SUBUDITI san bun kátaña lan wügüriña ha ani ka lan hadügübei? Héibuga lidoun wuribu, ani wügüriña ha ñǘdünbaña habá habá heremuhaña. Háfuga bálügüdahan: ‘Ka san uagu manügün habéi ha eremuhabaña eféin luma arufun lun hageidagun?’ Ariha waméi.

Hamarücharuña ísüraelina lun houdin awüribuha

Hosafátü lurúeitebei arúeihani le lani biama türibu Ísüraeli. Wínwanti lidan ábanmeme dan luma urúei Aabü tuma Hesawéli lidan arúeihani lánina diisi türibu le nórutebei. Gama lumoun aban buiti urúei Hosafátü, buiti giñe meha Asá le lúguchi. Ítara liñati buidu lan habagari gürigia ha lídanbaña bián türibu le lóubawagubei suru luagu saragu irumu.

Guentoti susereti aban katei le íchugubei anufudei houn gürigia. Aba hariñagun fiú óunagülei lun Hosafátü: ‘Añatén saragu súdara lídangiñe burí ageiraü Moabü, Amón luma wübü Seirü.’ Gíbetiñu ísüraelina óundaraguatiñu Herusalén lun háluahan ídemuei luma Heowá.

Aganba lumuti Heowá, ani adügati lun lariñagun aban hádangiñe lubúeingu houn lumutuniña: ‘Mama huwuribun wuribu le, luwuribun Bungiu. Mámaba huguya ageindaguei. Deregüdagua humá, harihubei ida luba lan lesefurunün Heowá.’

Ítarati larugan binaafin aba lariñagun Hosafátü houn gürigia: ‘Hemenigi humá luagu Heowá!’ Ábati líchugun eremuhatiña hagibugiñe lisudaranigu, dan le añahagua lan amarüchara aba heremuhan alawahani lun Heowá. Subuditi san bun ka lan asuseredubei dan le hayarafadun lun hawuribuhan? Adügati Heowá lun hageindagun háganiñu hámagua. Danti le hachülürünbei ísüraelina hilaguaaña sun súdaara áganiñu!

Sabiúti Hosafátü lau lemenigidun luagu Bungiu, adián? Anhein wadüga ligíameme, sabiútiwa giñe.

1 Urúeigu 22:41-53; 2 Krónikasi 20:1-30.


Álügüdahani burí

 • Katei san Hosafátübei, ani ka dan lawinwanda?
 • Ka san uagu hanufudeda ísüraelina, ani ka hadügübei saragu hádangiñe?
 • Ida liña san lóunabuni Heowá lafurieidun Hosafátü?
 • Ka san ladügübei Heowá lun lasuseredun lubaragiñe wuribu?
 • Ka san wafurendeirubei lúmagiñe Hosafátü?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei 2 Krónikasi 20:1-30.

  Ida liña larufuduni Hosafátü le lunbei hadügüni lubúeingu Bungiu dan le hagagibudagun luma asíadiruni? (2 Kro. 20:12; Sal. 25:15; 62:1.)

  Kei meha layusurun Heowá gürigia ha lanúadirubaña lun hadimurehan houn lumutuniña, kátaña san gürigia layusurubaña uguñe weyu? (2 Kro. 20:14, 15; Mat. 24:45-47; Huan 15:15.)

  Danme lanügüni Heowá “wuribu le lánina óunwenbu luéyuri Bungiu le Suntigabafu”, Kaba idan genegegua lan le gádanbaliwa luma Hosafátü? (2 Kro. 20:15, 17; 32:8; Aruf. 16:14, 16.)

  Ítara kei meha lewitagu, ida liña hídehan prekursoru hama misioneru lun lawanserun apurichihani lidan sun ubóu? (2 Kro. 20:19, 21; Rom. 10:13-15; 2 Tim. 4:2.)