Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Kátima san tarufudahabei Bíbülia?

 LANWOUN ARIÑAHANI

Hesukrístu, Mesíasi le füramase waalibei Mesíasi

Hesukrístu, Mesíasi le füramase waalibei Mesíasi

RUTI Heowá Bungiu saragu ariñahani houn profetagu ha abürühabarun Bíbülia luagu Mesíasi, Esefuhati le füramase waalibei. Ménrengunti lasubudiruniwa ladüga ariñaga hamuti ida luba lan buga nasirua lan, lani ministeriu luma lounwen. Wéiritu wanigi  dan le warihini lagunfulirun íbini lagumuhóun dimurei le ariñawagubei luagu Hesukrístu. Warihibei ua lan charati lidan profesía burí le dan le wakutihani fiú le adimurehabei luagu nasirua lan luma liñüraü.

Ariñaga laali meha profeta Isaíasi lídangiñeba lan lufamilian Dawidi liabin Mesíasi (Isaíasi 9:7). Ani ítara liña: hádangiñeti ladügawagun urúei le Hesusu (Matéu 1:1, 6-17).

 Mikeasi, ábanya lani Bungiu profeta, ariñagati nasiruabei lan Hesusu “Belén Éfürata” ani larúeihaba lan (Mikeasi 5:2). Dan le liabinbei Hesusu ubouagun, biamañein meha uburugu gíriti Belén Ísüraeli. Aban lídangiñe luáguñein meha nórute, yarafa lun Nasarétü, le aban, Hudañein yarafa lun Herusalén. Le yarafabei lun Herusalén Éfürata meha liri. Ñein nasirua lan Hesusu, ítara liña lagunfulirun profesía (Matéu 2:1).

Ábanya profesía tidan Bíbülia adimurehati lagúaruba lan Bungiu lun Liráü lun láfuridun “Ehiptugiñe”. Ani ítara liña lasuseredun, dan le ñǘraügili Hesusu aba lanügǘn Ehiptun, lárigiñe lounwen urúei Erodesi, giributi lageiroun. Ítara liña meha lagunfulirun profesía (Oseasi 11:1; Matéu 2:15).

Lidan “ Profesía luáguti Mesíasi” hadariruba aban lísüta ǘrüwañein fánreinti tidan, lidan fánreinti “Profesía” anihein bérusu burí tídangiñeti Bíbülia le íchugubei saragu ariñahani luáguti Mesíasi. Amisuraha wamutün lun konpararü humani bérusu burí le luma le lídanbei fánreinti “Lagunfulirun”. Ítara hachourura timabei Lererun lan Bungiu inarünibei.

Danme le hakutihani bérusu burí le, mabulieida huméi bürüwa lan profesía burí le saragu sígulu lubaragiñe nasirua lan Hesusu. Hesusu guanarügü ariñagubei: “Lagunfulirúaba [...] sun le bürüwañubei nuagu tidan liliburun Moisesi, tidan haliburun profetagu, luma tidan líburu to gíriboun Sálumu” (Lúkasi 24:44). Kei aubei harihei tidan hibibülian, gúnfuliti sun katei kei le aubei labürüdüwa.