TIDAN hibíbülian, ida liña lásügüragüdüniwa Sálumu 83:18? Tidan Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras ariñagatu lidan bérusu le: “Lun hasubudiruni sun gürigia luagu Heowá lan bíribei, buguyarügüñein le íñugutimabei ligibuagu sun ubóu”. Itareina liña giñe tásügüragüdüni amu burí Bíbülia. Gama lumoun, anuhoun saragu sagawati iri Heowá tídangiñe ani sansiwati luagu titulu kéiburi “Aburemei” o “Bungiu”. Ka yebe lunbei láfuachun lidan bérusu le? Aban titulu, o iri Heowá?

Liri Bungiu lidan létüra ebüréu

Aban iri abürüdǘbei ñein. Tidan furumiñetu dugumedu —to abürüdǘboun lidan ebüréu kei tibe-agei líburu tidan Bíbülia— anihein aban iri ábanrügüti. Ítara liña labürüdǘn iri le lau létüra ebüréu יהוה (YHWH). Heowá ligía ligaburi labürüdǘn lidan garifuna. Ábanrügüñein san wéiyaasu láfuachun iri le tidan Bíbülia? Uá, dariwati kéiburi sedü milu wéiyaasu tidan líburu burí to abürüdüboun lidan Ebüréu.

Wéiriti san lisudini liri Bungiu? Samina wamá luagun furíei le gíribei Wáguchi Bungiu, ligía afurieiduni le lígirubei Hesukrístu. Ítara liña lagumeserun: “Wáguchi Bungiu le siélubei, inebewalá biri” (Matéu 6:9). Fiú dan lárigiñe larufudahani Hesusu furíei le, aba layumuragun lun Bungiu: “Núguchi, rualá uériguni lun biri”. Ábati lóunabun Bungiu siélugiñe: “Rúaali uériguni lun niri bídangiñe ani lichugúayaba” (Huan 12:28). Furanguti wéiri lan lisudini liri Bungiu. Kati uagu hasagarei fiú ásügüragüdütiña Bíbülia lidoun amu iñeñei ani aba híchugun titulu burí ñein?

Genegeti biamañein lan ébunaü méiniti. Furumiñeti, gíbetiña ariñagutiña moun lumuti lan wayusuruni liri Bungiu ladüga ibidiñe lan woun ida liña lan meha lariñawagún. Kei mayusurún lan meha bokales lidan binadu Ebüréu, uguñe weyu úati asubudiruti lau ichouruni ka lan meha bokali ayusurúbei lun liridún létüra burí YHWH lidan tidaani Bíbülia. Lunti san wamahadun wayusuruni liri Bungiu ladügarügü le? Lidan meha tidaani Bíbülia, másiñati Yechua lan o Yehochua liridún liri Hesusu, úati achoururuti. Gama  lumoun, lidan sun ubóu ámuñegueinarügüti labürüdǘn liri Hesusu ani írida hamuti según iñeñein le ayanuhoubei lidan kada ageiraü. Íbini ibidiñe lan houn gürigia ida liña lan meha liridún iri ligía lidan furumiñeti sígulu, masaminaruntiña bián wéiyaasu lubá hayusuruni. Ítarameme, ánhadün ñüdün lidoun amu ageiraü harihibei amu lan liridún hiri lidan amu iñeñei. Ligíati, moun lumuti mayusurun wamani liri Bungiu ladügarügü machoururun wamani ida liña lan meha liridún lidan dan ligira.

Le libiaman lébuna lagidarún liri Bungiu tídangiñe Bíbülia, aban binadu échuni huríu. Gíbetiña hádangiñe saminatiña moun lumuti lan liridún liri Bungiu. Lasuseredunbei le ladüga luriban layusurún lúrudu tídangiñeti Bíbülia le: “Mayusurabéi liri Bubungiute wuriba, ladüga sun le ayusuruti liri Bungiu wuriba, labeichubei” (Áfuriduni 20:7).

Inarüni eweridiha lan lúrudu le luéi layusurún liri Bungiu wuriba. Gama lumoun, ariñagati san siñá lan layusurún lau inebesei? Uá. Wügüriña úaraguatiña ha abürüdübalin seksióun le lídanbei ebüréu (“Binadu Daradu”) gaganbaditiña meha lun lúrudu le lederegerubei Bungiu houn Ísüraelina. Yusu hamuti liri Bungiu sun dan. Kei hénpulu, bürǘ hamuti lidan sálumu le heremuhabei saragu gürigia ha adorarübalin Bungiu lau umalali héreti. Ruti Heowá gumadi houn lubúeingu lun hagúaruni liri ani gaganbaditiña ha úaraguabaña lun (Hoeli 2:32; Adügaü 2:21). Ligíati, kristiánugu uguñe weyu, masaminaruntiwa bián wéiyaasu lun wayusuruni liri Bungiu lau inebesei, kei meha ladügüni Hesusu (Huan 17:26, RVA).

Dan le hagidaruni ásügüragüdütiña Bíbülia liri Bungiu lun híchugun titulu ñein, hadügüña aban óunwenbu charati. Adügatiña lun genege lan dise lan Bungiu wawéi ani mama lan aban gürigia. Anhounti Bíbülia, amisuraha tumutiwa lun lumadagu wamá Heowá (Sálumu 25:14). Samina humá luagu aban umadaü buiti, yarafabei hamuga hasandiragun hungua lun, anhein ibidiñe lubéi liri hun? Ítarameme ida lubati gayara lan gamadagua hamá gürigia luma Bungiu anhein ibidiñe lubéi houn Heowá lan liri. Dan le mayusurun hamani gürigia iri le, masubudirun hamuti giñe lubuidun lila. Ka lilabei liri Bungiu?

Afuranguagüda lumuti Bungiu lun Moisesi lubúein úaraguati. Dan le lálügüdahanbei ka lan liri, aba lóunabun Heowá: “AU LE” (Áfuriduni 3:14). O kei tariñaguni libibülian Rotherham: “Nadügübei  le nabusenrun”. Ítara liñati gayara lan ladügüni Heowá sun le labusenrun lun lagunfuliruni lisuuni, gayara ligía ladügün lun lasuseredun furumiñeguarügü katei lidan sun le adüga láalibei mégeiwarügaali ligía lun lagunfuliruni lisuuni.

Samina wamá, lun hamuga gayara lan hadügüni sun le habusenrun, kaba burí hamuga fulesei hadüga houn humadagu? Lun hamuga laweiridagun lisandi aban hádangiñe, gayarati hamuga hasaliragun surusiame le buiti lun hareidaguagüdüni. Anhein eferidira amu humada bandi seinsu gayarati hamuga harisidun lun híderaguni. Gama lumoun, sun wagía siñati wadügüni sun le wabusenrubei. Ani eibume haturiahanu Bíbülia, taweiriduba hanigi danme le harihini adüga lani Heowá sun le emegeirubei lun libihini le labusenrubei. Gúndaati lau layusuruni lubafu lun líderaguniña ha hinsiñehabubaña lun (2 Krónikasi 16:9). Ha mafurendeirunbalin liri Bungiu redeitiña sin hasubudiruni lubuidun ligaburi Heowá.

Furanguti mosu lan láfuachun liri Bungiu tidan Bíbülia. Dan le subudi wamani ka lan mini lubéi iri Heowá ani yusu wamuti lau líbürei lidan wáhuduragun lun Wáguchi le siélubei, mérengunti wayarafadun lun. *

^ par. 2 Anhein busén hubéi lanwoun ariñahani luagu liri Bungiu, lila luma burí resun lun layusurún lidan áhuduraguni, aliiha humoun garüdia El nombre divino que durará para siempre, hadügün gefentiña luagu Heowá. Ariha humóun giñe garüdia Adundehani lun taturiahóun Lererun Bungiu, seksióun 1.