Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Niliburun lánina abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia

Abahüdaguni 83: Lubarieirun Herusalén

Abahüdaguni 83: Lubarieirun Herusalén
Wügüriña araramagüdeiya lubarieirun Herusalén

ARIHABEI lidere wadagimanu le adügübei ya! Hábunaguñein ísüraelina lubarieirun Herusalén. Dan le meha lagünrinchaguni Nabukodonosoru Herusalén 152 irumu lubaragiñe, fuí lumuti lubarieirun gudálei lubenari uburugu. Mararamagüdünya hamuti ísüraelina baríeiru dan le hagiribudunbei Babilóniagiñe.

Ida liña funa san hasandiragun gürigia houngua sun burí irumu le abagarida sin lubarieirun uburugu? Mesefuti hasandiragun houngua. Ladüga ménrengunti hamuga hábürühan háganiñu hawagun. Le íderagubaliña gürigia ha ábunagueiya lubarieirun Herusalén, Neemíasi. Subuditi san bun katei lan Neemíasi?

Neemíasi aban ísüraelina lídangiñe uburugu Susa liabin, le ñein lubéi laganawa Marüdokéu tuma Esütérü. Nadagimeinti meha lidan lani urúei palasiu, gayarati aban lan meha buiti lumada Marüdokéu tuma Esütérü. Gama lumoun mariñaguntu Bíbülia nadagimein lan Neemíasi lun urúei Asueru. Nadagimeinti meha lun le aban urúei, Árütaherühesi.

Haritaguabá, aban lan urúei buiti Árütaherühesi le meha íchugubalin sun seinsu ligía lun Ésüdürasi lun lanügüni Herusaléun lun laranserunu litenpulun Heowá. Gama lumoun, mararamagüdün lumuti Ésüdürasi lubarieirun uburugu. Ariha waméi ida liña lan ladügün Neemíasi lun lasuseredun katei le.

Sügühali 13 irumu lúmagiñe líchuguni Árütaherühesi seinsu lun Ésüdürasi lun laranserunu ténpulu. Guentoti Neemíasi haali eseriwidei luerun urúei chóurulei magana lan péisini, aban wadagimanu súdiniti.

Luagu aban weyu aba liabin Ananí le líbiri Neemíasi hama amu wügüriña Ísüraeligiñe bisidei Neemíasi. Ábati habahüdaguni haturobulin ísüraelina lun, ariñagatiña fuiwa lan lubarieirun Herusalén. Aba lírudagun Neemíasi, ani furíeiti lun Heowá luagu katei le.

Luagu aban weyu híruti Neemíasi, aba lálügüduni urúei: ‘Ka san mégeibei bun?’ Aba lariñagun Neemíasi ladüga lan luriban gádanti Herusalén luma lubarieirun le éiguadubei. ‘Ka babusenrubei?’ liña lálügüduni urúei.

Neemíasi alidihei ábunaguni

‘Ígirabana lun nidin Herusaléun,’ liña Neemíasi, ‘lúnya nábunaguni baríeiru.’ Wéiriti lareidun Árütaherühesi. Aba lariñagun lun gayara lan lidin, ani íderagua lumuti ibiha fulansu lun ábunaguni. Murusun dan lárigiñe lachülürün Herusaléun, aba labahüdaguni Neemíasi sun luáguti katei le houn gürigia. Hínsiñeti saminaü le houn, aba hariñagun: ‘Wagumeserali ábunaguni.’

Dan le harihini háganiñu ísüraelina iñuragua lan baríeiru, aba hariñagun: ‘Wawariruba lun wáfaraguniña lun wararamagüdüni hawadigimari.’ Dan le lasubudiruni Neemíasi katei le, aba líchugun eféin tuma arufun houn nadagimeintiña ábati lariñagun: ‘Manufudeda humá. Hageindagua haweigiñe hupaisanun, hisaanigu, hani burí weiriou, tuma huban.’

Ganigitiña gürigia. Aranseñuhaña tau áruma wéyuagu luma áriebu, aba hasigirun ábunagua. Ligíati, lóunwebudunbei baríeiru lidan 52 weyu. Sefutiña guentó. Arufudaha lumuti Neemíasi luma Ésüdürasi lilurudun Bungiu, ani gúndaatiña gürigia.

Mítaranti katei kei meha lubaragiñe hanügǘn ísüraelina adaürǘwa Babilónioun. Lurúeite Pérüsia arúeihabei ani mosu heseriwidun gürigia lun. Gama lumoun füramaseti Heowá lóunahaba lan aban iseri urúei, le lunbei lanügün darangilaü houn gürigia. Katei san urúei le? Ida luba funa san lanügün darangilaü Ubouagun? Sügüti kéiburi 450 irumu lubaragiñe lafurendeirúniwa luagu katei le. Aba nasirua lan aban irahü súdiniti. Gama lumoun amu abahüdaguni lira.

Neemíasi, kapítulu 1 darí 6.Álügüdahani burí

 • Ida liña hasandiragun ísüraelina houngua ladüga mabarieirun lan uburugu Herusalén?
 • Katei san Neemíasibei?
 • Ka luwadigimaribei Neemíasi, ani ka uagu súdini lubéi?
 • Ka ñunsu ahirudagüdübalin Neemíasi, ani ka ladügübei?
 • Ida liña larufudun urúei Árütaherühesi areiduni lun Neemíasi?
 • a liña laransehani Neemíasi ábunaguni lun mararamagüdün hamani háganiñu ísüraelina?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei Neemíasi 1:4-6 luma 2:1-20.

  Ida liña san láluahani Neemíasi ladundehan Heowá? (Neem. 2:4, 5; Rom. 12:12; 1 Fe. 4:7.)

 • Aliihabei Neemíasi 3:3-5.

  Ka hafurendeirubei wéiyaaña lidan afiñeni hama ídehatiña lidan damuriguaü lídangiñe ligaburi hóuserun tekoana hamoun wügüriña ha “wéirigutimabaña”? (Neem. 3:5, 27; 2 Tesa. 3:7-10; 1 Fe. 5:5.)

 • Aliihabei Neemíasi 4:1-23.

  Ka adügübei lun hasigiruni ísüraelina ábunaguni íbini ñéinñanu lan ha áganiñu lau anarimeni? (Neem. 4:6, 8, 9; Sal. 50:15; Isa. 65:13, 14.)

  Ida liña líchugun hani ísüraelina hénpulu iderebugu woun uguñe weyu?

 • Aliihabei Neemíasi 6:15.

  Ida liña larufuduni gabafu lan afiñeni, lóunwebudun lubarieirun Herusalén lubaragiñe bián hati? (Sal. 56:3, 4; Mat. 17:20; 19:26.)