Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Niliburun lánina abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia

Abahüdaguni 84: Aban ánheli bisidoun María

Abahüdaguni 84: Aban ánheli bisidoun María

WÜRI magadiñetu to, María. Ísüraelina, lidan aban aüdü gíriti Nasarétü taganawa. Subuditi lun Bungiu aban tan gürigia buitu. Ligía lóunahanbalin lani ánheli le gíribei Gabüriéli adimureha tuma. Subuditi bun ka lan lariñagubei Gabüriéli tun? Warihali.

‘Buiti binaafin, fuleseiwatibu’ liña Gabüriéli tun. ‘Anihein Heowá buma.’ Marihinñahatagili María gürigia le. Aba tadiheridun, ladüga ibidiñeti tun ka lan labusenrubei lariñagun. Gama lumoun, aba líchugun Gabüriéli dügüdaguaü tun lau loufudagun.

María

‘Manufudedabá María, gúndaati Heowá bau. Ligía ladüga lubéi aban katei buiti bun. Malühadibu gasaani aban irahü. Ábame bíchugun Hesusu luagu.’

Aba lasigirun Gabüriéli ariñaga: ‘Wéirigubei irahü le, liráü Bungiu le íñubei luba lagúahoun lun. Larúeigüdübei Heowá, kei meha Dawidi. Gama lumoun urúeibei Hesusu lun súnwandan ani magumuchadibei larúeihan!’

‘Ida lubagia lasuseredun katei le?’ Liña tálügüdahan María. ‘Mamarieidungidina ani maganóun nuguya luma ni aban eyeri.’

‘Liábinba lani Bungiu sífiri sandu buagun,’ liña Gabüriéli. ‘Ligía liráü Bungiu luba lubéi lagúahoun lun irahü.’ Ábati lariñagun tun: ‘Haritaguabá tuagun Isawéli to biduhe. Ariñagatiñu meha gürigia luagu wéiyaaru lan lun gasaanigu tan. Gama lumoun gasaaniboun aban irahü. Ariha baali lubeiti luagu úati lan ni kata lásiñarun Bungiu adüga.’

Ábati tariñagun María: ‘Lidamun Heowá nuguya! Suserelá nun kei aubei bariñagei.’ Ábati lidin ánheli.

ba téibaagun María bisidoun Isawéli. Dan le taganbuni Isawéli tumalali María, aba lánhingichagun tiráü turageirugu lau ugundani. Aba tabuinchun lau sífiri sandu, ábati tariñagun tun María: ‘Biní laadibu Bungiu sügǘ hau sun hiñaruñu.’ Aba terederun María tuma Isawéli ǘrüwa-hati, lárigiñe aba tagiribudun Nasarétün.

Malüharu María amarieida luma aban wügüri gíriti Hosé. Gama lumoun, dan le lasubudiruni Hosé gasaaniboun lan María, aba lasaminarun moun lumuti lan lamarieidun tuma. Ábati lariñagun lani Bungiu ánheli lun: ‘Manufudedabá bamarieidun tuma María. Ladüga irahü le lunbei tagaraüdüni, lúmagiñeti Bungiu.’ Ábati tamarieidun María luma Hosé, aba hagurabahan lun tágurahani Hesusu.

Lúkasi 1:26-56; Matéu 1:18-25.Álügüdahani burí

 • Katoun san würi to lidanboun dibuhu?
 • Ka san lariñagubei Gabüriéli tun María?
 • Ida liña lafuranguagüdüni Gabüriéli tun María gasaaniboun lan aban irahü íbini mawinwandun tan luma ni aban wügüri?
 • Ka asuseredubei dan le tidin María bisidoun Isawéli to tiduhe?
 • Ka lasaminarubei Hosé dan le lasubudiruni luagu gasaaniboun lan María, ani ka uagu lasansiragua lisaminan?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei Lúkasi 1:26-56.

  Ka larufudubei Lúkasi 1:35 ligíaba lan asusereda lun figóu le wibihubei lúmagiñe Adán le giñe tuágubei María danme le lásügürün libagari liráü Bungiu lídangiñe ubóu le ñein lubéi heredera sífirigu lun turageirugun María? (Ahéu 2:11-13; Huan 6:69; Ebü. 7:26; 10:5.)

  Ida liña lichugún uéiriguni lun Hesusu íbini lubaragiñe nasirua lan? (Luk. 1:41-43.)

  Ka hénpulu buiti tíchugubei María houn kristiánugu ha eresibirubaña fulesei espechaliti ligibugiñe Bungiu lun heseriwidun? (Luk. 1:38, 46-49; 17:10; Ari. 11:2.)

 • Aliihabei Matéu 1:18-25.

  Íbini mama lan Emanuéli líribei Hesusu, ida liña larufuduni libagari kei wügüri ya ubouagu le mini lubéi iri le? (Mat. 1:22, 23; Huan 14:8-10, NM; Ebü. 1:1-3, RVA.)