Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Kátima san tarufudahabei Bíbülia?

 KAPÍTULU 8

Arúeihani lani Bungiu, katei san?

Arúeihani lani Bungiu, katei san?
  • Ka tariñagubei Bíbülia woun luagu Arúeihani lani Bungiu?

  • Kaba ladüga Arúeihani ligía?

  • Ídaba san libiha Arúeihani le, lun ladügǘn lugundan Bungiu ubouagu?

1. Kaba furíei wakutiha?

MÍÑUNU gürigia lidan sun Ubóu subudi hamuti furíei le gíribei Wáguchi Bungiu. Aban afurieiduni le líchugubei Hesusu keisi hénpulu, ani wéiriti lila. Akutiha waméi ǘrüwa furumiñeti ebegiruni le lídanbei, ítara luba gunfuranda humani buidu létima tarufudahabei Bíbülia.

2. Ka ǘrüwa katei larufudahabei Hesusu houn lani disipulugu lun hamuriahani lidan hafurieidun?

2 Lidan latatirun furíei ligía, ariñagati Hesusu houn ha aganbubalin: “Ítara luba lubeiti hafurieidun: ‘Wáguchi Bungiu le siélubei, inebewalá biri. Ñǘbuinla [B]arúeihan; adügüwalá bugundan ya ubouagu kei ladügǘniwa sielu’” (Matéu 6:9-13). Ka san mini lubéi ǘrüwa ebegiruni le?

3. Ka burí katei luáguti Larúeihan Bungiu súdinibei lun wasubudiruni?

3 Furendeihadiwa saragu luagu liri Bungiu, Heowá. Furendeihadiwa giñe luagu lugundan Bungiu, dandu luagu le adüga láalibei luma le lunbei ladügüni hawagu gürigia. Ani, ka san labusenrubei Hesusu lariñagun lau ebegiruni “Ñǘbuinla [B]arúeihan”? Katei san Larúeihabei Bungiu? Ida luba san ladügün liabin Arúeihani le, lun sandu lan liri Bungiu?  Ida luba san ladügǘn lugundan Bungiu lau liabin Larúeihan?

ARÚEIHANI LANI BUNGIU, KATEI SAN?

4. Arúeihani lani Bungiu, katei san? ani ka Lurúeitebei?

4 Arúeihani lani Bungiu ligía aban agumadihani le líchugubei Heowá. Ani ligía guánarügü anúadirubalin Urúei. Kati urúeibei? Hesukrístu. Ligía íñutimabei sügǘ hau sun arúeihatiña ubouaguna; ligíati lariñawagunbei luagu, “Habureme sun aburemei ligía, Harúeite giñe sun urúeigu” (Arufudúni 17:14). Gabafuti Hesusu lun ladügün saragu katei buíduburiti sügǘ lau furumiñeguarügü gumadimati ubouaguna, íbini luéi le buídutimabei.

5. Halíagiñeba san lagumadiha Larúeihan Bungiu, ani kaba lagumadiha?

5 Halíagiñeba san lagumadiha Larúeihan Bungiu? Halíañein san Hesusu? Kei aubei warihei, murusun dan lárigiñe ládarawagun luagu aban wagabu le lánina asufuriruni luma lasaaragüdǘniwa lídangiñe óunweni, aba lamudeirun sielun (Adügaü 2:33). Ligía sieluñein lubéi Larúeihan Bungiu. Ligíati tagúahanbei Bíbülia lun “[L]arúeihan sielu” (2 Timotéu 4:18). Íbini sieluñein lan, lagumadihabei Ubóu (aliiha huméi Arufudúni 11:15).

6, 7. Ka uagu aban lubéi Urúei wéiriti lubuidun Hesusu?

6 Aban Urúei wéiriti lubuidun Hesusu. Ka uagu wariñagei le? Ladüga móunwenbei lan. Ariñagatu Bíbülia dan lan le konpararua lan Hesusu hama amu urúeigu “ligíarügüñein móunwedadi, le abagaridubei lidan larugounga le ñeinhin lubéi mayarafadun lan ni aban” (1 Timotéu 6:16). Ligíati, sun katei buiti le lunbei ladügüni lerederuba lun súnwandan. Ani chóuruti ladügüba lan saragu katei.

7 Ariha huméi le tariñagubei Bíbülia luagu Hesusu: “Ñeinbei lani Bungiu [sífiri luagu] súnwandan, líchuguba lichú aau lun, lualin ichügü, gabaroun lubéi katei, líchuguba giñe erei lun, subudi luma inebenehabu lun Wabureme.  Maguseragüdünbei luagu larihín aban katei, masiadihan ligíame luagu katei le machourunti. Laguseragüdüba lau irichaü houn ha débilibaña, ageindaguleime haricha lílana fulasu ha gudemebaña” (Isaíasi 11:2-4). Arufudahati dimurei burí le, larúeihabaña lan Hesusu gürigia lau irichaü luma gudemehabu. Hínsiñeti hamuga aban Urúei ítarati hun, adián?

8. Kaba burí san arúeiha luma Hesusu?

8 Ariha wamá amu inarüni luagu Larúeihan Bungiu: marúeihanbei Hesusu labugua, ñeinbaña amu urúeigu luma. Ariñagati apostolu Pábulu lun Timotéu: “Ánhawa awanda súfuri luéigiñe, warúeihaba giñe luma” (2 Timotéu 2:12). Ítara liña, Pábulu, Timotéu, hama amu gürigia úaraguatiña ha anúadira laañabaña Bungiu harúeihaba luma Hesusu sielu. Átiribaña san arúeiha?

9. Átiribaña san gürigia arúeiha luma Hesusu, ani ídabuga lagumesera Bungiu anúadiraña?

9 Kei wafurendeirun lidan kapítulu 7 tidan líburu to, ruwati aban arufudúni lun apostolu Huan le ñein lubéi larihei “Mudún [Hesukrístu] rara lábulugu wübü le Sión [lubara kei Urúei sielu]. Ñéinñanu san-bián-wein-gádürü-milu gürigia luma, ha bürüwañubei liri Mudún luma liri Lúguchi hereberugu”. Kátañati 144,000 ha? Afuranguagüda lumuti Huan: “Falá [hamuti] Mudún le ñeinhin lumuti lidin, díreiwatiña ani sálbawa hagía hádangiñe gürigia kei furumiñeti idewesei lun Bungiu luma lun Mudún” (Arufudúni 14:1, 4). Ítara liña, hagía lánigubaña Hesusu ha úaraguabaña, hagía anúadirubaña lun harúeihan luma sielu. Lárigiñe hounwen aba háguyuguagüdüniwa sielu, harúeihaba luma Hesusu luagu Ubóu (Arufudúni 20:4, 6). Lúmagiñe hadaani apostolugu, anúadireina liña Bungiu kristiánugu úaraguatiña lun lóustaragüdüniña 144,000.

10. Ka uagu hínsiñehabu lubéi Heowá dan le desidírü lan Hesusuba lan hama 144,000 arúeihaña gürigia?

10 Hínsiñehabuti Heowá lau desidírü lan Hesusuba lan  hama 144,000, arúeihaña gürigia. Ladüga wügüri meha Hesusu, ligía lasubudirunbalin le burí hasufurirubei gürigia. Ariñagati Pábulu: “Gayaraati gudemehabu lan Hesukrístu le wafadiriñebei woun luagu wadebilin, lugundun ligía guánarügü súfuriti sun luwuyeri óuchawaguni kei wagía, gama lumoun mafigounhanti” (Ebüréu 4:15; 5:8). Ha lunbaña harúeihan luma Hesusu awandaaña giñe súfuri libe le hasufurirubei gürigia. Áfaaguaña giñe kóntüra figóu, ani áfaagaña sun luwuyeri sandi. Chóuruti gufuranda habéi lan turóbuli burí le hasufurirubei gürigia.

KABA LADÜGA ARÚEIHANI LANI BUNGIU?

11. Ka uagu lariñaga Hesusu lunti lan hamuriahan lani disipulugu luma Bungiu lun ladügǘn lugundan sielu?

11 Mámarügüñein luagu liabin Larúeihan Bungiu lariñaga Hesusu houn lani disipulugu lun hafurieidun; ariñagati giñe houn lun hamuriahan lun ladügǘn lugundan Heowá dandu sielu kei ubouagu. Sielu le ñein lubéi Bungiu, súnwandan hadügüni ánheligu ha úaragubaña lugundan. Gama lumoun, furendeitiwa lidan kapítulu 3 tidan líburu to, desidírü lan aban ánheli wuribati lígiruni ladügǘn lugundan Bungiu ani adügati lun hafigouhan Adán tuma Ewa. Lidan kapítulu 10 wafurendeiruba amu katei luagu ánheli wuribati le gíribei Satanási según le tarufudahabei Bíbülia. Ígirati Bungiu lun lerederun Mafia hama sífirigu ha desidírübaña hasigiruni —ha unbaña lagúarua máfianu— sielu luagu fiú dan. Ligíati lidan lidaani Hesusu, madügün hamuti sun sífiri gürigia ha siélubaña lugundan Bungiu. Gama lumoun lasansiruba katei le danme latatirun Hesusu agumadiha lidan Larúeihan Bungiu ani ageindagua ligíame kóntüra Satanási (aliiha huméi Arufudúni 12:7-9).

12. Ka biama sügǘ súdiniti uágubei ladimureha Arufudúni 12:10?

12 Arufudati profesía burí le kaba lan asusereda: “Ábati naganbun lariñagun aban umalali héreti siélugiñe: ‘Chülühali asalbaruni houn gürigia ubouagun, chülühali  [L]arúeihan Bungiu luma lagumadihan Kristu; ladüga sagawaali [Satanási], le íchugubei hadurun waduheñu le íchigañahabei hadurun wéyuagu, áriebu ligibugiñe Wabungiute’” (Arufudúni 12:10). Rutün san fe anihein lan bián sügǘ súdiniti lidan bérusu le? Furumiñe, aba latatirun Arúeihani lani Bungiu agumadiha lábugiñe lalidihan Hesukrístu. Libiaman, lagurún Satanási siélugiñe ubouagun.

13. Ka resultóu lanibei labugun Satanási siélugiñe?

13 Warihubeime, susereeli lan bián sügǘ le. Kati lánibei resultóu? Aliiha waméi le asuseredubei sielu: “Gundaalá lubeiti sielu, gunda humá huguya le aganóubei ñein” (Arufudúni 12:12). Anha, gúndaatiña ánheligu ha siélubaña ladüga labugun Satanási hama lumáfianu siélugiñe, sun ha erederubaña ñein úaraguatiña lun Heowá Bungiu, ani anihein darangilaü luma úaraguni dayarüti hadan. Ligíati guentó ladügüña lugundan Bungiu sielu.

Barüti labugún Satanási hama lumafianu siélugiñe turóbuli ubouagun. Gama lumoun málühali sun turóbuli le agumuchagua

14. Ka resultóu lanibei lachüürǘn Satanási ubouagun?

14 Agia Ubóu, ka gayarabei lariñawagun luagu? Ariñagatu Bíbülia: “Fugiabugu ha aganóubaña ubouagu luma baranaha! Lugundun ñǘdünha Mafia humoun lau óunwenbu igañi, ladüga subudi lumuti luagu murusunrügaali lan lidaani” (Arufudúni 12:12). Wéiriti ligañi Satanási ladüga labugún siélugiñe ani murusunrügaali lidaani, ligía lagubuhanbei turóbuli ubouagu. Wafurendeiruba lidan kapítulu 9 lanwoun le subudi wamaalibei luagu burí turóbuli le. Gama lumoun, según le aríaaha wamaalibei gayarati wadügüni álügüdahani le: ida luba libihin Larúeihan Bungiu ladügǘn lugundan ubouagu?

15. Ka lisuinibei Bungiu lun Ubóu?

15 Kei hafurendeirun lidan kapítulu 3 lisuini Heowá ladügǘn ubóu ábanme paraísu kei meha fuluri-agei Edén buin ligíame hau gürigia richatiña, ha lunbaña móunwen hamá. Dan le libihinbei Satanási lafigounha Adán tuma Ewa, ganiti sügǘ le efekütu lidan lagunfulirun lugundan Bungiu lun Ubóu, gama lumoun masansirungili lugundan Bungiu.  Busengili Heowá lagunfulirun dimurei burí le: “Galangantehabei gürigia richaguatiña Ubóu ani hawinwanduba lidan lun súnwandan” (Sálumu 37:29, TNM). Ani libihubei Larúeihan Bungiu katei le. Ida luba san?

16, 17. Ka lariñagubei Danieli 2:44 luagu Larúeihan Bungiu?

16 Lidan Danieli 2:44 dariwamuti profesía le: “Lídanme lidaani harúeihan urúeigu ha, ladügüba Bungiu le siélubei aban arúeihani le siñabei lagünrinchaguni ni lagumadiruni ni aban néchani, günringuarügü lubéi arúeihani ligía sun líbiri arúeihani sunsuinagubei, ábame ladurarun lun súnwandan”. Ka lariñagubei profesía le woun luagu Larúeihan Bungiu?

17 Furumiñe, ariñagati lagumadihaba lan Arúeihani lani Bungiu “lídanme lidaani harúeihan urúeigu ha” mini lan, danme anihagua lan amu burí arúeihani. Libiaman, indikarüti laduraruba lan lun súnwandan. Magañeirun lubéi amu arúeihani manügünléime lilúgaarun. Lǘrüwan sügǘ, arufudati lawuribuhaba lan Larúeihan Bungiu luma arúeihani ubouaguna, ani lagañeiruba Arúeihani lani Bungiu. Lau lagumuhóun, ligíarügübei arúeihaña gürigia ani ligíaba Arúeihani le buídutimabei lídangiñe sun le subudi hamaalibei.

18. Ka liri wuribu lani Larúeihan Bungiu luma arúeihani ubouaguna?

18 Gíbeti ariñahani tíchugun Bíbülia luagu awuribuhani lani Larúeihan Bungiu luma arúeihani ubouaguna. Arufudatu danme lan layarafadun lagumuchun ubóu haburuchaguagüdüba lan sífiri wuribatiña iyeeni lun hamañounruniña “sun urúeigu ha ubouagubaña”. Ka un? Lun “[hóundaraguniña] lubá wuribu le lánina óunwenbu luéyuri Bungiu le Suntigabafu.” Hóundaragubaña urúeigu ha “lidan fulasu le gíribei Arümahedón lidan hererun ebüréu” (Arufudúni 16:14, 16). Kei lariñaguni bián bérusu le, Arümahedón liri wuribu le lunbei lageindaguni arúeihani ubouaguna luma Larúeihan Bungiu.

19, 20. Ka burí katei mígirunbei lun ladügǘn lugundan Bungiu uguñe weyu ubouagu?

 19 Kaba libiha Larúeihan Bungiu lídangiñe wuribu Arümahedón? Saminaya wamá luagu lisuini lan Heowá ladügǘn Ubóu ábanme paraísu buin hau gürigia mafigountiña ani richatiña ha eseriwidutiña lun Bungiu. Ka san ásiñaragüdübei ladügǘn lugundan Bungiu uguñe weyu? Furumiñe resun, ladüga gafigoun wamá ligíati wasandirunbei hilá wagía. Gama lumoun, furendeitiwa lidan kapítulu 5 luagu hilá lan Hesusu wawagu lun gayara lan wawinwandun lun súnwandan. Chóuruti haritagua humani le bürüwañubei tidan liliburun Huan: “Wéiriti hínsiñe gürigia ha ubouagubaña lun Bungiu darí lun lóunahani Liráü le ábanrügüti, lun lounwen luagu hafigoun, lun sun lan ha afiñerutiña luagu, meferidirun hamaamuga, gabagarirügü hamaamuga aban ibagari le magumuchaditi” (Huan 3:16).

20 Libiama resun, añahein saragu gürigia mabuidunti housan. Eyeehatiña, amañounhatiña ani wíyeti hanügüni habagari. Mabuseeruntiña hadügüni lugundan Bungiu. Ani ha héchubaña adüga katei wuribati lagumuchuba hau lidan Arümahedón, le luwuribun Bungiu (aliiha huméi Sálumu 37:10). Lǘrüwan resun, ladüga mínchahan hamaniña urúeigu gürigia lun hadügüni lugundan Bungiu. Saragu hádangiñe débilitiña, furundetiña o gádeitiña. Furanguti tariñaguni Bíbülia: “Ubafu le luágubei gürigia lun ladügün damichi lun gürigia líledi” (Apurichihati 8:9).

21. Ida luba libihin Larúeihan Bungiu ladügǘn lugundan ubouagu?

21 Ligíati, lárigiñeme Arümahedón hawinwanduba gürigia lábugiñe ábanrügü gumadi, Arúeihani lani Bungiu. Lagunfulirubei Arúeihani le lugundan Bungiu ani lanügüba lubuidun-agei abinirúni. Aban hénpulu, lagidarúba Satanási hama lumáfianu (Arufudúni 20:1-3). Layusurúba lubafu lani Hesusu sákürifisiu lun masandirun hamá gürigia ha úaraguabaña móunwegun hagíame, gayarabei hawinwandun lun súnwandan (aliiha huméi Arufudúni 22:1-3).  Ladügübei giñe Ubóu ábanme paraísu. Ítara luba libihin Arúeihani le ladügǘn lugundan Bungiu ubouagu, ani ladügüba giñe lun sandu lan liri Bungiu. Ka mini lubéi le? Seremei Larúeihan Bungiu, wéiribei inebe lan liri Heowá houn sun gürigia.

ÍDABA LIBIHEI LARÚEIHAN BUNGIU SUN LE?

22. Ida liña wasubudiruni luagu miabin lan Larúeihan Bungiu dan le anihagua lubéi Hesusu ubouagu, ni lárigiñerügü láguyugun?

22 Dan le lariñagunbei Hesusu houn lani disipulugu lun hamuriahan luma Bungiu “Ñǘbuinla [B]arúeihan”, furanguti miábingili lan meha Larúeihan Bungiu lidan dan ligía. Ñǘbuinti san dan le lamudeirunbei Hesusu sielun? Uá, ladüga dandu Féduru kei Pábulu arufuda hamuti luagu lárigiñe lan láguyugun Hesusu gúnfuli lan profesía lani Sálumu 110:1: “Lariñahare Bungiu lun Nabureme: ‘Ñuruba luéigiñe nóunwenren darí níchuguniña báganiñu lábugiñoun bugudi’” (Adügaü 2:32-35; Ebüréu 10:12, 13). Ligíati mosu lubéi meha lagurabahan Hesukrístu luagu somu dan.

Libihuba Larúeihan Bungiu lun ladügǘn lugundan ubouagu, kei ladügǘniwa sielu

23. a) Ídabuga lagumesera Arúeihani lani Bungiu agumadiha? b) Kaba uagu ladimureha kapítulu 9?

23 Átiribei meha dan lagurabahan Hesusu? Lidan sígulu 19 luma 20, gunfuranda hamuti aban sétanu hani aturiahatiña Bíbülia lidan lan irumu 1914 lagumucha dan le lunbei lagurabahan Hesusu. (Anhein busén hubéi lanwoun ariñahani luagu irumu 1914, ariha huméi “1914: irumu súdiniti lidan profesía tídangiñeti Bíbülia”.)  Le burí asuseredubei ubouagu lúmagiñe irumu 1914 arufudati inarüni lan le gunfuranda habéi aturiahatiña Bíbülia hagía. Lagunfulirun profesía burí le, arufudati lidan lan irumu 1914 ladügei Heowá Kristu Urúeime, ani gumeseti Larúeihan Bungiu agumadiha. “Murusunrügaali [...] lidaani” Satanási, ani wawinwanduña lidan dan ligía. (Arufudúni 12:12; Sálumu 110:2). Gayarati giñe wariñagun málühali lan Arúeihani le adüga lun ladügǘn lugundan Bungiu ubouagu. Ma buiti ñunsu le? Afiñetün san inarüni lan? Larufudúba lidan kapítulu 9 létima tarufudahabei Bíbülia luagu burí katei le.

Lanwoun ariñahani

TATURIAHÓUN BÍBÜLIA

Ka uagu lunti lubéi haturiahanu Bíbülia?

Íderaguaaru Bíbülia saragu míñunu gürigia adarira óunabagülei lun lanarime burí álügüdahani le hadügübei hóuniwagua lidan habagari. Hínsiñeti hamuga hun huguya lan aban hádangiñe?