Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

Abahüdaguni 77: Máhuduraguntiñu

Abahüdaguni 77: Máhuduraguntiñu

HARITAGUATIBU baganbun hawagu ǘrüwa nibureintiña ha? Anha, lumadagu Danieli ha máhabaña héigini le mabuidunbei houn. Sadürákü, Mesakü luma Awedi-negó liña hagúahan babilóniana houn. Arihabañati guentó. Ka funa san uagu máhuduragun habéi tun óunwenbu guáriua kei ha híbiri gürigia? Ariha waméi.

Haritaguatibu luagu lúrudu le burí labürühabei Heowá guánarügü, le gíribei Diisi Gumadi? Anihán furumiñeti: ‘Mabungiutebá amu nuéi.’ Hagunfuliruñein nibureintiñu ha lúrudu le, íbini hénrengu lan ladügǘn.

Nabukodonosoru, le lurúeite Babilónia, aba lóunaagüdün hawagu saragu gürigia wérigutiña lun háhuduragun tun guáriua to ladügagüdüboun. Aba lariñagun houn: ‘Danme le haganbuni tumalali fidu, árüpa, luma amu instrumentu lánina músika, ábame háhuduragun tun guáriua lautu golu. Le máhuduragunti tun, lagurúba lidoun régigi le durunguti.’

Dan le laganbunbalin Nabukodonosoru luagu máhuduragun hamá ǘrüwa nibureintiñu ha, aba lagañidun saragu. Aba lóunaagüdün hawagu. Ábaya líchugun chansi houn lun háhuduragun. Ani hemenigitiñu nibureintiñu ha luagu Heowá. ‘Wabungiute le unbei weseriwida gayaraati lesefuriniwa,’ haña lun. ‘Gama lumoun íbini hamuga masuseredun lan ítara, máhuduragunbadiwa tun guáriua.’

Sadürákü, Mesakü, luma Awedi-negó

Ábatima lagañidun Nabukodonosoru dan le laganbunbalin katei le. Kei anihein lubéi aban régigi yarafa, aba lariñagun: ‘Sügüda huméi sedü wéiyaasu sügǘ láuñaha lisü!’ Lárigiñe aba lariñagun houn lisudaranigu ha héretimabaña lun hagüraguniña lun giñe háguruniña ǘrüwa nibureintiñu ha lidoun régigi. Wéiriti lisü régigi darí lun láguduniñu watu wügüriña ha. Ani ka san asuseredubei houn ǘrüwa nibureintiñu ha águrubaña lidoun régigi?

Aba larihin urúei lidoun régigi, aba lalouchun saragu. ‘Ma san ǘrüwañanu wügüriña güragu wádarun lidoun régigi durunguti?’ liña lálügüdahan:

‘Anha, ligía wadügübei,’ liña hóunabuni lubúeingu.

‘Gama lumoun gádürüñanu wügüriña narihin éibugañaha labadinagua watu gemeti,’ liña. ‘Magürawagúntiña, ani madügünti watu gemeti damichi houn. Ani le hagadürün lenege aban bungiu.’ Aba layarafadun urúei luagun liyuma régigi aba lagúaragun: ‘Sadürákü!, Mesakü! luma Awedi-negó! Furí humá, lánigu Bungiu le Íñugubei!’

Dan le háfuridun, ariha hamuti sun gürigia luagu ua lan damichi hawagu. Ábati lariñagun urúei: ‘Alawaha huméi Habungiute Sadürákü, Mesakü luma Awedi-negó! Le óunahabalin lani ánheli lun lesefuruniñu ladüga úati ni kata adügüti lun háhuduragun houn amu búngiugu luéi Habungiute.’

Ma aban buiti hénpulu woun lánina úaraguni lun Heowá?

Áfuriduni 20:3; Danieli 3:1-30.Álügüdahani burí

 • Ka gumadi líchugubei Nabukodonosoru, lurúeite Babilónia?
 • Ka uagu máhuduragun habéi ǘrüwa lumadagu Danieli tun guáriua lautu golu?
 • Dan le líchugunbalin Nabukodonosoru ábaya chansi houn ǘrüwa ebüréana lun háhuduragun, ida liña harufuduni hemenigitiña lan luagu Heowá?
 • Ka lóunahabei Nabukodonosoru lun hadügüni luwügüriña lau Sadürákü, Mesakü luma Awedi-negó? Ka lóunahabei Nabukodonosoru lun hadügüni luwügüriña lau Sadürákü, Mesakü luma Awedi-negó?
 • Ka larihibei Nabukodonosoru dan le larihinbei lidoun régigi?
 • Ka uagu lalawahei urúei Habungiute Sadürákü, Mesakü luma Awedi-negó, ani ka hénpulu híchugubei woun?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei Danieli 3:1-30.

  Ka igaburi hani ǘrüwa nibureintiña ebüréana lunti wáyeihani lubúeingu Bungiu dan le wagagibudagun luma óuchawaguni lani úaraguni? (Dan. 3:17, 18; Mat. 10:28; Rom. 14:7, 8.)

  Ka leksióun súdiniti larufudahabei Heowá Bungiu lun Nabukodonosoru? (Dan. 3:28, 29; 4:34, 35.)