Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Niliburun lánina abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia

Abahüdaguni 28: Lesefurunua Moisesi

Abahüdaguni 28: Lesefurunua Moisesi

ARIHABEI irahü ñǘgili le ayahuahabei ragüñülei tifinga würi nibureingiru tura. Moisesi irahü lira. Subuditi san bun katoun lan nibureintu magadiñetu tura? Liráü urúei Ehiptuna.

Tadariruni liráü Faraón Moisesi

Aba taramuduni lúguchu Moisesi irahü ligía darí lun lagunfulirun ǘrüwa hati, ladüga mabuseeruntu lun háfaruni ehiptuna. Gama lumoun subudi tumuti luagu gayara lan hadariruni Moisesi, ligíati, nihán tadügübei lun tesefuruni.

Aba taranserun aban faniñe lun mebelubei lan duna lidoun. Aba tíchuguni Moisesi lidoun ábati tadagaragüdüni faniñe ligía labadinagua góunwere-agei laru duna le gíribei Nilu. Aba tariñagun tun María (Mirían), to litu Moisesi, lun terederun yarafa lun tarihini kaba lan asusereda.

Murusun dan lárigiñe aba tiabin liráü urúei ágawa lidan duna le gíribei Nilu. Sódini aba tarihini faniñe lidan góunwere-agei. Ábati tariñagun tun aban hádangiñe tumusuniña: ‘Barübei faniñe lira nun.’ Dan le tadaaruni liráü urúei faniñe, Ma lumagadiñen irahü le tarihibei! Moisesi irahü ligía layahuahaña, aba lagudemedagun tun liráü urúei. Mabuseeruntu lun láfarun irahü ligía hilagubei.

Ábati tiabin María. Gayarati barihinu lidan dibuhu. Aba tálügüdünu María liráü urúei: ‘Gayarati san nidin agúara tun aban Ebüréana lun tátagüdüni irahü le bun?’

‘Adügabei fulesei ligía nun,’ tiña liráü urúei.

Aba lubéi tidin María éibaagueina ariñagei tun túguchu. Dan le tiábinbei lúguchu Moisesi tumoun liráü urúei, aba tariñagun tun: ‘Barübei irahü le, güriabei nun, nafayeirubadibu luagu.’

Ítara liña lubeiti lúguchu guánarügü lubéi Moisesi ateniruboun lun. Lárigiñe, dan le wéiriaraühali Moisesi, aba tederegeruni tun liráü urúei, to anuriahabalin lun tiráüme. Ligía lúbiñe lubéi urúei Ehiptuna laweirida Moisesi.

Áfuriduni 2:1-10.Álügüdahani burí

  • Katei irahü le lídanbei dibuhu, ani ka ifingan le lárügüdübei?
  • Ka tadügübei lúguchu Moisesi lun mafarún lan hilagubei?
  • Ka irahü to lídanboun dibuhu, ani ka tadügübei?
  • Dan le tadarirunbalin liráü urúei irahü, ka tariñagubei María tun?
  • Ka tariñagubei liráü urúei tun lúguchu Moisesi?

Lanwoun burí álügüdahani

  • Aliihabei Áfuriduni 2:1-10.

    Ka chansi tadarirubei lúguchu Moisesi lun tarufudahan lun Moisesi dan le ñǘraügili, ani ka hénpulu tíchugubei houn agübürigu uguñe weyu? (Afu. 2:9, 10; 2 Lur. 6:6-9; Ari. 22:6; Efe. 6:4; 2 Tim. 3:15.)