Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Kátima san tarufudahabei Bíbülia?

 KAPÍTULU 7

Emenigini inarüniti houn iduheñu ha hilaañabaña

Emenigini inarüniti houn iduheñu ha hilaañabaña
  • Ka uagu gayara lubéi wachoururuni luagu ñeinbei lan águyuguni?

  • Ayumahati san Heowá láguyuguagüdüniña hilaaña?

  • Kaba burí san águyugua?

1-3. Ka ágani éibaahabadiwa, ani ka awalidaguni wasandirubei dan le waríaahani le tarufudahabei Bíbülia?

SAMINA humá, léibaahañadün lan aban ágani hanarimeti le héretimati ani furesetimati huéi. Subuditi hun ánhadün lan lárügüda, magudemehábubei lan hun, ladüga ariha humaali láfaruniña bandi hádangiñe humadagu. Íbini furese lan héibaagun, ayarafadeinatima liña hun. Genegeti siñabei lan hanurahan luéi. Sódini aba liabin aban gürigia lun lesefurunün. Gabafutimati luéi hágani ani aba lariñagun hun líderagubadün lan. Ma lueirin awalidaguni!

2 Ítarameme, léibaahañadiwa aban ágani libe lira. Kei wafurendeirun lidan kapítulu 6, arufudahatu Bíbülia ágani lan óunweni. Siñati wanurahan luéi ni wagañeinruni, ani ariha wamaali lagidaruni libagari somu waduhe. Gama lumoun, gabafutimati Heowá luéi óunweni. Ligía Wesefuragüle le hínsiñehabubei. Arufuda laali gayara lan lagañeiruni óunweni, ani füramaseti lagumuchuba lan lau sunsuinagubei. Ariñagatu Bíbülia: “Óunweni, ligíaba lagumuhóun ágani agünrinchawaguti” (1 Korintuna 15:26). Ma lubuidun ñunsu!

3 Samina wamá luagun igarigu le líchugubei lagayuahan ágani le. Ítara luba gunfuranda wamá aban katei le lunbei  líchugun ugundani woun: Füramaseti Heowá habagaridayaba lan hilaaña (Isaíasi 26:19). Líchigayaba ibagari houn; ligía emeniginibei lánina águyuguni.

DAN LE LOUNWEN ABAN WADUHE

4. a) Ka uagu gayara lubéi wasubudiruni le lasandirubei Heowá dan le waríaahani le lasandirubei Hesusu dan le lóunwenbei lumada? b) Ka uma ladüga Hesusu aban lubuidun umadaguaü?

4 Féridihadün san aban iduhei le hínsiñeti hun lidan óunweni? Genegeti mawandun hubéi lan igarigu, íruni luma idiheri le lanügübei siñá lan hadügün ni kata. Ligíatima hemegeiruni dǘgüdaguaü tídangiñe Bíbülia (aliiha huméi 2 Korintuna 1:3, 4). Íderagua tumutiwa Bíbülia asubudirei ka lan lasandirubei Heowá luma Hesusu luagu óunweni. Kei lenege lan Hesusu Lúguchi, subudi lumuti ligari leferidirún aban gürigia lidan óunweni (Huan 14:9). Dan le meha lidin Herusalén, goudindatiha ebeluha lumoun Lásaru hama lítunu Marta tuma María lidan uburugu Betania. Wéiritiha lubuidun hamadagua darí lun tariñagun Bíbülia “wéiri lan hínsiñe Marta, María, luma Lásaru lun Hesusu” (Huan 11:5). Aba lounwen Lásaru, kei warihini lidan kapítulu 6.

5, 6. a) Ida liña lasandiragun Hesusu lungua dan le larihinbaliña liduheñu Lásaru hama lumadagu ayahuahei lounwen? b) Ka uagu ru lubéi lanarime igarigu le lasandirubei Hesusu dǘgüdaguaü woun?

5 Ida liña lasandiragun Hesusu lungua dan lóunwenbei lumada? Arufudati abahüdaguni, ñüdün lan abisidahaña liduheñu hama lumadagu Lásaru, ha ayahuahabalin lounwen. Dan le larihinbaliña “aba lírudagun tidan lanigi” lárigiñe “aba layahun” (Huan 11:33, 35). Ka uagu ladiheridunbei? Memenigiti san? Uá. Subuditi meha lun Hesusu lasusereda lan aban katei wéiriti lubuidun (Huan 11:3, 4). Lau sun lira, sandí lumuti igarigu le líchugubei óunweni.

6 Dan le warihini lanarime igarigu le lasandirubei Hesusu ruti dǘgüdaguaü woun. Arufudahati woun iyereegu lan óunweni dandu lun Hesusu kei lun Heowá. Gabafuti Heowá lun  lagidaruni ágani le. Ariha waméi milaguru le ladügübei Hesusu lau ubafu le leresibirubei lúmagiñe Bungiu.

“LÁSARU, FURIBA ÑÉINGIÑE!”

7, 8. Ka uagu hasaminara gürigia úaali lan meha emenigini lun Lásaru, ani ka ladügübei Hesusu?

7 Buná waali Lásaru lidan aban huyu luagu dübü, ani aba lariñagun Hesusu lun hagidaruni lidáü huyu ligía. Máhatu yebe Marta, aba tariñagun lun: sügühali gádürü weyu, mosu gumeseeli lan añalada (Huan 11:39). Saminatiña gürigia úaali lan buga emenigini.

Lébuna meha aban óunwenbu ugundani láguyugun Lásaru (Huan 11:38-44)

8 Dan le hagidarunbalin dübü, aba lagúarun Hesusu lau umalali héreti: “Lásaru, furiba ñéingiñe!”. Kati asuseredubei? “Aba láfuridun [‘le buga’, RVA ] hilaali.” (Huan 11:43, 44.) Samina humá luagun lanarime ugundani le hasandirubei súngubei. Dandu lítunu, kei liduheñu, hama lumadagu subudi hamuti hilaali lan buga Lásaru; ani guentó giribuyaali wügüri le hínsiñebei houn. Darí lun haritagun luagu wéiri lan lubuidun, lun inarüni lan. Chóuruti óubura hamani lau ugundani. Ma lueirin agañeiruni luagu óunweni!

Águyuguagüda lumuti Elíasi tiráü aban würi hilaali túmari (1 Urúeigu 17:17-24)

9, 10. a) Ida liña larufuduni Hesusu ka lan íchugubalin ubafu lun, lun láguyuguagüdüni Lásaru? b) Ka burí buiti ibihúbei dan le laliihoun abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia luagu águyuguni?

9 Mariñagunti Hesusu ligía lan lábugua adügübalin milaguru ligía. Lubaragiñe lagúarun lun Lásaru, aba lafurieidun lun larufuduni Heowá lan Lébunabei águyuguni (aliiha huméi Huan 11:41, 42). Mámarügüñein lidan ókaasion le layusurei Heowá lubafu ítara. Láguyugun Lásaru aban lídangiñe nefu águyuguni le uágubei tabahüdagua Bíbülia. * Ruti óunwenbu ugundani laliihoun luma laturiahoun abahüdaguni burí le. Arufudahati woun ua lan himei lan Bungiu aban gürigia luéi aban, ladüga águyuguagüdati nibureintiña, wéiyaaña,  wügüriña, würiña, ísüraelina hama terencha. Ma lueirin ugundani le warihibei lidan burí abahüdaguni le! Aban hénpulu, dan le láguyuguagüdünbarun Hesusu aban irahü “aba taweiridun hanigi” tagübürigu (Márükosu 5:42). Ladüga rúhali Heowá lébuna ugundani houn le lunbei mabulieidun hamani.

Águyuguagüdati apostolu Féduru aban kristiána gíritu Dórukasi (Adügaü 9:36-42)

10 Inarüni hilaguaya hamá gürigia ha láguyuguagüdübaña Hesusu. Mini lan san le meseriwidun lan águyuguagüdüni ligía lun ni kata? Uá, abahüdaguni burí tídangiñeti Bíbülia le, arufudahati inarüni súdiniti ani ruti emenigini woun.

KA LARUFUDAHABEI ABAHÜDAGUNI LUAGU ÁGUYUGUNI WOUN?

11. Ida liña larufuduni abahüdaguni luagu láguyuguagüdüniwa Lásaru inarüni lan le lariñagubei Apurichihati 9:5?

11 Ariñagatu Bíbülia: “Ha hilaañabaña ibidiñeti ni kata houn” (Apurichihati 9:5). Mawinwanduntiña lidan ni aban fulasu, michu hagía fe luagu ni kata. Ítara liña larufuduni abahüdaguni luagu Lásaru. Dan le láguyugunbei, gúndagüda lumutiña san gürigia lau abahüdaguni luagu sielu? Hanufudeguagüda lumutiña san lau luriban abahüdaguni luagu watu gemeti máfiougati? Uá. Mariñaguntu Bíbülia ni kata luagu le. “Ibidiñeti [meha] ni kata” lun Lásaru gádürü weyu le laubei hilañu. Larumugarügüña meha lidan óunweni (Huan 11:11).

12. Ka uagu gayara lubéi wachoururuni susere lan meha láguyugun Lásaru?

12 Le asuseredubei lun Lásaru arufudahati mama lan úraga águyuguni, inarüni lan. Saragüda lumuti Hesusu Lásaru hagibugiñe saragu gürigia. Ni tábutigu relihión manigitiña hasigeneruni milaguru ligía, íbini iyereegu lan meha Hesusu houn. Ariñagarügütiña: “Kaba san wadüga? Ladaaguñatia wügüri le saragu milaguru” (Huan 11:47). Ñǘdüntiña saragu gürigia arihei Lásaru, ábati hafiñerun luagu Hesusu. Arufudati le asuseredubei lun Lásaru Hesusu lan lóunahabei Bungiu. Furanguti katei le, darí lun hatatirun tábutigu relihión aranseha lun háfaruni Hesusu luma Lásaru (Huan 11:53; 12:9-11).

13. Ka uagu chouru wabalin luagu gayara lan láguyuguagüdüniña Heowá hilaaña?

 13 Weyeedaguña san woungua lau wafiñerun luagu águyuguni? Uá, füramaseti Hesusu: “Lachülürüba dan lun haganbuni sun hilaguaaña numalali, ábame háfuridunga lídangiñe hamúaha” (Huan 5:28, 29). Kei Heowá lubéi Adügübalin sun ibagari, hénrenguti san lafiñerún gayaraaya lan ladügüni? Lun ladügüni mosu lidan hamá laritagun. Gayarati san laritaguniña Heowá sun hilaaña? Samina humá: Subudi lumuti Bungiu tiri kada aban tídangiñe saragu milu míñunu waruguma! (Isaíasi 40:26.) Gabafuti laritaguni sun hawaguti waduheñu ha hilaañabaña ani busenti lagiribudagüdüni habagari houn.

14, 15. Kei lariñaguni Hobu, ayumahati san Heowá láguyuguagüdüniña hilaaña?

14 Ayumahati san Heowá lásaaragüdüniña hilaaña? Arufudahatu Bíbülia busén lan ladügüni. Álügüdahati meha aban wügüri úaraguati gíriti Hobu: “Anhein ounwe gürigia, labagaridayaba san?”. Ladimurehaña Hobu lagurabahaba lan lidan umúahaü darime lachülürün dan lun laritagun Bungiu luagun. Ligía lariñagunbei lun Heowá: “Bagúaruña hamuga nun, aba hamugati nóunabunibu, barihiña hamuga nuagun lau ínsiñeni lugundun buguya adügübalina” (Hobu 14:13-15).

15 Samina humá: ayumahati Heowá lachülürün dan lun lagiribudagüdüni habagari hilaaña houn. Ma ruti dǘgüdaguaü woun wasubudiruni wéiri lan layumahan Heowá ladügüni? Ida lubati águyuguni ámuñegü? Kaba san águyugua, ani halíaba?

SUN HA LÍDANBAÑA UMÚAHAÜ

16. Kaba luwuyeri ibagari hawinwanda ha lunbaña háguyugun?

16 Dan le waliihan tidan Bíbülia luagu águyuguni le susereelibei, furendeitiwa luagu le lunbei lasuseredun ámuñegü. Gürigia ha águyuguagüdüwabaña ubouagu óundaraguatiña  hama haduheñu. Ítarameme luba águyuguni ámuñegü, ani buídutimabei. Arihatiwa lidan kapítulu 3, lisuini lan Bungiu ladügüni Ubóu ábanme paraísu. Ligíati magiribudunbaña hilaaña lidoun aban ubóu buin lau wuribu, anarimeni luma sandi. Gachansinbaña hagundaarun winwan hagíame lidan darangilaü ubouagu lun súnwandan.

17. Átiribaña san gürigia águyugutiña?

17 Kaba burí águyuguagüdawa? Ariñagati Hesusu: “Lachülürüba dan lun haganbuni sun hilaguaaña numalali, ábame háfuridunga lídangiñe hamúaha” (Huan 5:28, 29). Ariñagati Arufudúni 20:13: “Derege lumutiña barana sun ha óunwegubaña lidan; derege laña giñe óunweni luma habara hilaaña [Hades] sun hilaguaaña ha lábugiñebaña lubafu”. (Ariha huméi lanwoun ariñahani lidan “Seol luma Hades, ka mini lubéi?”.) Lerederuba umúahaü málouga danme habagaridunya saragu milu míñunu gürigia ha emeraagubaña lidan. Ariñagati apostolu Pábulu lásaaragüdübaña lan Bungiu “hilaaña, dandu ha buídubaña [“richatiña”, RVA] kei ha wuribabaña [“marichatiña”, RVA]” (Adügaü 24:15). Ka mini lubéi le?

Lidan Paraísu, gürigia ha hilaañabaña, habagaridayaba ábame hóundarun hama haduheñu

18. Kátaña hádanbaña “richatiña” ha lunbaña háguyugun, ani ida luba lanügün emenigini le buiti hun?

18 Haganagua “richatiña” añahein bandi gürigia ha uágubaña tadimureha Bíbülia, ha awinwandubaña lubaragiñe liabin Hesusu ubouagun, kéiburi Noé, Abüraámü, Sara, Moisesi, Rudu, Esütérü hama saragu amu gürigia. Lidan Ebüréu kapítulu 11 adimurehóuati hawagu fiú gürigia afiñetiñu ha. Hadan “richatiña” añahein giñe lubúeingu Heowá ha ounwegubaña lidan wadaani. Gayaraati lagidaruni emenigini lánina águyuguni anufudei luéi óunweni wawéi (Ebüréu 2:15).

19. Kátaña san “marichatiña”, ani kaba lubuidun chansi líchiga Heowá houn?

19 Añahein saragu milu míñunu gürigia maganbuntiña luagu Heowá, ligía meha meseriwidun habéi lun, madügün haméi lugundan. Kaba asusereda houn? Mabulieidunwabaña “marichatiña” ha. Láguyuguagüdübaña giñe Bungiu  le inarüniti, líchuguba dan houn lun hasubudiruni ani seriwi haméime. Eibume lásügürün milu irumu, habagaridayaba hilaaña ani hóundaraguba hama gürigia úaraguatiña ha eseriwidubaña lun Heowá ubouagu. Buídubei dan ligía, le unbei tagúara Bíbülia Luéyuri Aguseruni. *

20. Ka san Gehenabei, ani ka ñǘdünbaña ñeinhin?

20 Miniti san le háguyuguba lan sun gürigia ha meha wínwanhañabaña? Uá. Ariñagatu Bíbülia añahein lan fiú hilaaña lidan Gehena, dimurei le asügüragüdǘwabei tidoun Sandu Bürütu kei “máfiougati” (Lúkasi 12:5). Iri Gehena ñǘbuinti lídangiñe liri aban hime le meha bóugudibei luéi binadu uburugu Herusalén, le ñein lubéi hágudaha Huríu hágubu hilaaña luma ifei. Ka meha hawuyeri hilaaña hachüürübaña ñeinhin? Ha madünatiña habunún ni háguyuguagüdüniwa según hasaminan Huríu. Ligíati, Gehena aban sínbolu lánina agumuchaguni lun súnwandan. Haguseragüdǘwaba hilaaña. Gagaradanbei Hesusu lidan aguseruni ligía, gama lumoun Heowá Aguseragüdütibei le Suntigabafu (Adügaü 10:42). Máguyuguagüdünbei Bungiu gürigia ha subudi lumuti wuriba hamá, ani mabuseruntiña hasansirun.

ÁGUYUGUNI LUN AWINWANDUNI SIELU

21, 22. a) Ka amu luwuyeri águyuguni aniheinbei? b) Ka furumiñeti águyugubei kei sífiri gürigia?

21 Arufudahatu Bíbülia anihein lan amu luwuyeri águyuguni. Lun lawinwandún sielu kei sífiri gürigia. Ábanrügüñein hénpulu tidan Bíbülia luagu aban gürigia le eresibirubalin águyuguni le: Hesukrístu.

22 Áfaruati Hesusu kei wügüri, ani mígirun lumuti Heowá Liráü le úaraguabei lidan Umúahaü (Sálumu 16:10; Adügaü 13:34, 35). Aba láguyuguagüdüni, ani mama kei wügüri. Indikarüti apostolu Pábulu hilati lan Hesusu lidan “úgubu ya  ubouagu” ani águyuguati lidan amu “úgubu lun labagaridun sielu” (1 Korintuna 15:42-50). Ma lueirin milaguru! Gabagari yaali Hesusu kei aban sífiri gürigia gabafuti (aliiha huméi 1 Korintuna 15:3-6). Ligía furumiñeti eresibiruti luéirigun águyuguni le, ani mámaba ligía lagumuhóun (Huan 3:13).

23, 24. Kátaña san mudún míbetiña ha lánigubaña Hesusu, ani átiribaña?

23 Kei subudi lani Hesusu málühali lan agiribuda sielun, aba lariñagun houn lani disipulugu úaraguatiña léibuga lan “aranseha aban ubaraü” habá (Huan 14:2). Ariñagati houn ha lunbaña houdin sielun “mudún míbetiñu” (Lúkasi 12:32RVA). Átiriñanu san kristiánugu úaraguatiña hadan mudún míbetiña hagía? Lidan Arufudúni 14:1 aliiha wamuti dimurei le lariñagubei apostolu Huan: “Aba narihini Mudún [Hesukrístu] rara lábulugu wübü le Sión. Ñéinñanu san-bián-wein-gádürü-milu gürigia luma, ha bürüwañubei liri Mudún luma liri Lúguchi hereberugu”.

24 Águyuguagüda lumutiña Bungiu 144,000 kristiánugu ha, lun hawinwandun sielu, añahein lani Hesusu apostolugu úaraguatiña hadan. Ídaba san lasusereda águyuguni le? Abürühati apostolu Pábulu lídanbei lan dan le subudiwabei kei lagumadihan Kristu kei urúei marihúaditi (1 Korintuna 15:23). Guentó wawinwanduña lidan dan ligía, kéime warihini lidan kapítulu 9. Guentó fiúrügaaña erederutiña hádangiñe 144,000 hagía. Dan le hounwen lídanmeme oura ligía háguyuguagüdawa lun hawinwandun sielu (1 Korintuna 15:51-55) Gama lumoun, emenigini houn hibe-agei gürigia, águyuguni lidan paraísu ubouagu ámuñegü.

25. Kaba wafurendeira lidan kapítulu 8?

25 Gayarati hachoururuni lagañeirubei lan Heowá óunweni le wágani, ani lagumuchuba lau lun súnwandan (aliiha huméi Isaíasi 25:8). Háfuga álügüdaguatün hungua: “Ha lunbaña háguyuguagüdüniwa sielu kába san hadüga ñein?”. Harúeihaba lidan lubuidun Arúeihani le siélubei. Lidan kapítulu 8 wafurendeiruba amu katei luáguti arúeihani le.

^ par. 9 Dariwati le líbiri abahüdaguni lidan 1 Urúeigu 17:17-24; 2 Urúeigu 4:32-37; 13:20, 21; Matéu 28:5-7; Lúkasi 7:11-17; 8:40-56, luma Adügaü 9:36-42 luma 20:7-12.

^ par. 19 Lidan “Ka san Luéyuribei Aguseruni?” hadeiruba lanwoun ariñahani luagu Luéyuri Aguseruni luma ida luba lan haguseragüdǘniwa gürigia.