Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

Abahüdaguni 102: Wínwanti Hesusu

Abahüdaguni 102: Wínwanti Hesusu

SUBUDITI bun katoun lan würi to hama bián wügüriña ha? Würi to María Mágüdalena, lumada Hesusu. Wügüriña ha haruboun adaüragun ánheligu. Tarihiña María lidoun umúahaü le ñein lubéi lichugúa lúgubu Hesusu, gama lumoun guentó úaali úgubu ñein! Ka san anügübalin? Ariha waméi.

Ánheligu adimureha tuma María Mágüdalena

Lárigiñe lounwen Hesusu, aba hariñagun fádirigu lun Pilatu: ‘Ariñagati Hesusu dan meha móunwengili lásaaruba lan luagu lǘrüwan weyu. Ligíati, óunahagubeiba achoururei umúahaü. Miabin hamaamuga lani disipulugu íweruhei lúgubu ábame hariñagun luagu águyuguagüdawali lan!’ Aba lariñagun Pilatu houn lun hóunahan súdaragu.

Lǘrüwan weyu binaafingiua lárigiñe lounwen Hesusu, sódini aba lachülaagun aban lani Heowá ánheli. Aba lagidaruni dübü le aubei ladourúa umúahaü. Wéiriti halouchun súdaragu darí lun siñati lan hamufurun. Danti le harihin lidoun umúahaü, úaali úgubu ñein! Aba hebelurun fiú súdaragu lidoun uburugu adimureha hama fádirigu. Subuditi bun ka lan hadügübei fádirigu wuribatiñu ha? Fayei hamutiñu lun hayeehan. ‘Hariñagame barǘ hamá lan lani disipulugu dan le aünha lan arumuga,’ haña houn.

Sunti anihagua lan le asusereda, aba houdin fiú lumadagu Hesusu würiña bisidei umúahaü ani málati. Sódini, ñeinñanu bián ánheligu tau daüguaü miritu. ‘Ka uagu háluahei Hesusu ya?’ Haña. ‘Sáraagüdawali lídangiñe óunweni, heiba furese ariñagei houn lani disipulugu.’ Aba houdin éibaagueina. Dan le añaha lan luagu ǘma, aba larufudagun Hesusu lungua houn! ‘Heiba awisaraña nani disipulugu,’ liña.

Dan le hariñaguni würiña houn disipulugu winwan lan Hesusu ani ariha hamaali lan, hénrenguti houn hafiñerun. Aba lidin Féduru luma Huan éibaagueina lidoun umúahaü, ani málati! Dan le houdin, aba terederun María Mágüdalena hárigi. Aba télemuchun ariha lidoun umúahaü aba tarihin bián ánheligu.

Subuditi bun ka lan asuseredubei lun lúgubu Hesusu? Adügati Bungiu lun lagumuchagun. Máguyuguagüdün lumuti Bungiu Hesusu lau úgubu lánina ǘgürügü le meha lanibei. Ruti aban iseri úgubu lánina sífiri lun, kei hani ánheligu. Gama lumoun lun larufuduni houn lani disipulugu winwan lan, gayarati larufudagun Hesusu lungua houn lau aban úgubu le gayarati larihin.

Matéu 27:62-66; 28:1-15; Lúkasi 24:1-12; Huan 20:1-12.Álügüdahani burí

 • Katoun san würi to lidanboun dibuhu, kátaña san bián wügüriña ha, ani halíañanu?
 • Ka uagu líchiga Pilatu lúrudu houn fádirigu lun hóunahan súdaragu achoururei lumúaha Hesusu?
 • Ka ladügübei aban ánheli binaafingiua lǘrüwan weyu lárigiñe lounwen Hesusu, ani ka hadügübei fádirigu?
 • Ka uagu taweirida hanigi fiú würiña dan le habisidaruni lumuaha Hesusu?
 • Ka uagu léibaagua Féduru luma Huan lidoun lumuaha Hesusu, ani ka hadarirubei?
 • Ka asuseredubei lun lúgubu Hesusu, kati ladügübei lun larufuduni houn disipulugu winwan lan?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei Matéu 27:62-66 luma 28:1-15.

  Dan le láguyugunbei Hesusu, ida liña san hafigouhan fádirigu íñutiñu, fariséugu, hama hábutigu huríu kóntüra sífiri sandu? (Mat. 12:24, 31, 32; 28:11-15.)

 • Aliihabei Lúkasi 24:1-12.

  Ida liña larufuduni abahüdaguni luagu láguyuguagüdüniwa Hesusu, afiñe lan Heowá hawagu würiña gefentiñu? (Luk. 24:4, 9, 10; Mat. 28:1-7.)

 • Aliihabei Huan 20:1-12.

  Ida liña líderaguniwa Huan 20:8, 9 lun gaguraasun wamá dan le ua lan gufunranda wamá ida liña lan lagunfulirun aban profesía tídangiñeti Bíbülia? (Ari. 4:18; Mat. 17:22, 23; Luk. 24:5-8; Huan 16:12.)