Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

Abahüdaguni 30: Búbugati le durungubei

Abahüdaguni 30: Búbugati le durungubei

ÑÜBUINHALI Moisesi chülǘ luagu wübü Orebü áluaheina sagadi houn lilügüniña mudún. Ya, aba larihin aban búbugati durungu, ani mágudunti!

Moisesi lubadu búbugati durungu

‘Ámuti giñe katei le!’ liña lasaminarun Moisesi. ‘Nayarafada lun narihini buidu.’ Dan le layarafadun, aba lariñagun aban umalali lídangiñe búbugati: ‘Mayarafadabá ñahoun. Ragaboun bigeidin, ladüga sánduti fulasu le ñein bubéi.’ Bungiu ayusurubei aban ánheli lun layanuhan lun, ligía ladouragunbei Moisesi lau ligibu.

Ábati lariñagun Bungiu: ‘Ariha naali hasufurirun numutuniña Ehiptu. Nesefuraña, nóunahaadibu lun basagaruniña ñéingiñe.’ Lanügaaña Heowá lumutuniña lidoun ageiraü buiti le gíribei Kanán.

Gama lumoun aba lariñagun Moisesi: ‘Ni kata au. Ida luba nadügüni le? Ani ánhana ñüdün hariñaguba nun: “Ka óunahabalibu?” Kábameti nariñaga?’

Aba lóunabun Bungiu: ‘Nihánba bariñaga houn: “HEOWÁ le Lubungiute Abüraámü, Isaakü luma Hakobu ligía óunahabalina humoun. Ligíaba niri lun súnwandan.”’

‘Ánhañati mafiñen nun danme nariñagun houn luagu buguya lan óunahabalina?’ liña lóunabun Moisesi.

Aba lalügüdüni Bungiu: “Ka búhaburugubei?”

Aba lóunabun Moisesi: “Aban badun.”

“Fuibei múarugun,” liña Bungiu. Dan le ladügünbalin, aba lasaliragun badun ligía héweme. Ábaya larufudun Heowá amu milaguru lun Moisesi. Lariñaga: ‘Dabei búhabu tidoun badaüragun.’ Aba ladügüni Moisesi ítara, dan le lasagaruni lúhabu, haruha kei mouru! Kama hamuga sándihali, lau lépüra. Ábayati líchugun Heowá ubafu lun Moisesi lun ladügün aban lǘrüwan milaguru. Lagumuhóun aba lariñagun: ‘Ládügüba milaguru burí le lun hafiñerun ísüraelina au lan óunahabalibu.’

Lárigiñe, aba lagiribudun Moisesi lúbiñoun aba lariñagun lun Heturó: ‘Adügabá aban fulesei nun, ígirabana lun nagiribudun Ehiptun lun narihin ida haña lan niduheñu.’ Ítara liñati layouragun Heturó lun Moisesi, ábati lagumeseruni Moisesi luéiyasun lárigoun Ehiptun.

Áfuriduni 3:1-22; (3:15, RVA); 4:1-20.Álügüdahani burí

 • Ka liri wübü le lídanbei dibuhu?
 • Ka katei ámuti larihibei Moisesi dan le lidinbei wübüagu hau lilügüniñu mudún?
 • Ka lariñagubei umalali le áfuridubei lídangiñe búbugati le durungubei, ani ka ani umalali ligía?
 • Ida liña lóunabun Moisesi dan le lariñagunbei Bungiu lun, lun lasagaruniña lumutuniña Ehiptugiñe?
 • Ka lariñagubei Bungiu lun Moisesi lun lóunabun anhein hálügüda ka lan óunahabalin?
 • Ida lubati larufuduni Moisesi Bungiu lan óunahabalin?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei Áfuriduni 3:1-22.

  Ka uagu ru lubéi sügǘ le lani Moisesi emenigini woun, luagu íbini lan wasandirun luagu siñaguabadiwa lan woungua lun wagunfulirun lau somu wadagimanu lúmagiñeti Bungiu líderagubadiwa lan Heowá? (Afu. 3:11, 13; 2 Ko. 3:5, 6.)

 • Aliihabei Áfuriduni 4:1-20.

  Ida liña lasansirun ligaburi Moisesi lidan bián-wein irumu le lásügürübei Madián, ani ka leksióun gayarabei hafurendeiruni ha busenbaña heseriwidun lidan damuriguaü? (Afu. 2:11, 12; 4:10, 13; Mik. 6:8; 1 Tim. 3:1, 6, 10.)

  Íbini yusu lani Heowá damuriguaü lun larufudahan woun, ka afiñeni gayarabei líchuguni lani Moisesi hénpulu woun? (Afu. 4:12-14; Sal. 103:14; Ebü. 12:4-11.)