Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

Abahüdaguni 39: Legelewehan aban wewe

Abahüdaguni 39: Legelewehan aban wewe

ARIHABEI sun burí fuluri tuma alüméndüra funaaru to áhüchuboun luéigiñe wewe, o badun le lani Aarón. Fuluri burí tuma furuda funaaru to hüchatu lidan aban guñoun! Ariha waméi ka lan uagu.

Moisesi íchigei wewe egelewehaali lun Aarón

Éibugatiña ísüraelina lidan fulasu mageirawati luagu bandi dan. Afiñetiñu fiú hádangiñe luagu mama lan Moisesi lunbei lalidihan, ni luagu Aarónba lan fádiri íñuti. Koré aban aritaguati ítara, keimeme Datán, Abirán hama 250 alidihatiña. Sun hagía ariñagatiñu lun Moisesi: ‘Ka san uagu biñuragua bungua wagibuagu?’

Aba lariñagun Moisesi lun Koré hama lánigu: ‘Haruga binaafin barǘ huméi lagei burí kupali híchigame kupali lidoun. Ábame hayabin lisanduariunrugu Heowá. Warihubei kaba lan lanúadira.’

Larugan weyu Koré hama 250 lánigu ñübuintiñu sanduariunrugu hama saragu gürigia lun húaradun hama. Wéiriti ligañi Heowá. ‘Dise humá tuéi hakianpun wügüriña wuribatiñu ha,’ liña Moisesi. ‘Maguura humá luagu hemegegun.’ Aba hadisedun gürigia tuéi likianpun Koré, Datán luma Abirán.

Ábati lariñagun Moisesi: ‘Lauba katei le hasubudirei ka lan lanúadirubei Heowá. Lánhunrenchuba múa lun láhuluchuniñu wügüriña wuribatiñu ha.’

Kei lásurun ladimurehan Moisesi, aba ladaaragun múa. Aba láhuluchuni likianpun luma lumegegun Koré, Datán luma Abirán hama ha úaradubaña hama ábati ladourun múa hagibuagun. Dan le haganbunbalin gürigia hagúarahan ha ábürühabaña guribinin, aba hagúaragun: ‘Éibaagua humá! Gayarati giñe láhuluchuniwa múa!’

Koré hama 250 ha afalarubalin, tigibugiñeñanu sanduariu aba lóunahan Heowá watu, lun hágudun. Aba lariñagun Heowá lun Eleasárü le liráü Aarón lun lárügüdüni lagei burí kupali le buga hamabei ha óunwegubaña lun ladügǘn singi bürüraüti lau lun lafurarúniwa latarü. Seriwiti singi le keisi eweridihani houn ísüraelina luagu Aarónrügübei lan hama lirahüñü eseriwida kei fádirigu lun Heowá.

Busenti Heowá lafuranguagüdüni luagu Aarón lan hama lirahüñü lanúadirubaña kei fádirigu. Aba lariñagun lun Moisesi: ‘Barülei aban alidihatiñu lídangiñe kada türibu lubadun. Lídangiñe lani Lewí türibu, barülei Aarón lubadun. Ábame badagaragüdüni lubadun kada aban tidan sanduariu tigibugiñe lubagüsina daradu. Lubadun wügüri le anúadiranaalibei kei fádiri legelewehaba.’

Larugan binaafin arihati Moisesi, legelewehan ani hüchaguaali lubadun Aarón tau alüméndüra funaaru! Ariha baali guentó ka lan uagu ladügei Heowá katei le?

1 Lúrudu 16:1-49; 17:1-11; 26:10.Álügüdahani burí

 • Kátaña ebedaagubaña kóntüra lilurudu Moisesi luma Aarón, kati hariñagubei lun Moisesi?
 • Ka san lamuriahabei Moisesi lúmagiñe Koré hama 250 ha úaradubaña luma?
 • Ka san lariñagubei Moisesi houn gürigia, ani ka asuseredubei dan le lagumuchún ladimurehan?
 • Ka san asuseredubei lun Koré hama 250 lánigu?
 • Ka ladügübei Eleasárü, lau lagei kupali hani wügüriña ha óunwegubaña, ani ka uagu?
 • Ka san uagu ladüga Heowá lun legeleweha luenwen Aarón? (arihabei dibuhu.)

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei 1 Lúrudu 16:1-49.

  Ka san ladügübei Koré hama lánigu, ani ka uagu aban lubéi ebedaaguni kóntüra Heowá? (1 Lur. 16:9, 10, 18; Fad. 10:1, 2; Ari. 11:2.)

  Ka san saminaü charati láfalarubei Koré hama 250 “agumadihatiña”? (1 Lur. 16:1-3; Ari. 15:33; Isa. 49:7.)

 • Aliihabei 1 Lúrudu 17:1-11 luma 26:10.

  Ka mini lubéi láhüchün luenwen Aarón, ani ka uagu lariñaga Heowá lun lareidun tidan bágüsi? (1 Lur. 17:5, 8, 10.)

  Ka san arufudahani súdiniti gayarabei wafurendeirun lídangiñe liseini luenwen Aarón? (1 Lur. 17:10; Adü. 20:28; Fili. 2:14; Ebü. 13:17.)