Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Niliburun lánina abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia

Abahüdaguni 54: Wügüri le héretimabei

Abahüdaguni 54: Wügüri le héretimabei

SUBUDITI san bun ka lan liri wügüri le héretimabei le meha awinwandubei Ubouagu? Aban aguseragüdüti Sansón líribei. Heowá íchugubei erei lun Sansón. Lubaragiñe lágurahoun Sansón, aba lariñagun Heowá tun lúguchu: ‘Bagaraüdüba aban wügüri irahü madise. Ligíaba alidihaña ísüraelina lun hesefurun lábugiñegiñe habafu filistéana.’

Lageindagun Sansón luma liñún

Filistéana gürigia wuribatiña ha aganóubaña Kanán. Añahein bandi wügüriña ha lánina wuribu hama, ani adügatiñu dañu houn ísüraelina. Luagu aban dan, aba lidin Sansón le ñein lubéi haganawa filistéana, aba liabin aban liñún wéiriti adürürühéina luagun. Aba láfaruni Sansón liñún ligía laurügü lúhabu. Áfarati giñe saragu san filistéana.

Lárigiñe, aba tínsiñedun aban würi gíritu Dalila lun Sansón. Ani füramasetiñu alidihatiña filistéana híchuguba lan kada aban 1.100 murusun pülata tun, anhein tariñaga houn halíagiñe lan libihei Sansón lanarime lere. Busén tumuti Dalila seinsu. Mama aban umadaü buitu lun Sansón, ni houn lumutuniña Bungiu. Ligía sun lubéi oura tálügüdüni halíagiñe lan liabin lere.

Dalila luma Sansón

Ibiha tumutiti Dalila le tálugubei, lariñaguni Sansón lanichigu lere tun. ‘Masarúngili nídiburi ni aban wéiyaasu,’ liña. ‘Lumagiñe nágurahoun, deregewañuniña, kei nasaréu aban ubuein espechaliti lun Bungiu. Anhana asarúa, neferidirubei nere.’

Dan tasubudiruni Dalila katei le, aba tarumaagüdüni Sansón luagu tiyada. Aba tabelaagüdün aban wügüri lun líbuguni lídiburi. Dan le lagagudun Sansón, féridi laali lere. Ábati hebelurun filistéana aba hárügüdüni. Aba hasagaruni biángubei lagu, ábati hadügüni hadamunme.

Ládaruni Sansón wagabu

Luagu aban weyu óundaragutiñu filistéana lun hefeduhan hudugua hagía lun hubungiute Dagón, ábati hasagaruni Sansón furisunrugúgiñe lun héherahan lau. Eibu lásügürün dan, ábaya láhüchün lídiburi Sansón. Ábati lariñagun lun irahü le árühabalin lúhabu: ‘Barübana le ñeinhin lumuti gayara lan naguuruni wagabu le ágüdahabarun muna.’ Ábati lafurieidun Sansón lun Heowá luagu erei, aba larugüdüni bián wagabu. Guentó aba lagúaragun: ‘Ígirabana lun nounwe úara hamá filistéana.’ Añahein 3.000 filistéana lidan fedu, aba lélemuchun Sansón ábati ládaruni wagabu tani muna, aba tábürühan muna aba láfaraguniña sun gürigia wuribatiña.

Alidihatiña, kapítulu 13 darí 16.Álügüdahani burí

 • Ka liri wügüri le héretimabei le meha awinwandunbei ubouagu, ani ka íchugubani erei ligía lun?
 • Ka san ladügübei Sansón luagu aban ókaasion lun aban liñún, kei larihin lidan dibuhu?
 • Ka labahüdagubei Sansón tun Dalila, ani ka uagu ladüga lira lun hárügüdüni filistéana?
 • Ida liña san ladüga Sansón lun hóunwegun 3.000 áganiñu filistéana weyu le lóunwenbei?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei Alidihatiña 13:1-14.

  Ka san uagu aba lubéi lubuidun hénpulu Manóa tuma lani weiriou houn agübürigu lidan hagüriahóun irahüñü? (Ali. 13:8; Sal. 127:3; Efe. 6:4.)

 • Aliihabei Alidihatiña 14:5-9 luma 15:9-16.

  Ka larufudubei luagu lani Heowá sífiri sandu, abahüdaguni luagu Sansón ñein lubéi láfara aban liñún, ani tumugualei gúrudu iserigili luma lanügün aban láribugu burigü lun láfarun 1.000 wügüriña?

  Ida liña san líderaguniwa sífiri sandu uguñe weyu? (Ali. 14:6; 15:14; Sak. 4:6; Adü. 4:31.)

 • Aliihabei Alidihatiña 16:18-31.

  Ka san efekütu hánibei hagübüri umadagu luagu Sansón, ani ka wafurendeirubei lídangiñe? (Ali. 16:18, 19; 1 Ko. 15:33.)