Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

Abahüdaguni 70: Honasi luma udu

Abahüdaguni 70: Honasi luma udu

ARIHABEI wügüri le dúnarugubei. Wuribati lidin lun, adián? Lahuluchaali udu lira! Subuditi san bun katei lan wügüri lira? Honasi líribei. Warihali ida liña lan ládaragun lungua lidoun saragu turóbuli.

Lani Heowá profeta Honasi. Murusun dan lárigiñe lounwen profeta Eliséu, ligía lariñagun Heowá lun Honasi: ‘Beiba lidan óunwenbu uburugu le Níniwe. Wéiriti hariban gürigia ha ñeinbaña, busentina bidin eweridiraña.’

Honasi luma óunwenbu udu

Gama lumoun, mabuseerunti Honasi lidin. Ábati ládinun tidoun aban waporu to luntu tidin lidoun amu fulasu. Mínsiñeti lun Heowá lanurahan Honasi. Aba lóunahan Heowá aban óunwenbu durumandei darí lun tabulucha lan waporu. Aba hanufudedun mádulungu saragu, aba hagúarahan houn habungiutegu lun híderaguniña.

Lagumuhóun, aba lariñagun Honasi houn: ‘Huduguatina lun Heowá, Bungiu le adügübalin sielu luma Ubóu. Nanurahaña luéi nadügüni le lariñagubei nun.’ Ábati hálügüdahan mádulungu: ‘Kaba san wadüga bau lun lagalumadun durumandei le?’

‘Fui humana baranahoun, ábame lagalumadun barana,’ liña Honasi houn. Mabuseeruntiñu mádulungu hadügüni katei le, gama lumoun dan le laheredunbei luriban dan, aba hachüürüni Honasi baranahoun. Lau loufudagun aba lásügürün luriban dan, aba lagalumadun barana.

Dan le lalüdagun Honasi dúnarugun, aba láhuluchuni aban óunwenbu úduraü. Ani móunwenti Honasi. Redeiti ǘrüwa weyu luma ǘrüwa áriebu lurageirugu udu. Hǘrüti lun Honasi saragu maganbadi lan lun Heowá ani midin ligía Níniwe. Ligíati, subuditi bun ka lan ladügübei?

Aba lafurieidun Honasi lun Heowá aba lamuriahan ídemuei luma. Ábati ladügün Heowá lun lewerehani udu ligía Honasi lidan sagoun mábeiti. Lárigiñe, aba lidin Honasi Níniwe. Ma arufudahati le woun luagu súdini lan wadügüni sun le lariñagubei Heowá woun?

Liliburun Honasi.Álügüdahani burí

 • Ka Honasibei, ani ka lariñagubei Heowá lun, lun ladügüni?
 • Kei mabuseerun lubéi lidin ñeinhin lubéi lóunahei Heowá, ka ladügübei Honasi?
 • Ka san lamuriahabei Honasi hama mádulungu lun hadügüni, lun lásügürün luriban dan?
 • Kei larihín lidan dibuhu, ka asuseredubei dan le labuluchun Honasi dúnarugun?
 • Átiriñein san dan lásügürün Honasi lurageirugu udu, ani ka ladügübei ñein?
 • Haliñoun lidin Honasi lárigiñe láfuridun lurageirugugiñe udu, ani ka larufudahabei le woun?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei Honasi 1:1-17.

  Según larihín, ka meha lisaminanbei Honasi luagun wadagimanu le libihubei lun lapurichihan houn lílana Níniwe? (Hon. 1:2, 3; Ari. 3:7; Apur. 8:12.)

 • Aliihabei Honasi 2:1, 2, 10.

  Ida liña larufuduni sügǘ lani Honasi woun luagu gayara lan wafiñerun lóunabubei lan Heowá wafurieidun? (Sal. 22:24; 34:6; 1 Huan 5:14.)

 • Aliihabei Honasi 3:1-10.

  Ida liña líchugun dügüdaguaü woun wasubudiruni luagu sigiti lan Heowá ayusurei Honasi lau sun magunfulirun lan furumiñe lau wadagimanu le líchugubei Heowá lun? (Sal. 103:14; 1 Fe. 5:10.)

  Ka larufudahabei sügǘ le lani Honasi hama niniwena woun, lun masaminarun wamá luagu masansirunbaña lan gürigia ha unbaña wapurichiha? (Hon. 3:6-9; Apur. 11:6; Adü. 13:48.)