Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Niliburun lánina abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia

Abahüdaguni 23: Luénedü burí Faraón

Abahüdaguni 23: Luénedü burí Faraón

SÜGÜTI biama irumu, ani anihagua Hosé furisunrugu. Maritagun haali eseriwiduti diwéin lúbiñe urúei luagun. Aban áriebu aba gewenedü lan Faraón bián uénedü espechaliti, aba lálügüdagun lungua ka lan burí lilabei. Ariha bumuti arumuga ñein? Larugan binaafin aba lóunahan Faraón agúara houn lánigu chu tau aba labahüdaguni luénedü houn. Ani siñá hamuti lanichigu luénedü ariñaga lun.

Lidan lagumuhóun oura aba laritagun eseriwihati diwéin luagun Hosé. Aba lariñagun lun Faraón: ‘Dan meha furisunrugu nubéi ñeinñein meha aban wügüri gayarati lariñaguni lanichigu burí uénedü.’ Aba láfuridagüdüni Faraón Hosé furisunrugúgiñe furese.

Aba labahüdaguni Faraón luénedü burí lun Hosé: ‘Arihatina sedü bágasu dibunetiña, buíduburitiña. Ábaya narihin sedü bágasu dúreitiña darí lun láfuachun habu. Aba héiginiña bágasu ha dúreibaña bágasu ha dibunebaña.

Gewenedüñein Faraón

‘Lidan libiaman nuénedü arihatina láhüchün sedü lugule türigu ginti ani funaali luagu ábanmeme ugudinaü. Ábaya narihin sedü lugule bürüburiti ani mábeiti áhuluchei sedü ugulei le buidubei.’

Lariñaga Hosé lun Faraón: ‘Biángubei uénedü ábanmeme lanichigu. Sedü bágasu dibunetiña luma sedü lugule türigu le ginti sedü irumu lilabei, kéigubeirügü sedü bágasu dúreitiña luma sedü lugule türigu bürüburiti ábaya sedü irumu lilabei. Ñeinbei sedü irumu ñeinba lubéi láhücha saragu éigini Ehiptu. Gama lumoun ñeinbei sedü irumu ñeinba lubéi láhücha murusun éigini.’

Ligíati, aba lubéi lariñagun Hosé lun Faraón: ‘Anuadahabá aban wügüri le chu tau lun ligía lan gamanihari lóundarunua éigini lidan sedü irumu buiti. Ítarati móunwegunbaña gürigia ladüga ilamaü lidan sedü irumu wuribati le ñeinba lubéi murusunrügü lan éigini.’

Gúndaati Faraón lau saminaü le. Aba lanúadiruni Hosé lun lóundaraguni éigini, ani areidaleime. Lárigiñe Faraón, Hoséhali wügüri le wéirigutimabei Ehiptu.

Widü irumu lárigiñe, lidan lidaani ilamaü, aba larihin Hosé añatén lan fiú wügüriña. Subuditi san bun kátaña lan? Diisi líbugañanu Hosé! Aba lóunahaniñu Hakobu le háguchi Ehiptu ladüga gumumeméli lan heigin lidan ageiraü Kanán. Subudigubei lumutiña Hosé líbirigu, ánheinti hagía masubudirun hamuti. Subuditi san bun ka lan uagu? Ladüga ganwoun haali lírumudiri Hosé, ani amu tuwuyeri daüguaü to luaguboun.

Haritaguati Hosé luagu dan meha lan ñǘgili, gewenedüti hayabin líbirigu abuluchagua ligibugiñe. Haritaguatibu aliiha ban luagu katei le? Ligíati larihinbalin Hosé Bungiu lan óunahabalin Ehiptun, ani luagu lan aban lubuidun resun. Ka san ladügübei Hosé según baritagun? Ariha waméi.

Agumesehani 41:1-57; 42:1-8; 50:20.Álügüdahani burí

 • Ka asuseredubei lun Faraón aban guñoun?
 • Ka uagu laritagua eseriwihati diwéin luagun Hosé lidan lagumuhóun oura?
 • Kei larihin lidan dibuhu, ka biama uénedü luénedübei Faraón?
 • Ka lariñagubei Hosé luagu ka lan lanichigubei uénedü burí le?
 • Ida liña lachülürün Hosé lun ligía lan wügüri le wéirigutimati Ehiptu lárigiñe Faraón?
 • Ka uagu houdin líbirigu Hosé Ehiptu, ani ka uagu ibidiñe lubéi houn?
 • Ka uénedü laritagubei Hosé, ani ka íderagubalin lun gufunranda lani?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei Agumesehani 41:1-57.

  Ida liña ladügün Hosé lun líchugunua arihini luagun Heowá, ani ida luba gayara lan háyeihani kristiánugu lani hénpulu? (Agu. 41:16, 25, 28; Mat. 5:16; 1 Fe. 2:12.)

  Ida liña larufuduni gádantiñu lumutuniña Heowá ligibugiñe lumoun gádantiñu ha agúahabaña houngua kristiánugu, sedü irumu le meha ñein lubéi saragu éigini Ehiptu luma sedü irumu ilamaü? (Agu. 41:29, 30; Amosu. 8:11, 12.)

 • Aliihabei Agumesehani 42:1-8 luma 50:20.

  Wuribati funa san habuluchagun áhuduragutiña lun Heowá ligibugiñe aban wügüri lun harufuduni inebe lan lubara houn anhein ligía lubéi échuni lidan hageira? (Agu. 42:6.)