Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Niliburun lánina abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia

Abahüdaguni 75: Gádürü irahüñü Babilónia

Abahüdaguni 75: Gádürü irahüñü Babilónia

ABA lanügüniña urúei Nabukodonosoru ísüraelina ha aturiahaaña lun Babilónioun. Lárigiñe, aba lanúadiruniña nibureintiña ha magadiñetimabaña ani chuti hau. Arihatibu gádürü ya. Danieli aban hádangiñe, ha híbiri, aba hagúahan babilóniana houn Sadürákü, Mesakü luma Awedi-negó.

Busenti Nabukodonosoru larufudahan houn lun heseriwidun tidan lani palasiu. Lárigiñe ǘrüwa irumu lánina aturiahani ábame lanúadiruniña ha huálibaña ichügü lun híderaguni aranseha turóbuli. Busenti lun here hamá nibureintiña ha, aba líchugun lúrudu lun lichugún libeméme éigini le léigibei tuma diwéin to látuboun hama lufamilia houn nibureintiña hagía.

Danieli, Sadürákü, Mesakü luma Awedi-negó hafuranguagüdüñein hafiñe

Arihabei nibureinti Danieli. Subuditi san bun ka lan lariñagubei lun Asüpenási, le lubúein Nabukodonosoru le méinitimabei? Lariñaguña lun, mabuseerun lan léigini éigini semeburíti le luágubei lidabulan urúei. Ábati ladiheridun Asüpenási. Lariñaga: ‘Desidírü laali urúei le lunbei héigini luma le lunbei hátuni. Ánheinti mabuidun larihinün kei ha híbiri nibureintiña, gayarabei láfarunina hilagubei.’

Ligía ladimurehanbei Danieli luma óunigiruti le líchugubei Asüpenási lun lóunigiruni hama ǘrüwa lumadagu. ‘Hóuchaguabawa luagu diisi weyu,’ liña lun. ‘Ruba híduru woun lun weigin luma duna lun watun. Lárigiñe barihame ida waña lan hamoun híbiri nibureintiña ha éigibaña lídangiñe leigin urúei, ábame barihini ka lan buidutimabaña arihín.’

Aba lánharun óunigiruti. Dan le lasügürün 10 weyu, buitimaati larihín Danieli hama ǘrüwa lumadagu sügǘ hau ha híbiri nibureintiña, aba higirún lun hasigirun eiga híduru, leweñegua éigini le líchugubei urúei.

Lárigiñe ǘrüwa irumu, aba hanügǘn súngubei nibureintiña ligibugiñoun urúei Nabukodonosoru. Lárigiñe ladimurehan houn, aba larihini luagu Danieli lan hama ǘrüwa lumadagu chutimaabaña aau. Ligía lakipurunbaliñu lun hídehan tidan palasiu. Dan le liabin urúei lau álügüdahani luma turóbuli lumoun Danieli, Sadürákü, Mesakü luma Awedi-negó, chutimati hau 10 wéiyaasu sügǘ hau fádirigu hama chu tau ha lánigu urúei.

Danieli 1:1-21.Álügüdahani burí

 • Kátaña san gádürü irahüñü ha lídanbaña dibuhu, ani ka uagu añaha lubéi Babilónia?
 • Ka lisaminanbei Nabukodonosoru habá gádürü irahüñü ha, ani ka gumadi líchugubei houn lubúeingu?
 • Ka lamuriahabei Danieli luagu leigin hau sun ǘrüwa lumadagu luma le lunbei hátuni?
 • Lárigi heigin híduru luagu diisi weyu, ida liña Danieli hama ǘrüwa lumadagu dan le konpararü hamaniña hama ha híbiri nibureintiña?
 • Ka uagu lanügǘwa Danieli hama ǘrüwa lumadagu tidoun lani urúei palasiu, ani ka idan buídutima hamá sügǘ hau fádirigu hama chu tau?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei Danieli 1:1-21.

  Ka áfaaguni lunbei wadügüni lun gayara lan wawanduni óuchawaguni, ani iñuragua wagíame lídangiñe furumiñeguarügü débili? (Dan. 1:8; Agu. 39:7, 10; Gal. 6:9.)

  Ida liña gayara lan hasandirun nibureintiñu hóuchawaguña lan o hafosuruña lan lun hadügün katei le uágubei hasaminara bandi luagu buidu lan? (Dan. 1:8; Ari. 20:1; 2 Ko. 6:17-7:1.)

  Ka larufudahabei abahüdaguni hawaguti gádürü nibureintiña Ebüréana woun lidan luáguti libihín furendei lánina ubóu? (Dan. 1:20; Isa. 54:13; 1 Ko. 3:18-20.)