RESIBI hamaali kristiánugu gumadi lun hefeduhani Aritaguagülei luagu lounwen Kristu, le gíribei “Ladinerun Aburemei” (1 Korintuna 11:20, RVA). Ka uagu súdini lubéi aritaguagülei le? Ka weyu ladügǘwa ani ida liña?

Adüga lumuti Hesukrístu adineruni le, guñoun le lánina hefeduhani huríu Luéyuri Esefuruni lidan irumu 33 lidan wadaani. Ábanrügüñein meha wéiyaasu luagu irumu lefeduhóun Luéyuri Esefuruni, weyu 14 lidan Nisán hahatira huríu. Gumeseti meha furumiñeti weyu lidan hati nisán dan le láfuachun iseri hati fiú dan lárigiñe furumiñeti dimaasu lidan Ǘrüwa-hati. Ábati hagumeserun huríu abahüda 13 weyu luba lagumeserun Luéyuri Esefuruni.

Guñoun ligía, efeduha lumuti Hesusu Luéyuri Esefuruni hama lani apostolugu, aba lóunahani Húdasi Isükarióte lárigiñe aba ladügüni Ladinerun Aburemei. Adineruni, leweñeguabei lefeduhóun Luéyuri Esefuruni, ligíati lunti lubéi ladügǘn ábanrügü wéiyaasu lidan irumu.

Afuranguagüda tumuti liliburun Matéu le asuseredubei: “Dan añaha lubéi eiga, aba lanügünu Hesusu fein lúhaburugu, aba leteingiruni Bungiu tuagu; lárigiñe lagubachagunu, aba líchugunu houn lani disipulugu, ariñageina: Hou humá; núgubu le. Lárigiñe, aba lárügüdün aban weru buin tau diwéin lúhaburugu, aba  leteingiruni Bungiu tuagu, aba lásügüragüdüni houn, ariñageina: Gurá humá lídangiñe le, sun huguya. Nita le, le añuuragüdübalin iseri daradu, le giñe áwiyurubei hawagu saragu gürigia lun ferudunawa lan hafigoun” (Matéu 26:26-28).

Añahein gürigia saminatiña saliguagüda lanu Hesusu fein lǘgürügüme tuma diwéin litame. Gama lumoun, dayarügü liña lúgubu Hesusu dan le lasügüragüdünu fein. Gayarati funa san lariñawagún inarüni lan hou hamani apostolugu lǘgürügü Hesusu gurá haméi lita? Uá, ladüga ítara liña hamuga lira kei heigín gürigia ani dürügua lumuti le lilurudun Bungiu (Agumesehani 9:3, 4; Fádirigu 17:10). Según 1 Korintuna 11:25 ariñagati Hesusu: “Kopu le tau diwéin to, liseinin iseri lidaradun Bungiu huma, le achoururúabei lau nita”. Inarüni san saligua lan ‘kopu iserime daradu’? Uá siñati lasuseredun le, ladüga mama aban umegeni daradu.

Ligíati dandu fein tuma diwéin sínbolurügüñein. Mini tan fein lúgubu Kristu le mafigounti. Yusuti meha Hesusu aban fein to igiraguboun lídangiñe adineruni le lánina Luéyuri Esefuruni, maganatu fein tuguya lébini (Áfuriduni 12:8). Anihein dan yusu tumuti Bíbülia lébini kei sínbolu lánina figóu. Ítara liñati, mini tan fein tuguya lúgubu Kristu sin figóu le lederegerubei keisi sákürifisiu, aban úgubu líbüreti luéi figóu (Matéu 16:11, 12; 1 Korintuna 5:6, 7; 1 Féduru 2:22; 1 Huan 2:1, 2).

Mini tan diwéin lita Hesusu, le añuuragüdübalin iseri daradu. Ariñagati Hesusu láwiyurubei lan lita lun “ferudunawa lan wafigoun”. Seremei hitáü ligía, harumatiña fiú gürigia ligibugiñe Heowá ani belutiña lidoun iseri daradu luma (Ebüréu 9:14; 10:16, 17). Daradu le adügati lun gayara lan houdin 144,000 kristiánugu úaraguatiña sielun. Urúeigubaña ani fádirigu sielu lun habuidun sun gürigia (Agumesehani 22:18; Heremíasi 31:31-33; 1 Féduru 2:9; Arufudúni 5:9, 10; 14:1-3).

Kátaña san garichabaña lun héiginu fein gurá hamoun diwéin to ayusurúboun kei sínbolu lidan Aritaguagülei luagu lounwen Hesusu? Según le ariha wamaalibei, hárügüñanu lídanbaña iseri daradu, mini lan le ha hemenigibaña houdin sielun. Ru lumuti lani Bungiu sífiri sandu ichouruni houn luagu anúadiruaña lan lun urúeigu hamá sielu (Rómana 8:16). Gürigia ha lidanñanu giñe daradu lun Harúeihan luma Hesusu (Lúkasi 22:29).

 Guentoti, ka hadügübei ha agurabubaña hawinwandun lun súnwandan lidan Ubóu danme paraísuhali? Kei lariñaguni Hesusu, chülütiña lidoun Ladinerun Aburemei ani arufudatiña inebesei lidan añaha lan ñein íbini meigin hamani. Adüga hamuti gefentiña luagu Heowá Ladinerun Aburemei aban wéiyaasu lidan irumu, lárigiñe lálüdün Weyu le aubei lagumesera weyu 14 lidan Nisán. Íbini murusunrügüñanu lan gürigia lidan sun ubóu ha ariñagutiña luagu sielun ñein lan hemenigin, wéiriti lisudinin aritaguagülei le houn sun kristiánugu. Aban ókaasion le adügübei lun wasaminarun luagu lueirin línsiñehabu Heowá Bungiu luma Hesukrístu (Huan 3:16).