Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Niliburun lánina abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia

Abahüdaguni 106: Halíbürerun adaürǘtiña

Abahüdaguni 106: Halíbürerun adaürǘtiña

ARIHABEI ánheli le adaarubalin tubenari furisun. Lalíbüreñanu lani Hesusu apostolugu. Ariha waméi ka lan meha uagu hadaürǘwa.

Ladaaruni aban ánheli tubenari furisun lun háfuridun apostolugu

Murusun dan lúmagiñe lichugún sífiri sandu hawagun lani Hesusu disipulugu. Aba lidin Féduru luma Huan aban rábounweyu ténpulurugu Herusalén. Ñein, lubadu bena, anihein aban wügüri méibugunti lúmagiñe lágurahoun. Barǘ hamuti gürigia sagü weyu lun lamuriahan seinsu hama ha ebelurutiña ténpulurugun. Dan le larihini Féduru luma Huan, aba lamuriahan somu katei hama. Kaba san hadüga?

Aba hararamagun aba harihini. ‘Maseinsuntina,’ liña Féduru, ‘gama lumoun níchigaali le númati bun. Lidan liri Hesusu, saraba, béibuga!’ Ábati lárügüdüni Féduru lúhabu wügüri le lóunwenren, ábati lachubarun lau lufurese lun lararamun, aba léibugun. Gúndaatiñu gürigia ani wéiritu hanigi lau lubuidun milaguru le.

‘Lau lubafu Bungiu, le águyuguagüdübalin Hesusu, wadügei milaguru le,’ liña Féduru. Lidan añahagua lan adimureha, aba hayabin fiú hábutigu huríu. Gañitiña ladüga lariñagun Féduru luma Huan houn gürigia luagu águyuguagüdawali lan Hesusu. Ábati hanügüniña adaüra.

Laruganbei aba hóundaragun hábutigu huríu lidan aban óunwenbu damuriguaü. Ábati hanügüni Féduru luma Huan luma wügüri le hareidaguagüdübei. ‘Ka au ubafu hadügei katei le?’ liña hálügüdüniña.

Aba lariñagun Féduru lau lan lubafu Bungiu, le ásaaragüdübani Hesusu lídangiñe óunweni. Íbidiñeti houn fádirigu kaba lan hadüga, siñati heyeedagun lau lubuidun milaguru le. Ligíati, aba lubéi heweridiruniñu apostolugu lun madimurehandigia hamá luagu Hesusu, aba hígiragüdüniña.

Sügüti weyu, aba hasigirun apostolugu apurichiha luagu Hesusu ani areidaguágüdaña sánditiña. Buruguati ñunsu luagu burí milaguru le. Ligíati íbini gürigia ha lídangiñetiña fulasu burí le geyegubei lau Herusalén barǘ hamutiñu sánditiña lun hareidaguagüdüniña apostolugu. Ligíati, gimugatiñu hábutigu huríu houn apostolugu, aba hadaürüniña. Gama lumoun susereti somu katei.

Áriebu ligía, aba ladaaruni aban lani Bungiu ánheli tubenari furisun, kei barihini lidan dibuhu. Aba lariñagun ánheli: ‘Heiba hararamame ténpulurugu ábame hadimureha houn gürigia.’ Larugan binaafin, dan le hóunahan hábutigu huríu anügaña apostolugu, madari hamutiñu ñein. Lárigiñe hadariruniña ténpulurügü aba hanügüniña ligibugiñe Sanedrín o liñu-agei lúrudu hani huríu.

‘Wéridi wamaadün lun marufudahandügüya humá luagu Hesusu,’ haña hábutigu huríu. ‘Gama lumoun buíngüda humá Herusalén lau le harufudahabei.’ Aba hariñagun apostolugu: ‘Lunti waganbuni Bungiu lun wadügüni le lariñagubei lubaragiñe le hariñagubei wügüriña.’ Aba hasigirun apurichiha. Ma lubuidun hénpulu!

Adügaü, kapítulu 3 darí 5.Álügüdahani burí

 • Ka asuseredubei lun Féduru luma Huan aban rabóunweyu dan le hebelurunbei tidoun ténpulu?
 • Ka lariñagubei Féduru lun wügüri méibugunti, ani ka katei gebegitimati luéi seinsu líchugubei lun?
 • Ka uagu hagañida hábutigu huríu, ani ka san ladügübei Féduru luma Huan?
 • Ka lariñagubei Féduru houn hábutigu huríu, ani ka san eweridiruni heresibirubei apostolugu?
 • Ka uagu gimuga habéi hábutigu huríu, ani ka asuseredubei dan le hadaürǘn apostolugu luagu libiaman wéiyaasu?
 • Ida liña hóunabun apostolugu dan le hanügǘn lidoun lasali hani Sanedrín?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei Adügaü 3:1-10.

  Íbini siñá lan wadügün milaguru uguñe weyu, ida liña líderaguniwa dimurei le lariñagubei Féduru lidan Adügaü 3:6 lun gebegi lan uganu luáguti Arúeihani woun? (Huan 17:3; 2 Ko. 5:18-20; Fili. 3:8.)

 • Aliihabei Adügaü 4:1-31.

  Dan le wagagibudagun hama ha kóntürabaña luagu apurichihani, ida luba gayara lan wáyeihaniña wíbirigu kristiánugu ha lídangiñetiña furumiñeti sígulu? (Adü. 4:29, 31; Efe. 6:18-20; 1 Tesa. 2:2.)

 • Aliihabei Adügaü 5:17-42.

  Ida liña harufudun gürigia ha mámabaña Gefentiñu luagu Heowá aban lubuidun saminaü luagu apurichihani, dandu lidan dan le sügühalibei kei uguñe weyu? (Adü. 5:34-39.)