WÍNWANTI profeta Danieli lóugiñe seingü-san irumu lubaragiñe nasirua lan Hesusu. Gama lumoun, ruti Heowá ariñahani lun, lun lasubudiruni ídaba lan lanúadirei o líridei Hesusu keisi Mesíasi o Kristu. Lariñaga lun Danieli: “Lunti basubudiruni ani gunfurandabeime katei le: Lúmagiñeme oura le lariñawagún lun lararamawagüdünya Herusalén, lumoun lachülürün ábuti le anuadirúabei, lásügürüba sedü dimaasu, ábame ladurarun lémeri luma lubarieirun Herusalén aranserúañu ǘrüwa-wein-bián dimaasu” (Danieli 9:25).

 Lun lasubudirúniwa ídaba lan meha lachülüra Mesíasi, furumiñe mosu hasubudiruni ka lan dan lagumesera abahüdǘwa dan le lunbei lásügürün darí lun lachülürün. Arufuda lumuti profesía lagumeseruba lan buga dan ligía “lúmagiñe oura le lariñawagún lun lararamawagüdünya Herusalén”. Ídabuga “lariñawagúa lun lararamawagüdünya Herusalén”? Ariñagati amu abürühati Bíbülia gíriti Neemíasi, rua lan gumadi lun lararamawagüdünya lubarieirun uburugu Herusalén lidan “irumu wein lidan larúeihan Árütaherühesi” (Neemíasi 2:1, 5-8). Úarati hasaminan bandi abürühatiña abahüdaguni luagu irumu lan 474 lubaragiñe wadaani (lb.w.) ligía furumiñeti irumu dayarüti larúeihan  Árütaherühesi. Dan le wabahüdün, ariha wamuti luagu irumu lan 455 lb.w. ligía irumu wein lidan larúeihan Árütaherühesi. Ligíati, lídanmeme irumu 455 lb.w. lagumesera lagunfulirun lani Danieli profesía luáguti Mesíasi.

Arufuda lumuti Danieli átiribei lan buga dan ásügürüti darí lachülürün “ábuti le anuadirúabei [o Mesíasi]”. Ariñagati profesía lásügürüba lan ‘sedü dimaasu luma ǘrüwa-wein-bián dimaasu’ ánhawa asumaha saliti 69 dimaasu. Átiriñein ladurarun dan ligía? Kei tariñaguni amu burí Bíbülia, mama aban dimaasu le lánina sedü weyu, ladimurehaña ñein luagu dimaasu burí le lánina irumu. Kada dimaasu durati sedü irumu. Subudi hamuti meha binadu huríu saminaü luáguti dimaasu lánina irumu o lóundarawagun sedü irumu lidan kada sétanu. Keisi hénpulu, efeduhatiña meha aba irumu lánina emeraaguni kada sedü irumu (Áfuriduni 23:10, 11). Ítara liña, 69 dimaasu le lídanbei profesía mini lan 69 sétanu lánina 7 irumu kada aban, ánhawa asumaha saliti 483 irumu.

Guentó lúnrügaali wabahüdün. Ánhawa abahüda 483 irumu lúmagiñe 455 lb.w., aba wachülürün lidoun irumu 29 lidan wadaani (ld.w.), irumu le labadiseirunbei Hesusu ábati ligía lan Mesíasi (Lúkasi 3:1, 2, 21, 22). * Ma gúnfuliti profesía le kei aubei labürüdǘwa?

^ par. 2 Lúmagiñe irumu 455 lb.w. darí irumu 1 lb.w. anihein 454 irumu. Lúmagiñe irumu 1 lb.w. darí 1 ld.w. anihein 1 irumu. Lúmagiñe irumu 1 ld.w. darí 29 ld.w. anihein 28 irumu. Anhein wasumara ǘrüwa númeru le, lasaliruba 483 irumu. Aba “lagidarún libagari” Hesusu lidan irumu 33 ld.w., lidan dimaasu númeru 70 (Danieli 9:24, 26). Anhein busén hubéi lanwoun ariñahani le, aliiha huméi kapítulu 11 tidan líburu Prestemos atención a las profecías de Daniel, tuma líburu Perspicacia para comprender las Escrituras, vol. 2, páhina 1014-1017. Biángubei líburu to hadügün gefentiña luagu Heowá.