SÜGÜHA 10 irumu lúmagiñe lanügüniña Nabukodonosoru ísüraelina ha aturiahaañabaña lun Babilónioun. Guentoti, Arihabá! Lagudúña Herusalén, ísüraelina ha móunwegunbaña hanügǘba kei adaürǘtiña Babilónioun.

Haritaguabá, anihán le hariñagubei profetagu lasusereduba lan anhein masansirun hamá lílana Herusalén luriban houserun. Ani maganbaditiña ísüraelina houn profetagu. Sigitiña áhuduragua houn búngiugu mama inarünitiña lubaragiñe hamuga háhuduragun lun Heowá. Ligía yuuti lubéi abeichúni le houn. Subudi wamuti le, ladüga ariñaga lani profeta Esekiéli woun katei wuribati le meha hadügübei ísüraelina.

Subuditi san bun ka lan Esekiélibei? Aban hádangiñe nibureintiña ha lanügübaña Nabukodonosoru Babilónioun lóugiñe 10 irumu lubaragiñe óunwenbu lagünrinchawagun Herusalén. Lidan dan ligía barüwati giñe Danieli Babilónioun hama ǘrüwa lumadagu, Sadürákü, Mesakü luma Awedi-negó.

Lidan anihagua lan Esekiéli Babilónia, aba larufuduni Heowá sun katei wuribati le asuseredubei ténpulurugu Herusalén lun. Adüga lumuti Heowá le lau aban milaguru. Íbini anihagua lan Esekiéli Babilónia, ígira lumuti Heowá lun larihini sun le asuseredubei tidan ténpulu. Hanarimeti katei le larihibei!

‘Arihabei lanarime luriban katei burí le hadügübei gürigia ya ténpulurugu,’ liña Heowá lun Esekiéli. ‘Arihabei touba ténpulu, buin liña lau dibuhu hani hewe hama amu burí animaalugu. Ani arihabaña giñe ísüraelina áhuduragua houn!’ Ariha lumuti Esekiéli sun burí katei le, aba labürühani le asuseredubei.

Háfuriduña adaürǘtiña Herusaléngiñe

‘Ariha bumuti le hadügübei ábutigu ísüraelina aramudaguarügü?’ liña lálügüdüni Heowá Esekiéli. Anha, ariha lumuti giñe Esekiéli katei le. Añahein 70 wügüriña ñein, súngubei háhuduraguña houn búngiugu mama inarünitiñu. Aba hariñagun: ‘Marihin lumutiwa Heowá. Ñǘdünha lídangiñe ageiraü.’

Ábati larufudun Heowá fiú würiña lun Esekiéli luáguñanu tubenari ténpulu le luágunbei nórute. Ñun haña ñein adorarü aban bungiu mama inarüniti gíriti Tamusu. Ani arihabaña wügüriña ha lubadubaña lebelaagüle litenpulun Heowá! Ñeinñanu kei burí 25. Ariha lumutiña Esekiéli. Buluguhaña luagun oubaü le ñéingiñe lubéi laboucha Weyu háhuduraguña lun!

Aba lariñagun Heowá: ‘Menebentina houn gürigia ha. Mámarügüñein katei wuribati hadüga, ñǘbuintiña giñe adügei katei burí wuribati le tidan ténpulu!’ Ligía füramase lubéi Heowá: ‘Hasandirubei lere nigañi. Magudemebaña nun danme le hagünrinchawagun súnsuinagubei.’

Ǘrüwa irumu lárigiñe larufuduni Heowá katei burí le lun Esekiéli, aba hagarabaagun ísüraelina kóntüra urúei Nabukodonosoru. Ábati láfuridun ageindagua kóntüra hagía. Lárigiñe aba irumu dimi, aba háguruni babilóniana lubarieirun Herusalén aba háguduni sun uburugu. Hilatiña hibe-agei gürigia ha híbiri aba hanügǘn kei adaürǘtiña Babilónioun.

Ka uagu lígira Heowá lun liabin lanarime agünrinchawaguni le houn ísüraelina? Ladüga maganbadi hamá lun lererun Heowá ni lun lilurudun. Arufudahati le súdini lan wadügüni le lariñagubei Heowá súnwandan.

Furumiñe ígiratiña lun herederun fiú gürigia Ísüraeli. Aba líchugun Nabukodonosoru aban huríu gíriti Gedalíasi lun ligía lan ariha hawagu gürigia hagía. Gama lumoun aba háfaruni fiú ísüraelina Gedalíasi hilagubei. Guentoti hanufudetiña gürigia luéi hayabin babilóniana áfaraguaña súngubei luagu le hadügübei. Ábati hafosuruni Heremíasi lun lidin hama, aba hanurahan Ehiptun.

Ligía lerederunbei Ísüraeli málouga luagu 70 irumu. Gama lumoun füramaseti Heowá luagu ladügüba lan lun hagiribudun lumutuniña hageiron lárigiñe 70 irumu ligía. Ka asuseredubei houn lumutuniña Bungiu Babilónia lidan sun dan ligía? Ariha waméi.

2 Urúeigu 25:1-26; Heremíasi 29:10; Esekiéli 1:1-3; 8:1-18.Álügüdahani burí

 • Ka san asuseredubei lun Herusalén luma houn ísüraelina ha lídanbaña dibuhu?
 • Ka Esekiélibei, ani ka burí katei hanarimeti luriban larufudubei Heowá lun?
 • Kei le míchugun habéi ísüraelina inebesei lun Heowá, ka füramase lubéi Heowá houn?
 • Ka ladügübei urúei Nabukodonosoru lárigiñebei hagarabaagun ísüraelina luagun?
 • Ka uagu ligira Heowá lun liabin lanarime agünrinchawaguni le hawagun ísüraelina
 • Ka uagu leredera Ísüraeli málouga, ani luagu átiri dan leredera ítara?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei 2 Urúeigu 25:1-26.

  Ka meha Sedekíasibei, ka meha asuseredubei lun, ani ida liña lagunfulirun le, aban profesía tídangiñeti Bíbülia? (2 Uru. 25:5-7; Ese. 12:13-15.)

  Ligibugiñe lagu Heowá, ka gadurunbei luagu sun katei wuribati le meha hadügübei ísüraelina? (2 Uru. 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Kro. 36:14, 17.)

 • Aliihabei Esekiéli 8:1-18.

  Ida liña háyeihaniña gürigia ha ariñagubaña hawougua kristiánugu hamá, ísüraelina apóstata ha meha áhuduragubaña lun Weyu? (Ese. 8:16; Isa. 5:20, 21; Huan 3:19-21; 2 Tim. 4:3.)