Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Niliburun lánina abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia

Abahüdaguni 96: Lareidaguagüdün sánditiña

Abahüdaguni 96: Lareidaguagüdün sánditiña

DAN le anihagua lan Hesusu aweiyasuha lidan ageiraü, areidaguagüda lumutiñu sánditiña. Ñunsu luagu burí milaguru le buruguati lidan uburugu geyegu. Ligíati, barütiña gürigia ha danimabaña, marihintiña, hama méibuguntiña, barütiña giñe saragu sánditiña. Aba lareidaguagüdüniña Hesusu súngubei.

Sügühali lóugiñe ǘrüwa irumu lúmagiñe labadiseiruni Huan Hesusu. Ani ariñagati Hesusu houn lani apostolugu madiseeli lan lun lidin Herusaléun, ñeinba lubéi háfarei, ábameti lásaarun hádangiñe hilaaña. Ani anihagua areidaguágüdaña sánditiña.

Lareidaguagüdün Hesusu aban würi to sandiboun

Luagu aban weyu samudi larufudahaña Hesusu. Samudi aban weyu le emeraaguagülei houn huríu. Würi to barihiboun ya lemuharu luagu 18 irumu, ani siñati tásuurun. Ligíati, aba líchuguni Hesusu luhábu tuagun, aba tásuurun. Areidagua!

Adügati katei le lun hagañidun tábutigu ténpulu. ‘Anihein sisi weyu lun luadigimaríniwa,’ liña lagúaragun aban hádangiñe houn saragu gürigia. ‘Ñübuin humá lidan sisi weyu ligía lun lagaranihóun hun, mama lidan luéyuri emeraaguni!’

Aba lóunabun Hesusu: ‘Wuribatiñu! Ma farara humuti hilügün burigü lun hanügüni ata duna samudi. Ligíati, moun lumuti funagia lun tareidawaguagüdün fugiabu würi to sandiboun luagu 18 irumu?’ Lau óunabagülei le aba nibusigarigua hamá wügüriña ha.

Lárigiñe, sigiti Hesusu hama lani apostolugu Herusaléun. Dan le hayarafadun lun uburugu Herikó, aba hagúaragun bián marihintiña: ‘Hesusu, íderaguabawa.’

Aba lagúarun Hesusu houn, aba lálügüdüniña: ‘Ka habusenrunbei lun nadügüni hun?’ Aba hariñagun: ‘Wabureme, busentiwa warihin.’ Aba laguurun Hesusu luagu hagu, aba harihin! Subuditi san bun ka lan uagu ladügei Hesusu sun burí milaguru le? Ladüga hínsiñetiñu gürigia lun ani busenti lun híchuguni hafiñen luagu. Chóurugüda lumuti katei le woun danme lan larúeihan, úaalime ni aban gürigia lunya lasandirun Ubouagu.

Matéu 15:30, 31; Lúkasi 13:10-17; Matéu 20:29-34.Álügüdahani burí

 • Ka ladügübei Hesusu dan le lawéiyasuhanbei lidan ageiraü?
 • Ka lariñagubei Hesusu houn lani apostolugu ǘrüwa irumu lárigiñe labadiseirun?
 • Kátaña gürigia ha lídanbaña dibuhu, ani ka ladügübei Hesusu tuagu würi?
 • Ka uagu líchiga busiganu houn hábutigu huríu óunabagülei le líchugubei Hesusu houn?
 • Dan le yarafaali Hesusu hama lani apostolugu lun Herikó, ka ladügübei hawagu bián gamuritiñu marihintiñu?
 • Ka uagu ladüga Hesusu milaguru?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei Matéu 15:30, 31.

  Ka lubuidun layusurun lubafu Heowá larufudubei Hesusu, ani ida liña líderaguniwa le lun gufunranda wamani le füramase lubéi Heowá lubá iseri ubóu? (Sal. 37:29; Isa. 33:24.)

 • Aliihabei Lúkasi 13:10-17.

  Ida liña larufuduni ladügün Hesusu milaguru weyu samudi, awalidaguni le lunbei lanügüni houn gürigia lídanme Larúeihan luagu Milu irumu? (Luk. 13:10-13; Sal. 46:9; Mat. 12:8; Kol. 2:16, 17; Aruf. 21:1-4.)

 • Aliihabei Matéu 20:29-34.

  Ida liña larufudahan abahüdaguni le luagu gadaani lan meha Hesusu lun líderaguniña gürigia, ani ka gayarabei wafurendeirun lídangiñe? (2 Lur. 15:7; Sant. 2:15, 16; 1 Huan 3:17.)