Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Lóunabagüle 10 hálügüdahan nibureintiña

 ÁLÜGÜDAHANI 2

Ka uagu weiri lubéi nadiheridun luagu ligaburi nariawagún?

Ka uagu weiri lubéi nadiheridun luagu ligaburi nariawagún?

KA UAGU SÚDINI LUBÉI?

Gíbeti katei súdinitimati luéi le barihubei tidan isubusei.

KABA HAMUGA BADÜGA?

Saminabá luagun sügǘ le: dan le taríagun Julia tungua tidan isubusei laganóun tun kamá wéiriti tidibunen. Ábati tariñagun túnguarügü: “mosu nadureidun”, lau sun ariñagaaña lan tagübürigu hama tumadagu tun ábunrügaaru lan luma uraü.

Lǘharu Julia asaminara mosu lan tadügün aban katei le dǘgüdati lun gayara lan tararirun “íbiniraü” seingü líburu. Buídurügübei láurügü terederun méiginga luagu fiu weyu...

Lun hamuga basandiragun bungua kei Julia, kaba hamuga badüga?

RÁRAMABA ASAMINARA

Másiñati mítaran lan ligaburi baríawagun kei ligaburi baríagun bungua.

Maribanti badiheridun luagu ligaburi baríawagun. Íbini Bíbülia abahüdaguatu woun luagu lueirin hamagadiñein wügüriña hama würiña kéiburi Sara, Rakeli, Hosé, Dawidi tuma Awigaili. Abahüdaguatu giñe woun tuagu aban würi gíritu Abiságü to meha wéiribei tumagadiñen (1 Urúeigu 1:4).

Gama lumoun hanarimeyati hadiheridun saragu nibureintiña luagu ligaburi haríawagun. Gayaraatiti lanügün le óunwenbu burí turobuli. Saminabá luagun le:

  • Arufudati aban aturiahani ariñaga hamá 58 lídangiñe kada san würiña nibureintiña wéiriya lan hadibunen dan le, lidan lan linarün katei, dísedürügüñanu lídangiñe kada san hádangiñe dibune.

  • Arufudati giñe amu aturiahani le adügǘbei hadan würiña ha wéiribei hadurein samina hamá 45 lídangiñe kada san hádangiñe würiña hagía dibune hamá.

  •   Añahein nibureintiña wéiriyati háfaragun houngua lun hadureidun darí lun ladagarun sandi le gíribei anorexia hawagu. Denchati sandi le lugundun adügati lun hanufudedun gürigia heigin luéi hadibunedun.

Anhein ariha baali lubéi litui sandi le buougua o amu sandi libe le, amuriahabá ídemuei. Abahüdaguabéi houn bagübürigu o lun aban gürigia wéiriaali le uáguti bafiñera. Ariñagatu Bíbülia: “Aban umadaü, súnwandan buidu lan, ítara liña kei aban íbiri lidan lidaani idiheri” (Ariñawagúni 17:17).

LE SÚDINITIMABEI BABUIDURAGÜDÜNI

Le linarün katei, lubuidun wagaburi adügübei lun busén hamá amu hayarafahóun woun. Arihabéi le tariñagubei Bíbülia luagu Abüsalón le meha liráü urúei Dawidi:

“Lidan sun Ísüraeli, úati buga ni aban wügüri magadiñeti kei Abüsalón. Lúmagiñe luéigiñe lugudi dagá lumoun lábulugu úati mégeiti luagu” (2 Samueli 14:25).

Gama lumoun, aban meha nibureinti le íñuguti lanaagun lungua ligía, güridíti meha, gagarabaaguadi ligía lungua hawagun amu. Ligía mabuidun lubéi tayanuhan Bíbülia luagu; arufudarügü tumuti kei aban wügüri le meha múaragunti, gáfarahaditi ani iyereehabúti.

Ligía tariñagunbei Bíbülia woun:

Iserideinalá higaburi (Kolosana 3:9, 10).

“Mamalá lau burí katei bóuguditi hibiti hewendeda, kei burí lanarime arouraguni [...], tídanla hanigi hewendeda” (1 Féduru 3:3, 4).

Maribanti babusenrun buidu lan baríawagun, gama lumoun súdinitimati bigaburi. Lugundun, lidan lagumuhóun oura, lúntimaba bigaburi hetenira gürigia sügǘ lau lun ligaburi baríawagun. Ariñagatu aban nibureintu gíritu Phylicia: “Ánhabu magadiñe, haríagubadibu gürigia keime ladunragun harihin buma, gama lumoun, lubuidunba bigaburi adüga lun haritagunibu lau ínsiñehabuni”.

AKUTIHABÉI LIGABURI BARÍAWAGUN

Anihein san dan magundan ban lau ligaburi baríawagun?

Saminañahaadibu san badügagüdün somu ibugúni buougua o bagumeserun somu átüürüni hanarimeguti lun bagidarun somu danimaü buáriua?

Kaba hamuga katei basansira buougua? (Makübéi lau aban gararaguati).

  • BIGAGUBUN

  • BIHÜRÜ

  • BÍDIBURI

  • LESETIRUN BÚGUBU

  • BIGIBU

  • BURA

Anhein óunabaadibu lubéi “anha” lun furumiñeti bián álügüdahani ani anúadiraadibu ǘrüwa o lóugiñe ǘrüwa lídangiñe katei le áfuachubei lidan lǘrüwan álügüdahani, saminabá luagun le: chóuruti mítaran lan harihinibu amu kei luriban baríagun bungua. Gabarounbéi ménrengun lan labulieidagun gürigia dan le wéiriya lan ladiheridun luagu ligaburi laríawagun (1 Samueli 16:7).