Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Niliburun lánina abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia

Abahüdaguni 65: Lafanreinragun arúeihani

Abahüdaguni 65: Lafanreinragun arúeihani

SUBUDITI san bun ka lan uagu laheiridaguñoun lubéi wügüri le daüguaü to? Heowá ariñagubei lun lun ladügüni katei le. Wügüri le Aíasi lani Bungiu profeta. Subuditi san bun katei lan profetabei? Aban gürigia le unti lariñagei Bungiu kaba lan asusereda lubaragiñe dan.

Aíasi luma Heroboamü

Ladimurehaña Aíasi luma Heroboamü, ligía aban wügüri le unbei lariñaga Salomón ladügün lídangiñe wadagimanu lánina ábunaguni. Dan le ladunragunbei Aíasi luma Heroboamü ǘmadarugu aba ladügün aban katei ámuti. Aba laragachunu iseri idáü to luaguboun aba laheiridagunu lidan 12 murusun. Ábati lariñagun lun Heroboamü: ‘Barüba diisi murusun bánime.’ Subuditi san bun ka lan uagu líchigei diisi murusun lun?

Aba lafuranguagüdüni Aíasi luagu lagidaraali lan Heowá arúeihani luéi Salomón. Ariñagati líchiga lan Bungiu diisi türibu lun Heroboamü. Le mini lubéi le biamarügübei lan türibu ígiruti lun larúeihani Roboamü le liráü Salomón.

Aba lagañidun Salomón dan le laganbuni le lariñagubei Aíasi lun Heroboamü, aba louchun láfaruni hilagubei, ábati lanurun Heroboamü Ehiptun. Lárigiñe aba lounwen Salomón. Arúeihati Salomón luagu 40 irumu, guentoti Roboamü le liráü urúeibei. Aba laganbuni Heroboamü Ehiptun luagu hilá lan Salomón, ábati lagiribudun Ísüraeli.

Mama aban urúei buiti Roboamü. Furundetimati hama gürigia luéi meha Salomón le lúguchi. Aba lidin Heroboamü hama amu wügüriña wéirigutiña adimureha luma Roboamü, ábati hamuriahan luma lun lóuseruniña gürigia buidu. Ani maganbun lumutiñu, darí lun furundetimahali lan. Ligíati híchugunbalin gürigia Heroboamü urúeime hawagu diisi türibu, ánheinti biama türibu le lani Hudá luma Benhamín Roboamü harúeitebei.

Mabusenrunti Heroboamü houdin gürigia Herusalén áhuduragua tidan litenpulun Heowá. Ligíati ladügünbei bián bágasu láutiña golu lun háhuduragun gürigia ha lánina arúeihani lani diisi türibu houn. Lau lufurese aba labuinchun ageiraü lau wuribani luma anarimeni.

Anihein giñe turóbuli lidan larúeihan biama türibu. Moustarungili seingü irumu lárigiñe larúeihan Roboamü, aba liabin lurúeite Ehiptu ageindagua kóntüra Herusalén. Barüti saragu irisini tídangiñe litenpulun Heowá. Ítara liña merede tan ténpulu kei meha furumiñe.

1 Urúeigu 11:26-43; 12:1-33; 14:21-31.Álügüdahani burí

 • Ka san híribei bián wügüriña ha lídanbaña dibuhu, ani kátaña san?
 • Ka ladügübei Aíasi tau daüguaü to lanügüboun, ani ka mini lubéi le ladügübei?
 • Ka san lóuchubei Salomón ladügün lun Heroboamü?
 • Ka uagu hadügei gürigia Heroboamü urúeime luagu diisi türibu?
 • Ka uagu ladüga Heroboamü bián bágasu lauti golu, ani ka asuseredubei lau ageiraü lárigiñe?
 • Ka asuseredubei lau arúeihani lani bián türibu luma giñe tau litenpulun Heowá Herusalén?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei 1 Urúeigu 11:26-43.

  Ka san meha luwuyeri gürigia Heroboamü, ani ka füramase lubéi Heowá lun anhein lagunfulira Lilurudun? (1 Uru. 11:28, 38.)

 • Aliihabei 1 Urúeigu 12:1-33.

  Ka hafurendeirubei agübürigu hama wéiyaaña lidan afiñeni lídangiñe luriban hénpulu lani Roboamü luagu luriban layusurun gumadi? (1 Uru. 12:13; Apur. 7:7; 1 Fe. 5:2, 3.)

  Kaba umoun houdin nibureintiña áluaha adundehouni luba desidírü hamá luagu katei súdiniti lidan habagari? (1 Uru. 12:6, 7; Ari. 1:8, 9; 2 Tim. 3:16, 17; Ebü. 13:7.)

  Ka meha uagu líchiga Heroboamü bián fulasu lun áhudurawaguni houn Bágasu, ani ida liña larufudun lueirin mafiñeni luagu Heowá? (1 Uru. 11:37; 12:26-28.)

  Ka san ábutibei lun ebedaaguni lidan arúeihani lani diisi türibu kóntüra áhuduraguni le inarüniti? (1 Uru. 12:32, 33.)