Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Niliburun lánina abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia

Abahüdaguni 24: Lóuchaguniñu Hosé líbirigu

Abahüdaguni 24: Lóuchaguniñu Hosé líbirigu

BUSENTI Hosé lasubudiruni anhein wuribagiña lubéi 10 líbugañanu ani anhein magudemehabugiña lubéi. Ligíati lariñagunbei: ‘Aríaahatiña fulasu huguya. Hiábiña aríaahei ka lan louba wageira débilibei.’

‘Uá, mítarantiwa,’ Hañati. ‘Wügüriña úaraguatiña wagía. Íbirigu sun wagía. Dúusuñadiwa meha. Aban íbiri úaali, ani wamulen anihein wábiñe luma wáguchi.’

Aba lafamurun Hosé luagu mafiñen lan houn. Adügati lun lerederun líbiri le gíribei Simeón furisunrugu, aba lígiruniñu ha híbiri lun houdin hábiñoun, ígira ligía lun hanügün éigini. Aba lariñagun houn: ‘Danme le hagiribudun mosu hanügüni hamulen húmagua.’

Dan le hagiribudunbei hábiñoun Kanán, aba hariñaguni íbirigu ha lun Hakobu le háguchi sun le asuseredubei. Wéiriti lírun Hakobu. ‘Úaali Hosé’, liña lagúaragun, ani guentó úaali Simeón. Mígirunbadina lun hanügüni Benhamín, niráü le agumuhóuni.’ Danti le agumucheina lan éigini, mosu lígirun Hakobu lun hanügüni Benhamín Ehiptun lun gayara lan hibihin lanwoun éigini.

Guentó aba larihin Hosé añatén lan líbirigu. Ábati lagundaaragun dan le larihini lamulen, Benhamín. Ani, ibidiñeti lun ni aban hádangiñe luagu Hosé lan wügüri wéiriguti le. Guentoti aba lóuchaguniña Hosé 10 líbirigu.

Adügati lun habuínchagüdüni lumusuniñu hasagüte lau éigini. Sin lariñagun ni kata houn, adügati giñe lun lichugún luerun espechaliti le pülata tidoun lisagüte Benhamín. Lárigiñe houdin ani díseeña, aba lóunahaniña Hosé lumusuniña hárigi. Dan le hachülürünbei hamoun, aba hariñagun houn: ‘Ka uagu híweruhei weru le pülata lani wayubudiri?’

‘Míweruhan wamuti luerun,’ liña hariñagun sun íbirigu. ‘Anhein hadeira luma aban wádangiñe, áfara huméi hilagubei.’

Ligíati aba lubéi háluahan musu hagía tidan sun sagü, aba hadariruni weru tidan lisagüte Benhamín, kei barihini ya. Aba hariñagun musu hagía: ‘Ha híbiri gayaraati houdin, ánheinti Benhamín mosu liabin wama.’ Kábati hadüga 10 íbirigu guentó?

Aba hagiribudun súngubei luma Benhamín lúbiñoun Hosé. Aba lariñagun Hosé houn líbirigu: ‘Sun huguya gayarati hidin húbiñoun, ánheinti Benhamín mosu lerederun ya nidamunme.’

Ábati ladimurehan Hudá guentó, aba lariñagun: ‘Anhein magiribudún irahü le numa, lóunweba núguchi, ladüga wéiriti línsiñe lun. Ligíati, fuleseibana, ígirabana ya kei idamuni, ani ígiraba lun lidin irahü le.’

Ariha laali Hosé sansihaña lan líbirigu. Maribahaña ani gudemehabuhaña. Ariha waméi ka lan ladügübei Hosé guentó.

Agumesehani 42:9-38; 43:1-34; 44:1-34.

Híridahounña líbirigu Hosé


Álügüdahani burí

 • Ka uagu líchiga Hosé duru hawagu líbirigu luagu aríaahatiña lan fulasu?
 • Ka uagu lígira Hakobu lun lidin Benhamín, liráü le agumuhóuni Ehiptun?
 • Ida liña ladagarun luerun Hosé le pülata tidoun lisagüte Benhamín?
 • Kaba san ladüga Hudá lun hígiragüdüni Benhamín?
 • Ka idan hasansira líbirigu Hosé?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei Agumesehani 42:9-38.

  Ka uagu aban lubéi buiti aritaguagülei uguñe weyu houn ha gánibaña kárugu tidan óundaruni lani Heowá dimurei burí le lariñagubei Hosé lidan Agumesehani 42:18? (Neem. 5:15; 2 Ko. 7:1, 2.)

 • Aliihabei Agumesehani 43:1-34.

  Íbini Rubén lan meha ígiramaübei, ida liña furangu lan larihinua luagu Hudá lan adimurehabei hawagu líbirigu? (Agu. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1 Kro. 5:2.)

  Kei larihín, ida liña lóuchaguniñu Hosé líbirigu, ani ka uagu? (Agu. 43:33, 34.)

 • Aliihabei Agumesehani 44:1-34.

  Ida liña larufudagun Hosé lungua hagibugiñe líbirigu lun laramuduni hawéi káteiñein lan? (Agu. 44:5, 15; Fad. 19:26.)

  Ida liña harufuduni líbirigu Hosé magimugan haaña lan lun kei meha luagu aban dan? (Agu. 44:13, 33, 34.)