Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Niliburun lánina abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia

Abahüdaguni 48: Sábiutiñu gabaónna

Abahüdaguni 48: Sábiutiñu gabaónna

SARAGU uburugu kananna haranseruña guentó lun hageindagun kóntüra Ísüraeli. Afiñetiña gayara lan hagañeirun. Anhein gürigia uburugugiñe Gabaón mafiñetiña ítara luba lan. Afiñetiña líderaguñanu lan Bungiu ísüraelina, ani mabusenrúntiña hageindagun luma Bungiu. Ligíati, subuditi san bun ka lan hadügübei?

Aba hafamurun lidan lan fulusu díseti haganawa. Fiú hádangiñe dáüguatiña daüguaü tuma geidi binaduharu. Aba híchaagun sagü to wéiyaaru hawagun halügüniña burigü barütiña giñe fein mábeitu to lüharu. Aba houdin lumoun Hosué aba hariñagun: ‘Lídangiñe aban ageiraü díseti wayabin, ladüga aganbaadiwa luagu lueirin Hubungiute, Heowá luma luagu sun le ladügübei huagu Ehiptu. Ligía hariñagunbei ha alidihabadiwa lun waranserun éigini lun wéiyaasu lun wayabin ariñaga hun: “Werederuba lun weseriwidun hun. Füramase humá mawuribuhanbadün lan wama.” Gayarati harihini wéiyaaru lan wadaüragun lugundun lidise wéibugun, lüharu giñe weigan fein ani mábeiharu.’

Afiñeti Hosué hama ha híbiri alidihatiñu houn gabaónna. Ábati füramase hamá houn mageindagunbaña lan hama. Ani ǘrüwa weyu lárigiñe arihatiña luagu yarafa lan houn haganawa.

‘Ka san uagu hariñaga lídangiñe lan aban ageiraü díseti hiabin?’ liña lálügüdüniña Hosué.

Aba hóunabuni gabaónna: ‘Ladüga lariñawagun woun luagu füramase lan Hubungiute Heowá líchugubei lan sun múa le Kanán hun. Ábati wanufudedun luéi háfaraguniwa.’ Ani gúnfuli hamuti ísüraelina le füramase habéi, máfaragun hamutiña. Lubaragiñe lira, adügatiña lun heseriwidun houn.

Aba lagañidun lurúeite Herusalén ladüga adügaaña lan gabaónna aban daradu lánina darangilaü luma Ísüraeli. Ábati lariñagun houn gádürü amu urúeigu: ‘Higougu íderagua humaamugana ageindagua kóntüra Gabaón.’ Ligíati hadügübei seingügubei. Sábiutiñu san gabaónna dan le hadügüni daradu lánina darangilaü luma Ísüraeli, dan le hayabiña lan urúeigu ha hawagun? Warihali.

Hosué 9:1-27; 10:1-5.

Hosué hama gabaónna


Álügüdahani burí

 • Ida liña amu habéi gürigia gabaónna hawéi kananna ha lídanbaña uburugu yarafati?
 • Kei barihin lidan dibuhu, ka san hadügübei gabaónna, ani ka uagu?
 • Ka füramasei ladügübei Hosué hama alidihatiñu ísüraelina houn gabaónna, ani ka hasubudirubei ǘrüwa weyu lárigiñe?
 • Ka asuseredubei dan le haganbuni urúeigu ha lílana amu uburugu adügaaña lan gabaónna aban daradu lánina darangilaü hama ísüraelina?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei Hosué 9:1-27.

  Kei lóunaagüdün Heowá houn ísüraelina ‘lun hagünrinchaguniña sun ha aganóubaña ñein,’ ka lubuidun igaburi gayarabei warihini dan le feruduna lániña gabaónna? (Hos. 9:22, 24; Mat. 9:13; Adü. 10:34, 35; 2 Fe. 3:9.)

  Dan le lagunfuliruni daradu hama gabaónna, ida liña san líchugun Hosué aban buiti hénpulu houn kristiánugu uguñe weyu? (Hos. 9:18, 19; Mat. 5:37; Efe. 4:25.)

 • Aliihabei Hosué 10:1-5.

  Ida liña háyeihaniñu saragu gürigia gabaónna uguñe weyu, ani ka asuseredubei houn ladüga le? (Hos. 10:4; Sak. 8:23; Mat. 25:35-40; Aruf. 12:17.)