SUBUDITI san bun ka lan taliihabei irahü to hama tumadagu? Anha, líburu tomeme baliihaboun… Niliburun lánina abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia. Ani haliihañein ligíameme abahüdaguni le… “Awinwanduni lun súnwandan.”

Aban irahü aliiha

Subuditi san bun ka lan hafurendeirubei? Furumiñe, mosu wafurendeirun luagu Heowá luma Hesusu le Liráü lun wawinwandun lun súnwandan. Ariñagatu Bíbülia: ‘Anihán lébunabei ibagari magumuchaditi, lun hasubudirunibu Bungiu le ábanrügüti, le inarüniti, luma luagu Hesukrístu, le Liráü.’

Ida liña gayara lan wafurendeirun luagu Heowá Bungiu luma luagu Hesusu? Furumiñe mosu waliihanu, Niliburun lánina abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia lúmagiñe tagumeserun dagá tagumuchun. Ariñagatu líburu to saragu katei luagu Heowá luma luagu Hesusu, ani ariñagatu saragu katei le adüga hamaalibei luma katei le lunbei hadügüni. Gama lumoun mosu waliihan amu líburu.

Ariha bumutu líburu to múaruguboun? Bíbülia. Adügabá lun laliihani somu gürigia bérusu burí tídangiñe Bíbülia le lébunabei abahüdaguni tani líburu to. Ru tumuti Bíbülia ariñahani dayarüti le wemégeirubei lun weseriwidun lun Heowá kei labusenrun lun wibihin ibagari magumuchaditi. Ligíati mosu lubéi wéchudun aturiahoun Bíbülia.

Mámarügüñein lun wafurendeirun luagu Heowá Bungiu luma luagu Hesukrístu. Gayarati wasubudirun bandi hawagu luma le harufudahabei, ani lau sun lira mibihintiwa ibagari magumuchaditi. Subuditi san bun ka lan wemegeirunbei?

Mosu giñe wawinwanduni sun burí katei le wafurendeirubei. Haritaguabagili Húdasi Isükarióte? Ligía meha aban hádangiñe 12 ha lanúadirubaña Hesusu keisi apostolugu. Gíbeti meha lasubudirun Húdasi luagu Heowá luma Hesusu. Ani ka asuseredubei lun? Lau lásügürün dan luouguounrügüñein lasaminara, aba laluguruni Hesusu luagu 30 murusun pülata. Meresibirunbei Húdasi ibagari magumuchaditi.

Haritaguabagili Geasí, le uágubei wafurendeira lidan Abahüdaguni 69? Busenti meha lagamadun daüguaü luma seinsu le mama lani. Eyeehati lun libihini katei burí le, aba labeichúni Heowá. Labeichubadiwa giñe anhein maganbun wamá lilurudun.

Gama lumoun añahein saragu gürigia buitiña ha esewiridubaña lun Heowá súnwandan lau úaraguni. Busentiwa ítara wamá kei hagía, adián? Aban buiti hénpulu irahü Samueli. Haritaguabá, kei waliihani lidan Abahüdaguni 55, gádürü meha o seingü irumu lau dan le lagumeserun eseriwida lun Heowá tidan lani tabernákulu. Ligíati, lau nibureingidibu lan, gayarahali beseriwidun lun Bungiu.

Inarüni, sun wagía busentiwa wafalaruni Hesukrístu. Íbini dan le irahügili, kei larufuduni Abahüdaguni 87, ñeinñein ténpulurugu adimureha houn amu gürigia luagu Lúguchi le siélubei. Sigi waméi lani hénpulu. Adimureha wamá houn sun gürigia luagu lubuidun Wabungiute, Heowá, luma luagu Hesukrístu le Liráü. Anhein wadüga sun le, wawinwanduba lun súnwandan lidan iseri paraísu lani Bungiu ya Ubouagu.

Huan 17:3; Sálumu 145:1-21.Álügüdahani burí

 • Ka wemegeirubei wafurendeirun anhein busén wabéi wawinwandun lun súnwandan?
 • Ida luba gayara lan wafurendeirun luagu Heowá Bungiu luma luagu Hesusu, kei tadügüni irahü to lídanboun dibuhu hama tumadagu?
 • Ka amu líburu barihiboun lidan dibuhu, ani ka uagu lunti lubéi waliihanu súnwandan?
 • Lárigiñe wafurendeirun luagu Heowá luma Hesusu, ka amu katei wemegeirubei lun wibihin ibagari magumuchaditi?
 • Ka wafurendeirubei lidan abahüdaguni 69?
 • Ka lubuidun hénpulu larufudahabei irahü Samueli, lidan abahüdaguni 55?
 • Ida liña gayara lan wasigiruni lani Hesukrístu hénpulu, ani anhein wadüga, kaba ugundani wibiha ámuñegü?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei Huan 17:3.

  Ida liña tarufuduni Bíbülia luagu mégei wamá wadügüni ka katei lanwoun subudi luagu Heowá Bungiu luma Hesukrístu? (Mat. 7:21; Sant. 2:18-20; 1 Huan 2:17.)

 • Aliihabei Sálumu 145:1-21.

  Ka burí resun wamabei lun walawahani Heowá? (Sal. 145:8-11; Aruf. 4:11.)

  Ida liña buidu lan Heowá “hama sun gürigia”, ani ida luba ladügün katei le lun wayarafaduntima lun? (Sal. 145:9; Mat. 5:43-45.)

  Anhein hínsiñe lubéi Heowá woun, kaba wabusenra wadügün? (Sal. 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21.)