Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Niliburun lánina abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia

Abahüdaguni 64: Tábunawagun ténpulu

Abahüdaguni 64: Tábunawagun ténpulu

LUBARAGIÑE lounwen Dawidi, derega lumutu pülanu burí lun Salomón lun lábunagunu litenpulun Heowá. Lidan ligadürün irumu lau larúeihan, aba latatirun Salomón ábunaguoun ténpulu, barüti sedü irumu dimí lubá tóunwebudun. Nadagimeintiñu saragu milu wügüriña tuagu, wéiriti tebegi ladüga bandi golu luma pülata le ayusurúbei tuagu.

Tidan ténpulu to anihein bián kuartu, kei meha tidan tabernákulu. Ani dóbuliti tiseisi tuéi to tídanboun tabernákulu. Adügati Salomón lun tíchugunua lubagüsina daradu tidoun kuartu ñǘraütu; sun le líbiri katei le meha tídanbei tabernákulu aba líchugunua tidoun to aban kuartu.

Dan le tagumuchunbei ténpulu, ñeiñein aban óunwenbu efeduhani. Aba láhuduragun Salomón tigibugiñe ténpulu aba lafurieidun, kei barihini lidan dibuhu. ‘Anhein ñǘraü lubéi sielu bun,’ liña Salomón lun Heowá ‘gúbudigiame ténpulu to? Ligíati Nubungiute, lau fulesei aganbabáña bumutuniñu danme hafurieidun luagun fulasu le.’

Lafurieiduña urúei Salomón

Dan le lagumuchuni Salomón lafurieidun, aba lábürühan watu gemeti siélugiñe. Aba láguduniñu animaalugu ha adagarawagüdübaña. Aba tabuinchun ténpulu lau aban leiti miriti. Arufuda lumuti le luagu laganbahaña lan Heowá, arufudati giñe gunda lan tau ténpulu luma lafurieidun Salomón. Guentoti mamali tidan tabernákulu adorarü hamá gürigia, tidanhali ténpulu.

Arúeihati Salomón luagu saragu dan lau lichú aau, ani gúndaatiñu gürigia. Gama lumoun aba lamarieidun Salomón hama bandi würiña lílana amu ageiraü ha máhuduraguntiñu lun Heowá. Gayarati san barihin aban hádangiñe adorarü ligibugiñe aban guáriua? Lagumuhóun adügatiña würiña hagía lun láhuduragun Salomón houn amu burí búngiugu. Subudi bumuti san ka lan asuseredubei guentó? Aba furunde lan urúei, guentoti magundanhaña gürigia.

Urúei Salomón adorarü guáriua

Sun katei le adügati lun lagañidun Heowá luma Salomón, aba lariñagun lun: ‘Nagidaraali arúeihani buéi ábame níchuguni lun amu. Madügün nubéi lau wínwagidibu lan, nagidarubei luéi biráü. Gama lumoun magida nubaña sun gürigia luéi larúeihan biráü.’ Ariha waméi ida liña lan lásügürün katei le.

1 Krónikasi 28:9-21; 29:1-9; 1 Urúeigu 5:1-18; 2 Krónikasi 6:12-42; 7:1-5; 1 Urúeigu 11:9-13.Álügüdahani burí

 • Átiriñein dan lanügün Salomón ábunaguoun litenpulun Heowá, ani ka uagu tiserunbei?
 • Átiriñein san kuartu méiniti tidan ténpulu, ani ka íchugubei lidoun kuartu ñǘraüti?
 • Ka san lariñagubei Salomón lidan lafurieidun dan le tóunwenbudunbei ténpulu?
 • Ida liña san larufuduni Heowá gunda lan lau furíei le ladügübei Salomón?
 • Ka san hibihubei lani burí Salomón weiriou lun ladügün, ani ka asuseredubei lun?
 • Ka san uagu lágañida Heowá luma Salomón, ani ka lariñagubei lun?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei 1 Krónikasi 28:9, 10.

  Kei warihin lidan dimurei le lariñagubei Dawidi lidan 1 Krónikasi 28:9, 10, ka mosu lubéi wóuchun lun wadügün lidan wabagari sagü weyu? (Sal. 19:14; Fili. 4:8, 9.)

 • Aliihabei 2 Krónikasi 6:12-21, 32-42.

  Ida liña san larufuduni Salomón siñati lan laganóun Bungiu le íñugutimabei tidan muna to ladügüboun wügüri? (2 Kro. 6:18; Adü. 17:24, 25.)

  Ka san larufudubei luagu Heowá dimurei burí le lariñagubei Salomón lidan 2 Krónikasi 6:32, 33? (Adü. 10:34, 35; Gal. 2:6.)

 • Aliihabei 2 Krónikasi 7:1-5.

  Ítara kei halawahani ísüraelina Heowá dan le harihini luéirigun, ka efekütu ladügübei wawagu warihini abinirúni le líchugubei Heowá houn lumutuniña? (2 Kro. 7:3; Sal. 22:22; 34:1; 96:2.)

 • Aliihabei 1 Urúeigu 11:9-13.

  Ida liña san larufuduni libagari Salomón súdini lan lun úaragua wamá darí lagumuhóun? (1 Uru. 11:4, 9; Mat. 10:22; Aruf. 2:10.)