Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

Abahüdaguni 81: Hemenigitiña luagu Heowá

Abahüdaguni 81: Hemenigitiña luagu Heowá

KÉIBURI saragu milu gürigia adüga hamuti lidise wéiyaasu Babilóniagiñe lun Herusaléun. Gama lumoun dan le hachülürünbei, anihein aban óunwenbu günringuaü Herusalén. Mawiwandunti ni aban gürigia ñein. Mosuya hábunaguni ísüraelina sun katei lárigoun.

Latarü aban lídangiñe furumiñeti katei le hadügübei. Aban fulasu le ñein lubéi gayara lan hadagaragüdün animaalugu kei idewesei, lun Heowá. Fiú hati lárigiñe aba hagumeserun ísüraelina ábunaguoun ténpulu. Ani áganiñu ha aganóubaña lidan burí ageiraü yarafa houn houchatiñu lun halouchagüdüniñu lun hararamuni wadagimanu. Ibihatiñu áganiñu lun ladügǘn iseri lurúeite Pérüsia aban gumadi lun lararamun wadagimanu lánina ábunaguni.

Sügühali 17 irumu lúmagiñe hagiribudun ísüraelina Babilóniagiñe. Ábati lóunahaniñu Bungiu lánigu profeta Ahéu luma Sakaríasi ariñaga houn gürigia lunya hagumeserun ábunagua. Hemenigitiñu gürigia luagu lídehan Bungiu aba gaganbadi hamá. Ábaya hagumeserun ábunagua, íbini ariñaga lan aban gumadi siñá lan hadügüni.

Ligíati, aba liabin aban úfisi pérüsiana gíriti Tatenái álügüdaha kan lan harichabei lun hábunagunu ténpulu. Aba hariñagun ísüraelina lun Tatenái ariñaga lan lurúeite Babilónia Siru houn: ‘Heiba Herusalén ábunaguoun litenpulun Heowá le Hubungiute.’

Óunahati Tatenái aban gárada Babilónioun lun lálügüdahan anhein inarüni lubéi, ariñaga lani Siru dimurei le, dan meha wínwangili. Lau lufurese ábaya tiabin aban gárada lúmagiñe iseri lurúeite Pérüsia. Aba lariñagun anha lan. Ligíati labürühanbei: ‘Ígira humaña ísüraelina lun hábunagunu litenpulun Habungiute. Ani íderagua humaña.’ Aba tóunwebudun ténpulu lidan gádürü irumu, ani gúndaatiñu ísüraelina.

Guentó sügüti kéiburi 48 irumu lúmagiñe tagumuchun ténpulu. Gudemetiñu gürigia herusalénna, ani mabuidunti larihín uburugu tuma litenpulun Bungiu. Yágüta Babilónia Ésüdürasi le ísüraelina aganbati mosu lan taransehóun litenpulun Bungiu. Ligíati, subuditi bun ka lan ladügübei?

Aba lidin Ésüdürasi arihei Árütaherühesi, le lurúeite Pérüsia, aba líchugun urúei le bándi idewesei lun Ésüdürasi lun lanügüni Herusaléun. Amuriahati Ésüdürasi hama ísüraelina ha ñeinbaña Babilónia lun híderaguni, aba hariñagun kéiburi 6.000 houdiba lan. Barütiñu saragu pülata luma golu luma amu burí katei buíduburiti.

Nidiheriti Ésüdürasi, ladüga añahein lan wügüriña wuribatiña lidan üma. Gayaraati hanügüni hapülata luma hagolun, ani áfara hamañame. Ligíati lóundaragunbaliñu Ésüdürasi gürigia, kei barihini lidan dibuhu. Ábati hafurieidun lun Heowá lun ladouragun hau lidan lidise hawéiyasun Herusaléun.

Lafurieiduña Ésüdürasi hama gürigia

Aba ladouragun Heowá hau. Lárigiñe gádürü-hati aweiyasuha, buiti hachülürün Herusaléun. Ma arufudati le gayara lan ladouragun Heowá hau ha hemenigibaña luagu?

Ésüdürasi, kapítulo 2 darí 8.Álügüdahani burí

 • Átiriñanu gürigia adügei limigifen wéiyaasu Babilóniagiñe lun Herusalén, ani ka hadarirubei dan le hachülürün?
 • Ka hagumeserubei ísüraelina ábunagua dan le hachülürün, ani ka hadügübei háganiñu?
 • Kátaña san Ahéu luma Sakaríasi, ani ka hariñagubei houn gürigia?
 • Ka uagu lóunaha Tatenái aban gárada Babilónioun, ani ka óunabagülei leresibirubei?
 • Ka ladügübei Ésüdürasi dan le laganbunbani mégei tan litenpulun Bungiu taranserun?
 • Kei larihín lidan dibuhu, ka lamuriahabei Ésüdürasi luma Heowá? Ida liña lóunabuni lafurieidun? Ani ka larufudubei katei le woun?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei Ésüdürasi 3:1-13.

  Anheindügü lídanñadiwa lubéi aban fulasu le úabei damuriguaü hani lumutuniña Bungiu, ka lunbei wasigirun adügei? (Ésüd. 3:3, 6; Adü. 17:16, 17; Ebü 13:15.)

 • Aliihabei Ésüdürasi 4:1-7.

  Ka hénpulu líchugubei Sorobaweli houn lumutuniña Heowá luagu wuriba lan húaradun luma amu burí relihión? (Afu. 34:12; 1 Ko. 15:33; 2 Ko. 6:14-17.)

 • Aliihabei Ésüdürasi 5:1-5, 17 luma 6:1-22.

  Ka san uagu siñá lubéi hararamuni áganiñu tábunawagun ténpulu? (Ésüd. 5:5; Isa. 54:17.)

  Ka san uagu siñá lubéi hararamuni áganiñu tábunawagun ténpulu? (Ésüd. 5:5; Isa. 54:17.) Ka san uagu siñá lubéi hararamuni áganiñu tábunawagun ténpulu? (Ésüd. 5:5; Isa. 54:17.)

 • Aliihabei Ésüdürasi 8:21-23, 28-36.

  Lubaragiñe desidírü wamá luagu katei le súdiniti, ka katei buiti lunbei wáyeihani lídangiñe lani Ésüdürasi hénpulu? (Ésüd. 8:23; Sal. 127:1; Ari. 10:22; Sant. 4:13-15.)