Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Niliburun lánina abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia

Abahüdaguni 42: Tadimurehan aban burigü

Abahüdaguni 42: Tadimurehan aban burigü

AGANBAÑAHADIBU san luagu aban burigü le adimurehati? ‘Uá,’ buba. ‘Madimurehantiñu animaalugu.’ Gama lumoun ariñagatu Bíbülia luagu adimureha tan aban burigü. Warihali ida liña lan lasuseredun le.

Aban ánheli

Aransememeeña ísüraelina lun hebelurun lidoun ageiraü Kanán. Balakü, le lurúeite Moabü, hanufudeti hawéi ísüraelina. Ligía lóunahanbei áluaha aban wügüri sumaditi le gíribei Balaamü lun liabin íñaraguaña ísüraelina. Füramaseti líchuguba lan bandi seinsu lun, ligía aba lubéi lawarirunu Balaamü lilügün burigü aba lidin arihei Balakü.

Mabuseerunti Heowá lun líñaraguniña Balaamü lumutuniña. Ligía lóunahanbei aban ánheli tau aban eféin migifetu lun lararamun ǘmadarugu lun lerederuni Balaamü. Siñati larihini Balaamü ánheli, ani burigü ariha tumuti. Álugatu burigü tadisedun luéi ánheli, lagumuhóun oura aba tarounrun ǘmadarugu. Aba lagañidun Balaamü saragu, aba labeichunu lau aban wewe.

Aba ladügün Heowá lun laganbun Balaamü tadimurehan burigü lun. ‘Ka san nadügübei bun babeichunbalina?’ liña tálügüdahan burigü.

Balaamü tigibuagu aban burigü

‘Adügaadibu lun genege hamanina ibidiougua tau,’ liña Balaamü tun. ‘Lun hamuga anuhoun lan aban gusiñu numa náfaraadibu yebe hilagubei.’

‘Adügañaha naali san le bun?’ tiña burigü.

‘Uá,’ liña lóunabun Balaamü.

Ábati ladügün Heowá lun larihini Balaamü ánheli rara tau eféin ǘmadarugu. Aba lariñagun ánheli: ‘Ka san uagu babeichoun bilügün burigü? Niabinña adourei üma buéi ladüga moun lumuti bidin íñaraguaña ísüraelina. Lun hamuga madisedagüdün tumutibu bilügün burigü nuéi, áfara náadibu hamuga hilagubei, anhein tun burigü madügünbadina yebe dañu.’

Aba lariñagun Balaamü: ‘Afigouhaadina. Ibidiñeti yebe nun abuhein lan ǘmadarugu.’ Aba lígiruni ánheli Balaamü lun lidin, ábati lasigirun Balaamü lun lidin arihei Balakü. Houcha memegili líñaraguniña ísüraelina, gama lumoun aba ladügün Heowá lun labiniruniña ǘrüwa wéiyaasu.

1 Lúrudu 21:21-35; 22:1-40; 23:1-30; 24:1-25.Álügüdahani burí

 • Ka Balakübei, ani ka uagu lóunaha áluahei Balaamü?
 • Ka uagu tarounra lilügün Balaamü burigü ǘmadarugu?
 • Ka laganbubei Balaamü tariñagun burigü?
 • Ka lariñagubei aban ánheli lun Balaamü?
 • Ka asuseredubei dan le louchunbei Balaamü líñaraguniña ísüraelina?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei 1 Lúrudu 21:21-35.

  Ka uagu hagañeirei ísüraelina Sihón, le harúeite Amoruna luma Ogu, le lurúeite Basán? (1 Lur. 21:21, 23, 33, 34.)

 • Aliihabei 1 Lúrudu 22:1-40.

  Ka lébunabei lálugun Balaamü líñaraguniña ísüraelina, ani ka burí leksióun gayarabei wafurendeiruni lídangiñe? (1 Lur. 22:16, 17; Ari. 6:16, 18; 2 Fe. 2:15; Hud. 11.)

 • Aliihabei 1 Lúrudu 23:1-30.

  Íbini adimureha lan Balaamü kamá hamuga aban áhuduraguti lun Heowá, ida liña larufuduni lau le ladügübei luagu mítaran lan? (1 Lur. 23:3, 11-14; 1 Sam. 15:22.)

 • Aliihabei 1 Lúrudu 24:1-25.

  Ida liña laderebugudagüdüni abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia le, wafiñen luagu lagunfuliruba lan lisuuni Heowá? (1 Lur. 24:10; Isa. 54:17.)