Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

Lóunabagüle 10 hálügüdahan nibureintiña

Akutihabá fiu adundehani le gayaraabei líderagunibu lidan bibagari.

ÁLÜGÜDAHANI 1

Kátana san?

Líderagubadibu basubudiruni bigaburi le buídubei luma le wuribabei ítara kei ka lan babusenrubei luma ka lan súdinibei bun lun desidírü ban buidu danme le basandirun hadügüdaruña lan amu buagu.

ÁLÜGÜDAHANI 2

Ka uagu weiri lubéi nadiheridun luagu ligaburi nariawagún?

Dan le baríagun bungua tidan isubusei, hínsiñeti san le barihibei bun? Ka gayaraabei badügüni lun babuiduragüdüni ligaburi baríawagun?

ÁLÜGÜDAHANI 3

Ida luba nayanuhan hama nagübürigu?

Líderagubadibu adundehani burí le lun ménrengun lan bun badimurehan hama bagübürigu.

ÁLÜGÜDAHANI 4

Ida luba naransehani wuribati le nadügübei?

Chülüti dan lun hachararun sun gürigia; bachararuba giñe. Kábati badüga danme lasuseredun lira?

ÁLÜGÜDAHANI 5

Ka lunbei nadügüni anhein añawarihóua nun leskuelarugu?

Aniheingua emenigini. Gayaraati bageindagun buéigiñegua magayuahánga.

ÁLÜGÜDAHANI 6

Kaba íderaguana lun mafalarun nániña ha adügüdarutiña nuagu?

Másiñati gürewei lan bun bárügüdün luéigiñe le basubudirubei ligía lan lunbei badügüni.

ÁLÜGÜDAHANI 7

Kaba nadüga anhein adügüdarúa nuagu lun nagamaridun?

Furendeibá luagu fiu lídangiñe katei le hasufurirubei nibureintiña ha agamaridubaña lubaragiñe hamarieidun.

ÁLÜGÜDAHANI 8

Ka lunbei nasubudiruni luagu lananihóun houn amu lun agamariduni?

Hiibe-agei gürigia ha únbaña lananihóua lidan luáguti agamariduni nibureingiña. Ida luba bóunigiragun bungua?

ÁLÜGÜDAHANI 9

Lunti san nafiñerun saliguarügü lan sun katei?

Kátima gadünabei lun lafiñerúniwa?

ÁLÜGÜDAHANI 10

Gayaraati san tíderagunina Bíbülia?

Gíbetiña gürigia ariñagutiña buin tiña lan Bíbülia lau úraga, o aban tan líburu to mahuudunhaaru uguñe weyu o gürewei lan gunfurandawa tan. Gama lumoun, iyeeni sun lira.