Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Niliburun lánina abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia

Abahüdaguni 32: Diisi íñanaü

Abahüdaguni 32: Diisi íñanaü

ARIHABEI dibuhu burí le. Arufudati kada aban lídangiñe íñanaü le lóunahabei Heowá luagu Ehiptu. Lidan furumiñeti ariha bumuti Aarón aguurei lidunari Nilu lau luenwen. Ábati lasaliragun duna ligía hítaüme, hilaguatiña sun úduraü ha lídanbaña, ábati língidun.

Íñanaü burí le lóunahabei Heowá luagu Ehiptu

Lárigiñe aba ladügün Heowá lun háfuridun húa lídangiñe duna Nilu. Añahein ñein lubéi tásürahoua fein, le ñein lubéi tañoundawagua, gabanarugu, luma lidan sun fulasu. Dan le hóunwegunbei húa, aba hóundaraguagüdüniña, ábati labuinchun hageira lau íngini.

Ábati láfaruni Aarón luenwen múarugu aba lasaliragun kaliki mebebegime, igei ñǘbüritiñu áhamahatiñu ani gásühaditiñu. Ligía lǘrüwanbei íñanaü.

Le líbiri íñanaü hounrügüñein ehiptuna ladüga damichi. Le ligadürün aba hebelaagun óunwenbu burí werewere hábiñoun sun ehiptuna. Le liseingün áfaragua lumutiñu animaalugu. Gíbetiñu hádangiñe halügüniña ehiptuna bágasu, mudún hama gábara hilaguatiñu.

Lárigiñe aba lachüürün Moisesi luma Aarón baligi garabalirugun, aba ladagarun guméi hawagu gürigia hama animaalugu. Ligía lisisinbei íñanaü.

Lárigiñe lira aba liñuruni Moisesi luenwen sielun, ábati lóunahan Heowá wayuhururu luma huya dereguati. Ligía huya dereguati hanarimetimati le suserelibei Ehiptu.

Habuinchun chagagaru ligía liwidünbei íñanaü. Úañahagiña bandi chagagaru ítara, ni lárigiñe ni lubaragiñe dan ligía. Hou hamuti sun le magünrichagun lubéi huya dereguati.

Luburiga linefunbei íñanaü. Aba ladouragun aban lanarime luburiga lau ageiraü luagu ǘrüwa weyu, ánhañati ísüraelina harugoungati ñein lubéi hawinwanda.

Lagumuhóun, aba lariñagun Bungiu houn lumutuniña lun háhurudaguni lita aban gábara o aban mudún le ñǘraügili luagu lumarukun habenari. Ábati lásügürün lani Bungiu ánheli Ehiptugiñe, dan le larihini hitaü, máfarunti ni aban gürigia tidan muna tuguya. Gama lumoun dan le marihin lan hitaü, aba láfaruni furumiñeti liráü wügüri luma animaalu. Nihán lidiisinbei íñanaü.

Lárigiñe íñanaü le, aba lígiruniñu Faraón ísüraelina lun houdin, aranseñu haña lun houdin ani guñounméme ligía aba háfuridun Ehiptugiñe.

Áfuriduni, kapítulu 7 darí 12.Álügüdahani burí

 • Yusubei dibuhu lun bariñaguni katei lan meha ǘrüwa furumiñeti íñanaü le lóunahabei Heowá luagun Ehiptu.
 • Ka meha idan amu lan ǘrüwa furumiñeti íñanaü luéi le líbiri?
 • Ka ligadürünbei, liseingün luma lisisin íñanaü?
 • Ka lisedünbei íñanaü liwidün luma linefun?
 • Ka lariñagubei Heowá lun hadügüni ísüraelina lubaragiñe lidiisin íñanaü?
 • Ka lidiisinbei íñanaü, ani ka asuseredubei lárigiñe?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei Áfuriduni 7:19-8:23.

  Íbini gayara hamani gariaahatiña biama furumiñeti íñanaü le ladügübei Bungiu águyuguagüda, ka katei mosubei hánharun lun lárigiñe lǘrüwan íñanaü? (Afu. 8:18, 19; Mat. 12:24-28.)

  Ida liña larufuduni ligadürün íñanaü lubafu Heowá lun ladouragun hau lumutuniña, ani ida luba lasandiraguagüdüniñu le lumutuniña Heowá houngua danme le hagagibudagun luma “óunwenbu asufuriruni” le uagubei tadimureha Bíbülia? (Afu. 8:22, 23; Aruf. 7:13, 14; 2 Kro. 16:9.)

 • Aliihabei Áfuriduni 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25, luma 10:13-15, 21-23.

  Ka biama sétanu erederubei furangu lau diisi íñanaü, ani ka efekütu lánibei le lidan le wasaminarubei luagun bián sétanu le uguñe weyu? (Afu. 8:10, 18, 19; 9:14.)

  Ida liña líderaguniwa Áfuriduni 9:16 lun gufunranda wamani ka lan uagu lígira Heowá lun lasigirun Satanási awinwanda? (Rom. 9:21, 22.)

 • Aliihabei Áfuriduni 12:21-32.

  Ida liña ladügün luéyuri esefuruni lun gayara lan hesefurun bandi, ani ka larufudubei efeduhani le? (Afu. 12:21-23; Huan 1:29; Rom. 5:18, 19, 21; 1 Ko. 5:7.)