Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

Abahüdaguni 38: Duusu aríaahatiña fulasu

Abahüdaguni 38: Duusu aríaahatiña fulasu
Aríaahatiña ísüraelina anüga furuda

ARIHABOUN burí furuda to hanügüboun wügüriña ha. Wéiriti tilimun beibei darí lun mosu bián lan wügüriña anügoun. Arihaboun burí güranáda tuma igu. Halíagiñe san tiabin furuda buíduburitu to? Kanángiñe. Haritaguabá, Kanán meha haganawa Abüraámü, Isaakü luma Hakobu. Ábati láguyun Hakobu hama lufamilia Ehiptun, ladüga ilamaü le lageirabei. Guentó, lárigiñe 216 irumu, lagiribuduña Moisesi hau ísüraelina Kanán. Kadesiñanu guentó, lidan fulasu mageirawati.

Wuribatiña gürigia ha awinwandubaña Kanán. Ligíati lóunahanbaliñu Moisesi 12 aríaahatiña fulasu ariñagati houn: ‘Ariha huméi átiriñanu lan gürigia aganóua ñein, ani anhein here habéi luma anhein buidu lubéi múa lun ábunaguni. Hanügame fiú furuda.’

Dan le hagiribudun Kadesin, aba hariñagun lun Moisesi: ‘Le linarün katei buiti ageiraü ligía.’ Aba hanügün fiú furuda lun harufudunu lun. Ánheinti 10 hádangiñe aríaahatiña fulasu aba hariñagun: ‘Héretiña ani wéinamutiña gürigia ha aganóubaña ñein. Ánhawa oucha wagidaruni ageiraü hawéi, háfaragubadiwa.’

Aba halouchun ísüraelina dan le haganbuni katei le. ‘Hilagubeihaadiwa hamuga Ehiptu o ya lidan fulasu mageirawati,’ haña. ‘Wóunweguba lidan wuribu, hábürühaba wani weiriou hama warahüñü háhaburugun áganiñu. Wanúadira aban iseri alidihati amu luéi Moisesi, ábame wagiribudun Ehiptun!’

Ánheinti biama hádangiñe aríaahatiña fulasu hemenigitiña luagu Heowá, ani houchatiñu hagalumaruniña gürigia. Hosué luma Kalebü híribei. Hariñaga: ‘Manufudeda humá. Wámagiñe ñein Heowá. Ménrengubei wanügüni fulasu ligía.’ Ani maganbuntiñu gürigia, darí lun busén hamá háfaruniña Hosué luma Kalebü hilagubei.

Adügati katei le lun wéiri lan ligañi Heowá, aba lariñagun lun Moisesi: ‘Úabei ni aban hádangiñe ha wéinbei irumu hau lun iñun ebeluruti Kanán. Ariha hamaali sun milaguru le nadügübei Ehiptu luma lidan fulasu mageirawati ani memenigiduntiña nuagun. Ligíati éibugañahadügübaña lidan fulasu mageirawati 40 irumu darí lounwen lagumuhóun. Hosuérügübei luma Kalebü ebelura Kanán.’

1 Lúrudu 13:1-33; 14:1-38.Álügüdahani burí

 • Ida liña barihin lun tilimun beibei to lídanboun dibuhu? Halíagiñe san hanügoun?
 • Ka uagu lóunaha Moisesi duusu aríaahatiña fulasu uburugun Kanán?
 • Ka hariñagubei diisi hádangiñe aríaahatiña fulasu dan le hagiribudunbei lumoun Moisesi?
 • Ida liña harufuduni bián aríaahatiña fulasu ru hamani hemenigin luagu Heowá, ani ka híribei?
 • Ka uagu lágañida Heowá, ani ka lariñagubei lun Moisesi?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei 1 Lúrudu 13:1-33.

  Kátaña anúadirubaña lun haríaahani fulasu, ani ka chansi hibihubei? (1 Lur. 13:2, 3, 18-20.)

  Ka uagu amu lubéi lisaminan Hosué luma Kalebü hawéi ha híbiri aríaahatiña fulasu, ani ka larufudahabei le woun? (1 Lur. 13:28-30; Mat. 17:20; 2 Ko. 5:7.)

 • Aliihabei 1 Lúrudu 14:1-38.

  Ka san eweridiruni lunbei wetenirun lun luáguti agülülühani hawagu ha lanúadirubaña Heowá ya Ubouagu? (1 Lur. 14:2, 3, 27; Mat. 25:40, 45; 1 Ko. 10:10.)

  Ida liña san larufuduni 1 Lúrudu 14:24 berese lan Heowá hau kada aban hádangiñe lubúeingu? (1 Uru. 19:18; Ari. 15:3.)