Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Niliburun lánina abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia

Abahüdaguni 91: Larufudahan luagu wübü

Abahüdaguni 91: Larufudahan luagu wübü

ARIHABEI Hesusu ñun ñein. Larufudahaña houn gürigia luagu aban wübü Galiléa. Hatima yarafabaña lun lánigu disipulugu. Anúadirati 12 hádangiñe lun hagíaba lan lánigu apostolugu. Apostolugu disipulugu espechalitiñu lani Hesusu. Subuditi san bun ka lan híribei?

Larufudahaña Hesusu

Furumiñeti, Simón Féduru luma Andürési le líbiri. Santiagu luma Huan, íbirigu giñe hagía. Anihein giñe amu apostolu gíriti Santiagu, anihein giñe amu gíriti Simón. Biama apostolugu gíritiña Húdasi. Aban hádangiñe Húdasi Isükarióte, ani le aban Húdasi gíriti giñe Tadéu. Anihein giñe Felipe luma Natanael (wawati giñe lun Barütolumé), Matéu luma Tomasi.

Lárigiñe hagiribudun Samariagiñe, aba lagumeserun Hesusu lau furumiñeti wéiyaasu apurichiha: ‘Yarafaali arúeihani le siélubei.’ Subuditi bun katei lan? Aban arúeihani inarüniti lani Bungiu. Hesusu lurúeitebei. Larúeihaba siélugiñe ani lanügüba darangilaü Ubouagun, ábame ladügüni sun Ubóu aban paraísu.

Larufudahaña Hesusu ñein houn gürigia luagu arúeihani ligía. ‘Ítara luba hafurieidun,’ liña. ‘Wáguchi Bungiu le siélubei, inebewalá biri. Ñǘbuinla barúeihan. Adügüwalá bugundan ya ubouagu, kei ladügǘniwa sielu.’ Saragu gürigia watiñu lun furíei le ‘Afurieiduni lani Aburemei.’ Amu gürigia watiñu lun, ‘Wáguchi Bungiu.’ Gayarati san bariñaguni dayarügü?

Larufudahaña giñe Hesusu houn gürigia ida luba lan hóuserun hámagua. ‘Katei le babusenrubei ladügün bun, ligialá badüga houn amu,’ liña. Ma hínsiñeti bun dan le hóuserunibu gürigia lau gudemehabu? Ligíati, mosu buidu wamá hama gürigia. Buidubei danme le paraísuhali Ubóu danme hadügüni sun gürigia katei le! adián?

Matéu, kapítulu 5 darí 7; 10:1-4Álügüdahani burí

 • Kei larufuduni dibuhu, halía larufudaha Hesusu, ani kátaña ha añuurubaña yarafa lun?
 • Ka híribei duusu apostolugu?
 • Katei Arúeihani le uágubei lapurichiha Hesusu?
 • Ka larufudahabei Hesusu houn gürigia lun hamuriahan lidan hafurieidun?
 • Ka lariñagunbei Hesusu luagu ida luba lan hóuserun gürigia hámagua?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei Matéu 5:1-12.

  Ida luba gayara lan warufuduni mégei wamani lídehan Bungiu? (Mat. 5:3; Rom. 10:13-15; 1 Tim. 4:13, 15, 16.)

 • Aliihabei Matéu 5:21-26.

  Ida liña larufuduni Matéu 5:23, 24 gani lan wanaagun woungua hama wíbirigu efekütu lidan wamadagua luma Heowá? (Mat. 6:14, 15; Sal. 133:1; Kol. 3:13; 1 Huan 4:20.)

 • Aliihabei Matéu 6:1-8.

  Ka igaburi hani fariséugu lunbei hadisedun kristiánugu luéi? (Luk. 18:11, 12; 1 Ko. 4:6, 7; 2 Ko. 9:7.)

 • Aliihabei Matéu 6:25-34.

  Ida liña larufuduni Hesusu mégei wamá wemenigidun luagu líchugubei lan Heowá le wemégeirubei woun? (Afu. 16:4; Sal. 37:25; Fili. 4:6.)

 • Aliihabei Matéu 7:1-11.

  Ka larufudubei hénpulu le labahüdagubei Hesusu lidan Matéu 7:5? (Ari. 26:12; Rom. 2:1; 14:10; Sant. 4:11, 12.)