Hesusu luagu burí wuribu luma ilamaü?

6 “Lageindaguba aban ageiraü luma aban, lawuribuhaba aban fulasu luma aban.” (Matéu 24:7.) Hilatiña míñunu gürigia lidan san irumu le sügühalibei ladüga wuribu. Abürühati aban sásaamu Alunduna: “Gíbetimati hitaü le áwiyurubei lidan sígulu 20 sügǘ lau amu dan. [...] Lidan sígulu ligía anihein meha wuribu aban lárigi aban, ladüga murusunrügüñein lan dan ua lan wuribu tau áruma lidan ni aban fulasu”. Indikarüti aban ariñahani tídangiñeti Instituto Worldwatch: “wuribu burí le agendawagúbei [lidan sígulu 20] hilatiña ǘrüwa wéiyaasu hóugiñe gürigia ha óunwegubaña lidan sun wuribu le susereelibei lúmagiñe furumiñeti sígulu lárigiñe Kristu darí irumu 1899”. Hilatiña hóugiñe san míñunu gürigia  ladüga wuribu lúmagiñe 1914. Ígirati wuribu burí ligía besafu gürigia sin haduheñu. Gayarati sügühadün lan lídangiñe igarigu le lanügübei sügǘ le.

7 “Ñeinbei ilamaü.” (Matéu 24:7.) Ariñagatiña akutihatiña, luagu lidan lan darandi irumu le sügühalibei gíbetimahali lan éigini alubahóuti. Gama lumoun, anihagua likesinga ladüga úati múa hama saragu gürigia lun hábunagun ni seinsu lun hagañeihan. Láurügüñein murusun seinsu habagarida hóugiñe milu míñunu gürigia lidan ageiraü gudemeti: kéiburi lau aban dólar luagu weyu. Ani hibe-agei sufuritiña ilamaü. Ariñagatu La Organización Mundial de la Salud hilá hamá hóugiñe seingü milu irahüñü sagü irumu lau magülegu.

8, 9. Ka arufudubalin gúnfulihali lan profesía lani Hesusu luagu hárabaganali luma sandi?

8 “Ñeinbei óunwenbu burí hárabaganali.” (Lúkasi 21:11.) Ariñagati Servicio Geológico de Estados Unidos, agurabúa lan kéiburi disinéfu hárabaganali sagü irumu le hanarimeti lere darí lun ladügün damichi tun burí muna, daragualéi múa, adüga ligía lun tagadeirun muna lautu saragu fuló sunsuinagubei. Arufudati giñe amu ariñahani hilá hamá hóugiñe bián míñunu gürigia lúmagiñe irumu 1900. Ani ariñagatiña amu sásaamu: “Lóuguati ídemuei le líchugubei awanseruni le adügǘwalibei”.

 9 “Ñeinbei  [...] sandi.” (Lúkasi 21:11.) Íbini anihein lan awanseruni lidan arani, buin haña gürigia lau sandi dandu binadu kei iseri. Según somu ariñahani, lidan lagumuhóun burí irumu le sügühalibei komuntimahali wein sandi le meha subudi waalibei —kei burí tunú, malaria, luma kólera—, ani anihein burí amu hénrengutimahali lareidaguagüdǘniwa lau arani. Chülüguali giñe kéiburi darandi iseri sandi. Ani anihein lídangiñe máraninagili ani gáfarahati.

GÜRIGIA LÁNINA LAGUMUHÓUN DAN

10. Ka igaburi le lídanbei 2 Timotéu 3:1-5 harihubei hawagu gürigia uguñe weyu?

10 Mámarügüñein luagu sügǘ le lunbei lamakürüni lagumuhóun dan ubouagu tadimureha Bíbülia, adimurehatu giñe luagu lasansiruba lan hagaburi gürigia. Ariñaga lumuti apostolu Pábulu ida haba lan hibe-agei gürigia. Ariñagati: “Liábinburiba [...] weyu hénrenguti lídounme lagumuhóun dan” (aliiha huméi 2 Timotéu 3:1-5). Según lariñaguni Pábulu anihánba burí igaburi arihúa hadan gürigia:

 • hóunguarügübei habusenra buiti

 • hínsiñebei seinsu houn

 • maganbunhabaña hagübürigu

 • metengiradibaña

 • mínsiñehabubaña

 •   siñabei hárügüdagun houngua

 • hanarimebaña

 • háluahabei hagundan guánarügü lubaragiñe háluahani Bungiu

 • hafamuruba kamá gúnfulitiña luma Bungiu ani larihíba lidan habagari iyeeni lan

11. Según le lariñagubei Sálumu 92:7, kaba asusereda houn gürigia wuribatiña?

11 Ítarahaña san gürigia lidan fulasu le ñein lubéi heredera? Chóuruti ítara liña lan. Lidan sun fulasu añahein gürigia óuserutiña ítara. Arufudati le málühali lan Bungiu adügei le tariñagubei Bíbülia: “Anhein weiri habéi wuribatiña kei híduru, awanse hagía, lúnrügü hagünrinchawaguniwa lun sun dan lasusereda” (Sálumu 92:7).

SÜGǗ BUÍDUBURITI

12, 13. Ka burí katei arufudubei “laganwounduba lan subudi” lidan “lagumuhóun dan”?

12 Kei tariñaguni Bíbülia, lidan burí lagumuhóun weyu le, anihein saragu turóbuli. Gama lumoun, anihein fiú sügǘ buiti haganagua lubúeingu Heowá.

13 “Laganwounduba subudi” tiña liliburun Danieli. Ídabati lagunfulira dimurei burí le? Lidan “lagumuhóun dan” (Danieli 12:4). Lúmagiñe 1914 líderaguñanu Heowá ha busenbaña heseriwiduni, gunfurandei buidu fiú  inarüni le wéiribei lebegi tídangiñe Bíbülia. Kéiburi le adimurehabei luagu liri Bungiu luma lisuini, lani Hesukrístu sákürifisiu, le asuseredubei houn hilaaña luma luagu águyuguni. Furendeihaña lubúeingu Heowá awinwanda aban ibagari le barüti saragu buiti houn ani alawahalei Bungiu. Gunfurandatima hamaali katei lan Arúeihani lani Bungiu ani ida luba lan laranseruni sun le gádanbalin Ubóu. Ka san hadügübei lau le furendei hamaalibei? Barǘ lumutiwa álügüdahani le, lidoun amu profesía le agunfulirubei lidan lagumuhóun dan le.

“Lapurichihóuba uganu buiti le luáguti larúeihan Bungiu lidan sun ubóu.” (Matéu 24:14)

14. Darí halía lapurichihóua uganu buiti luagu Larúeihan Bungiu, ani ka adügübalin?

14 “Lapurichihóuba uganu buiti le luáguti [L]arúeihan Bungiu lidan sun ubóu”, liña Hesukrístu lidan profesía luáguti “lagumuchagüle ubóu” (aliiha huméi Matéu 24:3, 14). Lidan sun ubóu lapurichihóuña uganu buiti luáguti Larúeihan Bungiu, lun lasubudirúniwa katei lan Arúeihani le, le lunbei ladügüni luma ida luba lan gayara lan wibihini abinirúni le líchugubei. Barüwati uganu buiti le lidan lóugiñe 235 ageiraü luma lidan saragu san iñeñein. Saragu míñunu gefentiña luagu Heowá lídangiñe “sun fulasu, rasa, iñeñein luma néchani” apurichiha hamuti uganu buiti luagu Larúeihan Bungiu lau ubebeni (Arufudúni 7:9). Rutiña giñe aturiahani tídangiñeti Bíbülia sin haguburahan houn míñunu gürigia ha busenbaña hasubudiruni létima tarufudahabei Bíbülia. Chóuruti wéirigüda lanu wanigi warihini ida liña lan agunfulireina lan profesía le, láutima hasubudiruni kristiánugu inarünitiña ariñaga lan Hesusu hawagu: “Hiyereegudúba houn sun gürigia, nuéigiñe” (Lúkasi 21:17).

KABA HADÜGA?

15. a) Afiñetün san wawinwanduña lan lidan lagumuhóun dan, ani ka uagu hóunaba ítara? b) Ka mini lubéi “lagumuchun ubóu” houn ha agarabaagubaña luagun Heowá luma houn ha erederubaña lábugiñe Larúeihan Bungiu?

15 Kei lagunfuliruña lan saragu profesía tídangiñeti Bíbülia  uguñe weyu, afiñetün san wawinwanduña lan lidan lagumuhóun dan? Lapurichihóuba uganu buiti le darí gufuruma lan Heowá, “ligíaalimeti lagumuchun ubóu” (Matéu 24:14). Mini lan “lagumuchun ubóu”, dan le lunbei lagidaruni Bungiu wuribani ubouagugiñe. Layusurubei Bungiu Hesusu hama lani ánheligu gabafutiña lun lagumuchaguagüdüniña sun gürigia ha agarabaagubaña luagun (2 Tesalónikana 1:6-9). Meyeedun láañame Satanási hama lumafianu néchanigu. Lárigiñe lira, lanügüba larúeihan Bungiu bandi abinirúni houn sun ha erederubaña lábugiñe arúeihani úaraguati ligía (Arufudúni 20:1-3; 21:3-5).

16. Ka katei sábiuti lunbei hamuga hadügüni?

16 Kei yarafaali lan dan lun lagumuchun ubóu le lani Satanási, mosu wálügüdagun woungua: “Ka san lunbei anahán lan adügei?”. Sábiuti wasigirun afurendeira luagu Heowá luma luagu le lagurabubei wámagiñe (Huan 17:3). Aturiaha humoun hibíbülian lau linarün. Hechu humá adamuridagua hama ha áfaagubaña lun hadügüni lugundan Heowá (aliiha huméi Ebüréu 10:24, 25). Subudi huméi Bungiu Heowá lau haturiahanu Lererun, adüga humeime asansiruni le mégeiwabei lun hagundaaragüdüni (Santiagu 4:8).

17. Ka uagu lidanba lubéi magaradahan hamá hibe-agei gürigia lachülüra hagünrinchawagun wuribatiña?

17 Ariñagati Hesusu meberesenbaña lan hibe-agei gürigia lau burí sügǘ le arufudubei wawinwanduña lan lidan lagumuhóun dan. Furesebei lachülürün hagünrinchawagun wuribatiña, danme le magaradahan hamá, ítara kei ladüga aban híweruti áriebu (aliiha huméi 1 Tesalónikana 5:2). Eweridihati Hesusu: “Ítara kei meha lasuseredun lidan meha lidaani Noé, ítara luba giñe danme le niabin, au le Wügüri Garaüwarügüti. Lidan meha dan ligía, lubaragiñe ladibirun ubóu, heredera meha gürigia eiga, ata, amarieidagua, íchaahaña hasaanigu lun maríei, darí weyu le lebelurunbei Noé tidoun ugunei. Mefentiña, darí ladibirun ubóu, aba hañaradagun  súngubei. Ítara luba giñe danme niábinya, au le Wügüri Garaüwarügüti ubouagun” (Matéu 24:37-39).

18. Ka leweridihan Hesusu lunbei sériu lan wanügüni?

18 Ligía leweridihanbei Hesusu: “Góunigi humá, mígira humá lun tabuinchun hanigi lau katei málati kei saragu fedu, bacharuaü, luma burí idiheri luagu burí katei lánina ibagari le, márügüdün láamugaün weyu le nagiribudagüle ubouagun lidan magaradahan humá, kei aban sádara. Ladüga ítara luba liabin weyu ligía hawagun sun ha aganóubaña lidan sun fulasu ya ubouagu. Aranseñu humá lubeiti, afurieida huguyame lun Bungiu sun dan, gayara láamuga hibihin ubafu lun hawanduni sun burí katei le lunbei lasuseredun, lun giñe gayaraabei lan harufudagun hungua nigibugiñe” (Lúkasi 21:34-36). Mosu sériu lan wanügüni le lariñagubei Hesusu. Ka uagu? Ladüga gürigia ha aubaña lagundaara Heowá Bungiu luma “Wügüri Garaüwarügüti” Hesukrístu, gayarabei herederun wínwanñu danme lagumuchúniwa lau ubóu le lani Satanási. Gayarabei giñe hawinwandun lun súnwandan lidan lubuidun iseri ubóu le yarafaalibei (Huan 3:16; 2 Féduru 3:13).

^ par. 4 Lidan lanwoun ariñahani páhina “Katei san arükánheli Migeli?”, arufudúati Migeli lan ábanya iri le leresibirubei Hesusu.

Lanwoun ariñahani

TATURIAHÓUN BÍBÜLIA

Ka uagu lunti lubéi haturiahanu Bíbülia?

Íderaguaaru Bíbülia saragu míñunu gürigia adarira óunabagülei lun lanarime burí álügüdahani le hadügübei hóuniwagua lidan habagari. Hínsiñeti hamuga hun huguya lan aban hádangiñe?