Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Niliburun lánina abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia

Abahüdaguni 108: Lidan üma lun Damasükun

Abahüdaguni 108: Lidan üma lun Damasükun

SUBUDITI san bun katei lan le rounbei múarugu? Saulu líribei. Ligía meha óunigirubalun hadaüragun ha achamuragubaña dübü luagun Esütéban. Arihabei lanpu ámirihati lira! Ka san asuseredubei?

Lárigiñe lounwen Esütéban, aba lidin Saulu áluaheina laña ha afalarubalin Hesusu lun ladügün damichi houn. Aba lebelurun hábiñoun asagaraña ñéingiñe lun ládaruniña furisunrugun. Anurahatiña bandi hádangiñe lidoun burí amu uburugu ani apurichiha hamuti “uganu buiti” ñein. Gama lumoun, aba lidin Saulu lidoun burí amu uburugu áluahaña ha afalarubalin Hesusu. Guentó aba lidin Damasüku, ani lidan üma, aba lasuseredun aban katei lun, le wéirigüda lumutu wanigi.

Sódini aba lageyedagun aban larugounga siélugiñeti lau Saulu. Aba léiguadun múarugun, kei warihini ya. Ábati lariñagun aban umalali: ‘Saulu, Saulu! Ka san uagu badüga wuribati nun?’ Ariha hamuti wügüriña ha úarabaña luma Saulu larugounga ligía aganba hamuti giñe umalali, ani siñati gufunranda hamani le ariñawagubei.

Marihinhali Saulu ladüga larugounga

‘Kátabu san, Nabureme?’ liña Saulu.

‘Hesusu au, le unbei badüga wuribati,’ liña umalali ligía. Ariñaga lumuti Hesusu le ladüga dan le ladügün Saulu wuribati houn ha afalarubalin, aba lasandiruni Hesusu kamá hamuga lun ladügei.

Aba lálügüdahan Saulu: ‘Ka lunbei nadügüni, Nabureme?’

‘Saraba, beluba Damasükun,’ liña Hesusu. ‘Lariñawagúba bun ñein kaba lan badüga.’ Dan le liñuragun Saulu múarugugiñe léfegechunbalin lagu, marihinhali. Ligíati, hárügüdünbalin wügüriña ha ñeinbaña lúhabu aba hanügüni Damasükun.

Guentoti aba ladimurehan Hesusu lun aban disipulu Damasüku lariñaga lun: ‘Saraba Ananíasi. Beiba luagu üma le gíribei Suruti. Bálügüdahame lúbiñe Húdasi luagu aban wügüri gíriti Saulu. Anúadira naali lun aban lan nubúein espechaliti.’

Gaganbaditi Ananíasi. Dan le larihini Ananíasi Saulu, aba líchuguni lúhabu luagu, lariñaga: ‘Lóunahañadina Aburemei lunya barihin, lun giñe babuinchun lau sífiri sandu.’ Lidan oura ligía aba léiguadun kama hamuga aruraü lagurugugiñe Saulu, ábaya larihin.

Wéiriti lahuudun Saulu lidan apurichihani houn bandi néchanigu. Aba lasubudiruniwa kei Apostolu Pábulu, ani wafurendeiruba saragu katei luagu. Gama lumoun, furumiñe ariha waméi le ladügübei Bungiu lun ladügüni Féduru.

Adügaü 8:1-4; 9:1-20; 22:6-16; 26:8-20.Álügüdahani burí

 • Ka san ladügübei Saulu lárigiñe lafarun Esütéban?
 • Ka katei le wéirigüda lumutu wanigi asuseredubei dan le lidinbei Saulu Damasükun?
 • Ka lariñagubei Hesusu lun Saulu lun ladügüni?
 • Ka burí adundehani líchugubei Hesusu lun Ananíasi, ani ida liña gayaraya lan larihin Saulu?
 • Ka iri aubei lasubudirua Saulu? Ida liña lahuudun Saulu?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei Adügaü 8:1-4.

  Ida liña lídehan lanarime éibaahani le ñǘbuinbei luagun iseri damuriguaü hani kristiánugu lun laburuchagun afiñeni hani kristiánugu, ani ida liña lasuseredun aban katei libe lira uguñe weyu? (Adü. 8:4; Isa. 54:17.)

 • Aliihabei Adügaü 9:1-20.

  Ka ǘrüwa wadagimanu lúmabei Hesusu lubá Saulu? (Adü. 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Rom. 11:13.)

 • Aliihabei Adügaü 22:6-16.

  Ida luba wáyeihani Ananíasi, ani ka uagu súdini lubéi? (Adü. 22:12; 1 Tim. 3:7; 1 Fe. 1:14-16; 2:12.)

 • Aliihabei Adügaü 26:8-20.

  Ka uagu lébuna lubéi gurasu ladügün Saulu kristiánume, houn gürigia ha ganibaña weiriei o weiriou ha mama kristiánu? (Adü. 26:11; 1 Tim. 1:14-16; 2 Tim. 4:2; 1 Fe. 3:1-3.)