Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Niliburun lánina abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia

Abahüdaguni 110: Timotéu luma Pábulu

Abahüdaguni 110: Timotéu luma Pábulu

NIBUREINTI le barihibei ya luma apostolu Pábulu ligía Timotéubei. Lístüra laganawa Timotéu hama lufamilia. Eunise tiri lúguchu, Loida tiri lagütü.

Nihán lǘrüwan wéiyaasu bisida lani Pábulu Lístüra. Kei burí aban irumu guentó lúmagiñe ya lan luma Berünawé luagu furumiñeti wéiyaasu, apurichiha. Guentó giribuya Pábulu luma Sílasi le lumada.

Pábulu luma Timotéu

Subuditi san bun ka lan lariñagubei Pábulu lun Timotéu? ‘Hínsiñeti hamuga san bun biabin numa luma Sílasi?’ Liña lálügüdüni. ‘Gayarati hamuga bíderaguniwa apurichiha houn gürigia lidan fulasu díseti.’

‘Anha’ liña lóunabun Timotéu, hínsiñeti hamuga nun.’ Ligíati, murusun dan lárigiñe aba lígiruniña Timotéu lufamilia aba lidin luma Pábulu luma Sílasi. Gama lumoun, lubaragiñe wafurendeirun somu katei luagu haweiyasun, ariha waméi kañaha lan asuseredubei lun Pábulu. Sügühali 17 irumu lúmagiñe lasaliragun Hesusu lun lidan üma lun Damasükun.

Haritaguabá, ñǘdünti Pábulu Damasüku lun ladügün dañu houn lánigu Hesusu disipulugu, ánheinti guentó disipuluhali giñe! Dan lárigiñe, aba háluahan fiú áganiñu háfaruni Pábulu, ani aba híderaguni disipulugu lun lanurahan. Aba harariragüdüni lidan aban faniñe luéigiñe lubarieirun uburugu, ítara liña híchuguni bóugudi.

Lárigiñe, aba lidin Pábulu Antiokía lun lapurichihan. Ya laguarúa kristiánugu houn disipulugu luagu furumiñeti wéiyaasu. Lárigiñe aba lóunahoun Pábulu luma Berünawé adüga aban wéiyaasu lúmagiñe Antiokíagiñe lun hapurichihan lidan burí ageiraü díseti. Lístüra aban lídangiñe uburugu le bisida habéi, ñein lawinwanda Timotéu.

Guentó, kei burí aban irumu lárigiñe, giribuha Pábulu Lístüra lidan libiaman luéiyasun. Dan le láfuridun Timotéu, Pábulu luma Sílasi, subuditi bun haliñoun lan houdin? Ariha wamoun mapa, furendei wamaamuga.

Furumiñe, aba houdin Ikoniu, lárigiñe aba houdin Antiokía. Ñéingiñe aba houdin Turoasi, ábati hásügürün Filipun, Tesalónika luma Beréa. Ariha bumiti san Atenasi tidan mapa? Apurichihati Pábulu ñein. Lárigiñe, sügütiñu aban irumu dimi apurichiha Korintu. Lagumuhóun aba hararamagun luagu murusun dan Éfesu. Ábati hagiribudun tidan waporu lun Sesaréa, aba hawarirun lun Antiokía, ñein lubéi lapusaraha Pábulu.

Ítara liña, aweiyasuhati Timotéu saragu san kilometuru íderaguei Pábulu apurichiha “uganu buiti” ani gumese hagía bandi damuriguaü. Danme le wéiriyaadibu, abanbadibu san ubúein le úaraguati lun Bungiu kei Timotéu?

Adügaü 9:19-30; 11:19-26; kapítulu 13 darí 17; 18:1-22.

Aban mapa

1. Roma; 2. Málüta; 3. Beréa; 4. Tesalónika; 5. Korintu; 6. Filipu; 7. Atenasi; 8. Küreta; 9. Turoasi; 10. Éfesu; 11. Miletu; 12. Kolosa; 13. Antiokía; 14. Ikoniu; 15. Lístüra; 16. Chípüre; 17. Antiokía; 18. Sesaréa; 19. Hope; 20. Damasüku; 21. Herusalén; 22. Óunwenbu Barana (Mediteraniu)Álügüdahani burí

 • Katei san nibureinti le lídanbei dibuhu, halía laganawa, ani ka tiri lúguchu tuma lagütü?
 • Ka lariñagubei Timotéu dan le lálügüdüni Pábulu anhein hínsiñe lubéi hamuga lun lidin luma Pábulu luma Sílasi apurichiha houn gürigia lidan fulasu díseti?
 • Halía lagúarua kristiánugu luagu furumiñeti wéiyaasu houn ha afalarubalin Hesusu?
 • Katei burí fiú lídangiñe uburugu le bisida habéi Pábulu, Sílasi luma Timotéu dan le háfuridun Lístüragiñe?
 • Ida liña líderaguni Timotéu Pábulu, ani ka álügüdahani lunbei hadügüni nibureintiña houngua uguñe weyu?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei Adügaü 9:19-30.

  Ida liña larufudun Pábulu duari dan le hálugunbei gürigia hararamuni luéi lapurichihani uganu buiti? (Adü. 9:22-25, 29, 30; Mat. 10:16.)

 • Aliihabei Adügaü 11:19-26.

  Ida liña larufuduni abahüdaguni le lídanbei Adügaü 11:19-21, 26 luagu ladundehañein lan lani Heowá sífiri sandu apurichihani?

 • Aliihabei Adügaü 13:13-16, 42-52.

  Ida liña larufuduni Adügaü 13:51, 52 luagu mígirun hamá disipulugu lun lagidaruni éibaahani haguraasun? (Mat. 10:14; Adü. 18:6; 1 Fe. 4:14.)

 • Aliihabei Adügaü 14:1-6, 19-28.

  Ida liña líchugun dimurei ‘hederegeruniña labun laríaahan Heowá’ awalidaguni woun luéi bandi idiheri dan le wíderaguniña iseri gürigia lidan damuriguaü? (Adü. 14:21-23; 20:32; Huan 6:44.)

 • Aliihabei Adügaü 16:1-5.

  Ida liña larufuduni lubuidun lóunabun Timotéu lun libihini seini tuagu lóustarun, luagu súdini lan ladügǘn ‘sun katei ladüga ínsiñehabuni lun uganu lánina asalbaruni?’ (Adü. 16:3; 1 Ko. 9:23; 1 Tesa. 2:8.)

 • Aliihabei Adügaü 18:1-11, 18-22.

  Ka larufudubei Adügaü 18:9, 10 luagu ligaradan Hesusu lidan ladundehani apurichihani, ani ka darangilaü líchugubei le woun uguñe weyu? (Mat. 28:20.)