Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Niliburun lánina abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia

Abahüdaguni 55: Irahü seriwiti lun Bungiu

Abahüdaguni 55: Irahü seriwiti lun Bungiu

MA SAN magadiñeti irahü le? Samueli líribei. Wügüri le íchugubalin lúhabu luagu lichügü Samueli fádiri iñuti lánina Ísüraeli, Elí líribei. Ha anügübalin irahü lun Elí lagübürigu, Elikaná le lúguchi tuma Ana to lúguchu.

Lóundarun Samueli luma Elí fádiri íñuti

Kéiburi gádürü o seingü irumu lau Samueli. Gama lumoun laganóuba tidan lani Heowá tabernákulu luma Elí hama ha híbiri fádirugu. Ka funa san uagu hanügei Elikaná tuma Ana aban irahü ñǘgili kei Samueli lun leseriwidun lun Heowá tidan tabernákulu? Ariha waméi.

Fiú irumu lubaragiñe katei le, hírutu meha Ana. Ladüga siñati tagaraüdün, ani wéiriti tayumahan lun tagaraüdün. Luagu aban weyu dan le tidin bisidoun lani Heowá tabernákulu, aba tafurieidun: ‘Heowá, mabuleidubana! Ánhabu íchiga aban irahü nun, füramasetina nederegerubei lan bun lun leseriwidunibu lidan sun libagari.’

Aba lóunabuni Heowá tafurieidun Ana, ani fiú hati lárigiñe aba tágurahani Samueli. Hínsiñeti tiráü Ana tun, aba tatatirun arufudaha lun luagu Heowá dan le meha ñǘgili. Aba tariñagun lun tani weiriei: ‘Danme le memegeirunhali Samueli lun netenirun lun, ábame nanügüni lun leseriwidun lun Heowá tidan tabernákulu.’

Ligíati warihubei tadügün Ana luma Elikaná lidan dibuhu. Ani ladüga meha buidu lan harufudahan lagübürigu Samueli lun, gúndaati lau leseriwidun lun Heowá tidan luban. Sagü irumu hayabin lagübürigu adorarü tidan muna espechalitu to, bisideina haméi haráü. Ságütiha irumu tanügüba Ana aban daüguaü marünatu to táhüchün lun Samueli.

Aba lásügürün burí irumu, aba lasigirun Samueli eseriwida tidan lani Heowá tabernákulu, hínsiñeti Samueli lun Heowá luma houn gürigia. Gama lumoun wuribatiña Ofuní luma Fineesi, lirahüñü Elí fádiri iñuti. Adügatiña bandi katei wuribati, ani adügatiña giñe lun maganbadi hamá amu gürigia lun Bungiu. Mosu hamuga lagidaruniña Elí lídangiñe afadirihani, ani madügün lumuti.

Mígirunti nibureinti Samueli lun lararamuni sun katei burí wuribati le asusederubei tidan tabernákulu lun leseriwidun lun Heowá. Gama lumoun sügüti saragu dan madimurehanti Heowá luma ni aban wügüri, ladüga míbetiña gürigia hínsiñehabutiña lun Heowá. Dan le awéirideina lan Samueli, anihán le asuseredubei:

Larumuguña Samueli tidan tabernákulu dan le lagagudahani aban umalali. Aba lóunabun: ‘Anahán ya.’ Aba lásaarun aba léibaagun le ñeinhin lubéi Elí, lariñaga lun: ‘Watibu nun, anahán ya.’

Gama lumoun aba lóunabuni Elí: ‘Maguahantina bun; béibaaya arounra.’ Ábati lidin Samueli aba larounrun lárigoun.

Ñeinñein aba libiaman awahani: ‘Samueli!’ Aba lásaarun Samueli aba lagiribudun le ñeinhin lubéi Elí. ‘Watibu nun, anahán ya,’ liña. Aba lóunabuni Elí: ‘Maguahantina bun, niráü. Béibaaya arounra.’ Ábati lagiribudun Samueli lárigoun gabanarugun.

‘Samueli!’ lagúarun umalali lǘrüwan wéiyaasu. Ligíati aba léibaagun Samueli le ñeinhin lubéi Elí. ‘Anahán ya; anati guentó mosu wa ban nun,’ liña. Guentoti subudi lumuti Elí Heowá lan agúahabei lun. Lariñaga lun Samueli: ‘Béibaaya arounra, ani ánheinya agúara, bariñagame lun: “Badimureha, Heowá, laganbuñadibu bubuein.”’

Ligíati lariñagubei Samueli danya le lagúahan Heowá. Ábati lariñaga Heowá lun Samueli labeichali lan Elí hama lirahüñü. Murusun dan lárigiñe, hilaguatiña Ofuní luma Fineesi lidan ageindaguni hama filistéana, dan le laganbuni Elí ka lan asuseredubei, aba léiguadun, aba láhalachun ligiina aba lounwen. Ítara liña lagunfulirun lererun Heowá.

Aba laweiridun Samueli, ligíati lagumuhóun aguseragüdüti Ísüraeli. Dan le laweiyadunbei, aba hariñagun gürigia lun: ‘Anúadiraba aban urúei lun lagumadiruniwa.’ Máhati Samueli, ladüga le linarün aban katei Heowá lan harúeitebei. Gama lumoun lariñaga Heowá lun, lun ladügün gasu hau gürigia.

Samueli 1:1-28; 2:11-36; 4:16-18; 8:4-9.Álügüdahani burí

 • Ka san liri irahü le lídanbei dibuhu, ani kátaña san ha híbiri?
 • Ka afurieidúni tadügübei Ana aban weyu tidan tabernákulu, ani ida liña lóunabunu Heowá?
 • Átiri irumu lau Samueli dan le leseriwidun tidan tabernákulu, kati tadügübei lúguchu sagü irumu?
 • Ka san hiri lirahüñü Elí, ani ka hawuyeri wügüriña hagía?
 • Ida liña san lagúahan Heowá lun latenirun Samueli lun, ani ka uganu líchugubei lun?
 • Ka san ladügübei Samueli dan le laweiridunbei, ani ka asuseredubei dan le laweiyadunbei?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei 1 Samueli 1:1-28.

  Ka san hénpulu buiti líchugubei Elikaná houn ichügüdinaü hani familia dan le hanügüni ubaraü lidan áhuduraguni le inarüniti? (1 Sam. 1:3, 21; Mat. 6:33; Fili. 1:10.)

  Ka wafurendeirubei lídangiñe ligaburi tagagibudagun Ana luma aban turóbuli hérenguti? (1 Sam. 1:10, 11; Sal. 55:22; Rom. 12:12.)

 • Aliihabei 1 Samueli 2:11-36.

  Ida liña san inebe hama lirahüñü Elí lun sügǘ lau Heowá, ani ka uéi leweridirawa katei le? (1 Sam. 2:22-24, 27, 29; 2 Lur. 21:18-21; Mat. 10:36, 37.)

 • Aliihabei 1 Samueli 4:16-18.

  Ka san gádürü ñunsu wuribati libihubei Elí wuriburugugiñe, ani ka efekütu lanibei ñunsu le luagu?

 • Aliihabei 1 Samueli 8:4-9.

  Ida liña san hagañidagüdüni ísüraelina Heowá, ani ida liña gayara lan wídehan lau úaraguni lun lawanserun Larúeihan Heowá uguñe weyu? (1 Sam. 8:5, 7; Huan 17:16; Sant. 4:4.)

Lanwoun ariñahani

ARUFUDAHANI TÍDANGIÑETI BÍBÜLIA HOUN ISAANIGU

Súnwandan meha ladügüni Samueli le labusenrubei Heowá

Súnwandan meha ladügüni Samueli le labusenrubei Heowá íbini meha wuriba lan hóuserun amu. Ida luba wáyeihani lani hénpulu?