Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

Abahüdaguni 73: Lagumuhóun urúei buiti

Abahüdaguni 73: Lagumuhóun urúei buiti

WIDÜ irumu lau Hosíasi dan le larúeihanbaliña biama türibu suruna Ísüraeli. Ñǘgili yebe lun larúeihan. Ligíati, lidan lagumeseha aba híderaguni gürigia wéinamuhaña lidan larúeihan.

Dan le arúeihali Hosíasi luagu sedü irumu, aba lagumeserun áluahei Heowá. Sigí lumuti hani urúeigu buitiña hénpulu kei burí Dawidi, Hosafátü luma Esekíasi. Lau sun nibureingili lan meha, adügati aban katei lánina ganigi.

Hosíasi hama luwügüriña agünrichaguaña guáriua

Luagu saragu dan wéiriti hariban hibe-agei ísüraelina. Huduguatiña houn búngiugu mama inarünitiña luma houn guáriua. Ábati latatirun Hosíasi hama luwügüriña agidarei áhuduraguni mama inarüniti lídangiñe ageiraü. Wéiriti wadagimanu le, ladüga gíbetiña gürigia áhuduragutiña houn búngiugu mama inarünitiñu. Gayarati barihini Hosíasi hama luwügüriña abouchaguaña guáriua hagía.

Lárigiñe, aba lóunahan Hosíasi ǘrüwa wügüriña aransehóun litenpulun Heowá. Aba labudahoun seinsu hámagiñe lílana fulasu lun hafayeirún wügüriña ha, luagu hawadigimari. Dan le añaha lan nadagimein ténpulurugu, aba ladarirun fádiri le íñugutimabei le gíribei Ilükíasi aban katei súdiniti ñein: líburu to ñein lubéi lilurudun Heowá le meha labürügüdübei lun Moisesi saragu dan lubaragiñe dan ligía, ani féridiharu yebe.

Dan le hanügünu líburu lun Hosíasi, aba lamuriahan lun taliihóun lun. Ábati larihini luagu mawinwandun hamá lílana fulasu kei aubei larufudei lilurudun Heowá. Aba lírudun Hosíasi saragu, aba laheiridagunu ladaüragun, kei barihini lidan dibuhu. Lariñaga: ‘Gáñiti Heowá wama, ladüga magunfulirun hamuti meha wagübürigu lúrudu le bürüwañubei tidan líburu to.’

Safán luma urúei Hosíasi

Aba lóunahani Hosíasi fádiri Ilükíasi le íñugutimabei lun lidin akutihei le lunbei ladügüni Heowá houn. Aba lidin Ilükíasi tumoun Uludá to profeta, aba lálügüdünu. Ábati tíchuguni uganu lúmagiñeti Heowá le lun, lun lanügüni lun Hosíasi: ‘Herusalén hau sun lílana habeichúba ladüga háhuduragun houn búngiugu mama inarünitiña ani buinha ageiraü lau wuribani. Gama lumoun, amürü Hosíasi, ladüga badügüni le buidubei, miábinbei würibati le, darí danme le hilaadibu.’

2 Krónikasi 34:1-28.Álügüdahani burí

 • Átiri irumu lau Hosíasi dan le larúeihanbei, ani ka lagumeserubei adüga lárigiñe larúeihan luagu sedü irumu?
 • Ka san ladügübei Hosíasi lidan furumiñeti dibuhu?
 • Ka ladeirubei fádiri le íñugutimabei dan le taransehouña lubéi ténpulu?
 • Ka san uagu laheiridaguoun Hosíasi ladaüragun?
 • Ka uganu lúmagiñeti Heowá tíchugubei profeta Uludá lun Hosíasi?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei 2 Krónikasi 34:1-28.

  Ka hénpulu líchugubei Hosíasi houn ha hérengubaña ibagari lidan hañüraü? (2 Kro. 33:21-25; 34:1, 2; Sal. 27:10.)

  Ka burí katei súdiniti ladügübei Hosíasi lun lawanseragüdüni áhudurawaguni le inarüniti lidan burí irumu widü, duusu luma disiwídü lánina larúeihan? (2 Kro. 34:3, 8.)

  Ka burí leksióun wafurendeirubei lídangiñe hénpulu le lani urúei Hosíasi luma le lani Ilükíasi fádiri le íñugutimabei, lidan luáguti letenirún lun fulasu le ñein lubéi wadamuridagua? (2 Kro. 34:9-13; Ari. 11:14; 1 Ko. 10:31.)