Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Niliburun lánina abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia

Abahüdaguni 78: Bürüwañu luagu touba muna

Abahüdaguni 78: Bürüwañu luagu touba muna
Aban úhabu abürüha luagu touba muna

KA SAN asuseredubei ya? Hadügüña gürigia ha aban óunwenbu adineruni. Agunbirahaali lurúeite Babilónia saragu milu gürigia wéirigutiña. Hayusurúñein kopu burí lauti golu luma pülata luma kopu wéinamuti le asagarubei tídangiñe litenpulun Heowá Herusalén. Sódini aba lasaliragun lifinga lúhabu aban wügüri aba lagumeserun abürüha luagu touba muna. Aba halouchun súngubei.

Bélisasarü hama lánigu chu tau

Bélisasarü le libari Nabukodonosoru, ligía urúeibei guentó. Aba lagúaragun lun hanügüniña chu tau lun. ‘Le aliihati le bürüwañubei ñein ariñagaléime nun ka lan mini lan,’ liña urúei, ‘leresibiruba bandi idewesei ani ligíaba lǘrüwan gumadimati lidan narúeihan.’ Gama lumoun úati ni aban hádangiñe chu tau gayaraati laliihani abürühani ligía, ni hariñaguni lanichigu.

Aganba tumuti lúguchu urúei areinchuni aba tebelurun lidoun rumu le ñein lubéi adineruni. ‘Fuleseibana, maweiridala balouchun,’ tiña lun urúei. ‘Lábugiñe barúeihan anihein aban eyeri subudihabuti houn búngiugu ha sándubaña. Dan le meha urúei lan báruguti, ru lumuti hábutime sun lánigu chu tau. Danieli líribei. Waba lun, lariñagubei le mini lubéi sun katei le bun.’

Lau lufurese aba lanügǘn Danieli. Gama lumoun máhati leresibiruni idewesei burí, aba lagumeserun ariñaga ka lan uagu lagídarei Heowá lubafu láruguti Bélisasarü kei urúei luagu meha aban dan. ‘Wéiriti meha lanaagun lungua,’ liña Danieli. ‘Ábati labeichúni Heowá.’

‘Lau sun subudibani sun le asuseredubei lun,’ liña Danieli lun Bélisasarü, ‘wéirigili banaagun bungua kei meha báruguti. Aba bóunahan anügei weru luma kopu wéinamuti tídangiñe litenpulun Heowá aba hatun lidan. Alawahadibu búngiugu ha adügǘtiña lau wewe, luma dübü, ani míchuguntibu uéiriguni lun Wabungiute le adügübalin sun katei. Ligía lóunahanbalin úhabu le abürühei dimurei le.’

‘Anihán le abürüdubei,’ liña Danieli: ‘MENÉ, MENÉ TEKELI luma PARSIN.’

‘Mini lan MENÉ abahüda laali Bungiu luéyuri barúeihan ani lagumuchaguagüdaali. Mini lan TEKELI amisurahóuadibu lidan balansu ani dariwati mabuiduntibu lan. Mini lan PARSIN lederegerúa barúeihan houn médiana hama pérüsiana.’

Dan le anihagua lan Danieli adimureha, aba hagumeserun médiana hama pérüsiana ábürüha luagu Babilónia. Aba hárügüdüni uburugu aba háfaruni Bélisasarü. Gúnfuliti abürühani guñoun meme ligía! Kábati asusereda houn ísüraelina? Warihali, giribu wamá lumoun Danieli, lun warihini ka lan asuseredubei lun.

Danieli 5:1-31.Álügüdahani burí

 • Ka asuseredubei lidan óunwenbu adineruni le líchugubei lurúeite Babilónia, ani yusulei kopu luma kopu wéinamuti tídangiñe litenpulun Heowá?
 • Ka lariñagubei Bélisasarü houn lánigu chu tau, ani ka hásiñarubei adüga?
 • Ka san tamuriahabei lúguchu Bélisasarü luma?
 • Kei lariñaguni Danieli, ka uagu ladüga Bungiu lun labürühan aban úhabu luagu touba muna?
 • Ida liña lafuranguagüdüni Danieli lanichigu dimurei le luágubei touba muna?
 • Ka asuseredubei dan le anihagua lan Danieli adimureha?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei Danieli 5:1-31.

  Ida liña amu lubéi inebewa lan Bungiu luéi anufudei le lasandirubei Bélisasarü dan le larihinbalin abürühani luagu touba muna? (Dan. 5:6, 7; Sal. 19:9; Rom. 8:35-39.)

  Ida liña san larufudun Danieli ganigi dan le ladimurehan ligibugiñe Bélisasarü hama lánigu? (Dan. 5:17, 18, 22, 26-28; Adü. 4:29.)

  Ida liña san furangu lan larufuduni Danieli kapítulu 5 liricha Heowá le Suntigabafu lun larúeihan? (Dan. 4:17, 25; 5:21.)