Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Gayaraati gunda lan hibagari keisi iduheñu

 SEKSIÓUN 1

Áluaha huméi lídehan Bungiu lun gunda lan hibagari keisi maríeitiña

Áluaha huméi lídehan Bungiu lun gunda lan hibagari keisi maríeitiña

“Lúmagiñe [...] furumiñeti dan, dan le ladügünbaliña Bungiu gürigia, adüga [lumuti] wügüri, adüga würi.” (Matéu 19:4)

Maríeigüda lumuti Heowá * furumiñeti wügüri tuma furumiñetu würi. Ariñagatu Bíbülia lárigiñebei lan ladügünu Bungiu furumiñetu würi aba lan lanügünu lun wügüri. Ma lueirin lugundan Adán oura ligía darí lun lariñagun: “Anati to, lídangiñetu nǘgürügü luma nabu!” (Agumesehani 2:22, 23). Busenmémegili Heowá lun gunda hamá maríeitiña hámagua.

Dan le hamarieidun bián gürigia, másiñati samina hamá buídubei lan léibugun sun katei. Gama lumoun, gaturóbulinbaña íbini maríeitiña ha hínsiñeguatimabaña houngua (1 Korintuna 7:28). Hadariruba adundehani tídangiñeti Bíbülia tidan garüdia to, anhein hafalara, lídehaba lun gunda lan hibagari keisi maríeitiña luma keisi iduheñu (Sálumu 19:8-11).

 1 ÁNHARA HUMÁ LUN UBARAÜ LE LÍCHUGUBEI HEOWÁ HUN

LE TARIÑAGUBEI BÍBÜLIA: Wügüri maríeiti hachügüdinabei tílana luban (Éfesuna 5:23).

Anhein aban lubéi wügüri maríeiti huguya, agurabati Heowá hóunigiruboun lan hani weiriou lau ínsiñehabuni (1 Féduru 3:7). Adüga lumutu keisi aban ídemuei hun ani busenti lun hóuserunu lau ínsiñeni luma inebesei (Agumesehani 2:18). Mosu wéiribei lan tínsiñe hun darí lun súdinitimabei lan harihini katei le súdinibei tun sügǘ lau le súdinibei hun (Éfesuna 5:25-29).

Anhein aban lubéi würi maríeitu huguya, agurabati Heowá inebebei lan hani weiriei hun tídangiñe sun hanigi, íderagua humeime agunfulirei luadigimari keisi ichügüdinaü (1 Korintuna 11:3; Éfesuna 5:33). Íderagua huméi lidan le desidírü lubéi ani adüga huméi lau sun hugundan (Kolosana 3:18). Anhein hadüga, wéiribei hebegi dandu ligibugiñe kei ligibugiñe Heowá (1 Féduru 3:1-6).

LE GAYARAABEI HADÜGÜNI:

  • Álügüda humóun hani weiriou o weiriei ka lan gayaraabei hadügüni lun buídutima lan hagunfulirun lau huádigimari keisi maríeiti o maríeitu. Ru humá arigei lun le tariñagubei o lariñagubei ani adüga huméi sun hiyaraati lun hafalaruni

  • Gaguraasun humá. Mégeiwati dan lun hafurendeirun íchiga ugundani húniwagua

2 BERESE HUMÁ TÍDANGIÑE SUN HANIGI LAU LE TASANDIRUBEI HANI WEIRIOU O WEIRIEI

LE TARIÑAGUBEI BÍBÜLIA: Mosu harihini katei burí le súdinibei tun hani weiriou o weiriei kei katei súdiniti hun (Filipuna 2:3, 4). Buidulá hóuserunu hani weiriou o weiriei, haritagua huméi busén lan Heowá lun buidu hamá lubúeingu “hama sun gürigia” (2 Timotéu 2:24). Subudi huméi ida luba lan hayanuhan, lugundun eweridihatu Bíbülia: “Añahein gürigia, abuleseihatiña láurügü hererun, gama lumoun ha chúbaña aau, areidaguagüdatiña lau hadimurehan” (Ariñawagúni 12:18). Líderagubadün lani Heowá sífiri lun hayanuhan lau ínsiñehabuni luma lau areini (Galasiana 5:22, 23; Kolosana 4:6).

LE GAYARAABEI HADÜGÜNI:

  • Lubaragiñe hayanuhan luagu burí katei súdiniti tuma hani weiriou o weiriei, furíei humá lun Bungiu amuriaha ídemuei luma lun hakipurun aban lubuidun igaburi luma lun magañidun humá

  • Samina huméi buidu kaba lan hariñaga luma ida luba lan hariñaguni

 3 HARITAGUA HUMÉI HAWADIGIMARIDUÑA LAN LIDAN ABAN

LE TARIÑAGUBEI BÍBÜLIA: Dan le hamarieidun bián gürigia, ítarahaña “kei ábanrügü gürigia” (Matéu 19:5). Gama lumoun, bianmémegiña gürigia ani gayaraati ámuñegueinarügü lan hasaminan hawariuagua. Ligíati mosu lubéi hafurendeirun aganóua lidan úarani dandu lidan le hasaminarubei kei lidan le hasandirubei (Filipuna 2:2). Súdiniti ñein lan úarani dan le desidírü humá. Ida lubati hibihini? Ariñagatu Bíbülia: “Derebugugüdawati aransehani lau aban eweridihani buiti” (Ariñawagúni 20:18). Danme desidírü humá katei súdiniti úara, ígira humá lun ladundehanün inarüni méiniti le tídanbei Bíbülia (Ariñawagúni 8:32, 33).

LE GAYARAABEI HADÜGÜNI:

  • Mámarügüla luagu katei masudininti hayanuha húmagua; adimureha humá luagu le hasandirubei tidan hanigi

  • Ayanuha humá tuma hani weiriou o weiriei lubaragiñe hánharun hadügün aban katei houn amu

^ par. 4 Ariñagatu Bíbülia Heowá lan líribei Bungiu.