Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Niliburun lánina abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia

Abahüdaguni 10: Óunwenbu Gunran

Abahüdaguni 10: Óunwenbu Gunran

BÓUGUDI tuéi árüka, aba hasigiruni gürigia habagari kei meha lidan sun dan. Mafiñe mémegiña yebe liábinba lan Gunran. Mosu meha éheraha hamá luéi amu dan. Ani murusun dan lárigiñe aba méherehahaña lan.

Hanufudedagun gürigia hama animaalugu ladüga gunran

Sódini aba lábürühan duna. Ábürühati duna siélugiñe kei dan le wáturun duna lídangiñe aban búngidu. Garichati meha Noé! Ani siñá lebelurun ni aban tidoun árüka. Darú laali buga Heowá Bungiu bena buidu.

Ma loufun labuinchun sun fulasu le ǘnabubei. Duna ligía lenege óunwenbu burí duna-agei. Ádahati tídibu burí wewe, diñuti óunwenbu burí dübü ani hanarimeti lamuri. Aba halouchun gürigia. Aba haweiragun lidoun fulasu le íñutimabei. Ma funa lanarime hayumahan lun hamuga haganbuni Noé belú hagía tidoun árüka dan le daragugili bena! Ani guentó tárühali.

Iñureina ligía duna. Heiguati duna siélugiñe luagu 40 weyu luma 40 áriebu. Waríti duna ligibuagun wübü, darugua ligía lau wübü le íñutimabei. Kei meha lariñaguni Bungiu, sun gürigia hama animaalugu ha bóugudibaña tuéi árüka hilatiñu. Gama lumoun sun ha tídanbaña árüka séfuñuhaña.

Buiti meha wadagimanu le ladügübei Noé hama lirahüñü tuagu árüka. Aba liñurunu duna, ábati táfayarun ligibuagu duna. Aban weyu, dan le máhuyanhali, aba latatirun weyu adurangua. Ma lubuidun arihini! Ábanrügüñein óunwenbu barana arihua lidan sun fulasu. Ani árükarügüñoun arihua fáyagu ligibuagu duna.

Táfayarun árüka ligibuagu duna

Úaaña meha hígandei. Magiribudúndigiaaña lun hadügün dañu houn gürigia. Hilaguatiñu súngubei, úara hama háguchurunu hama ha híbiri gürigia wuribatiñu. Agia háguchigu ka asuseredubei houn?

Háguchigu hígandei ha, mama meha gürigia kei wagía. Ánheligu meha ha ñübuinbaña Ubouagu lun hawinwandun kei wügüriña. Ligíati, dan le liabinbei Gunran, móunweguntiñu hama ha híbiri gürigia. Mayusu hamaali hágubu gürigia le meha hadügübei, aba hagiribudun sielun kei ánheligu. Ani mígirunwaña lun hádangiñe hamá hafamilia ánheligu ha lánigu Bungiu. Aba lánihaña lan Satanási ánheligu. Tidan Bíbülia máfianu lagúahoun houn ánheligu ha.

Adügati Bungiu lun láfurun aban garabali, ábati latatirun lidunari gunran ararira. Dagatu árüka seingü hati lárigiñe ligibuagu aban wübü. Sügüti bandi weyu, ha múnadabaña gayarati harihin bóugudin lun harihini lábulugu burí wübü. Ararireina ligíati duna.

Ábati lígirun Noé lun láfuridun aban dunuru wuriti gíriti würidiri tídangiñe árüka. Aba láhamaha würidiri murusun oura ñéingiñe aba lagiribudun ladüga madari lan aban fulasu buiti lun lerederun. Adüga lumuti fiú wéiyaasu, ábaya lagiribudun abaha lararamun tigibuagu árüka.

Aban unhun

Busenti meha Noé larihin anhein mábeihali lubéi múa, ligíati lóunahanbei aban unhun tídangiñe árüka. Giributu giñe, ladüga madari tan halíaba lan teredera. Ábaya lóunahanu Noé libiaman wéiyaasu, tagiribudunbei barüinatiña murusun tilimun wewe oliwu tiyumulugu. Raríhali duna. Ábaya lóunahanu Noé unhun luagu lǘrüwan wéiyaasu, ábati tadeirun aban fulasu mábeiti lun terederun ñein.

Guentó aba layanuhan Bungiu lun Noé. Ariñagati lun: ‘Furiba tídangiñe árüka. Barübaña sun bufamilia bumagua, sagábaña giñe sun animaalugu.’ Redeihaña meha tidan árüka lóugiñe aban irumu dayarüti. Saminabá lueirin hagundan luagu bóugudiyaaña lan ani wínwanñu!

Agumesehani 7:10-24; 8:1-17; 1 Féduru 3:19, 20.Álügüdahani burí

 • Ka uagu siñá lubéi lebelurun ni aban tidoun árüka dan le latatirunbei áhuya?
 • Átiriñein weyu luma áriebu ladügün Heowá lun láhuyun, ani halía lebeda duna?
 • Ka asuseredubei tun árüka dan le latatirunbei duna adouragua lau Ubóu?
 • Wínwantiñu san hígandei lárigiñe Gunran? Kati asuseredubei houn hagübürigu?
 • Ka asuseredubei tun árüka seingü hati lárigiñe?
 • Ka uagu lígira Noé lun táfuridun aban würidiri tídangiñe árüka?
 • Ida liña lasubudiruni Noé rarihali lan meha duna?
 • Ka lariñagubei Bungiu lun Noé lárigiñe lanügün lóugiñe aban irumu hama lufamilia tidan árüka?

Lanwoun burí álügüdahani

 • Aliihabei Agumesehani 7:10-24.

  Halía lebeda lagumuchaguagüdünua ibagari Ubouagu? (Agu. 7:23.)

  Átiriñein dan ásügürüti lubá lararirun lidunari Gunran? (Agu. 7:24.)

 • Aliihabei Agumesehani 8:1-17.

  Ida liña larufuduni agumesehani 8:17 masansirun lan lisuuni Heowá lúmagiñe furumiñeti dan lun Ubóu le? (Agu. 1:22.)

 • Aliihabei 1 Féduru 3:19, 20.

  Ka asíadiruni heresibirubei ánheligu ha ebedaagubaña dan le hagiribudunbei sielun? (Hud. 6.)

  Ida liña líchugun iderebugu lun wemenigin abahüdaguni luáguti Noé hama lufamilia luagu gayara lan lesefuruniña Heowá lumutuniña? (2 Fe. 2:9.)

Lanwoun ariñahani

PELÍKULA

Wínwanti meha Noé kei labusenruni Bungiu

Haganagua meha gürigia fásitiña ani gáfarahatiña lawinwanda Noé, ligía lóunahanbei Bungiu aban óunwenbu guran ubouagun. Gaganbaditi Noé lun Bungiu, ítara liña líchugun aban buiti hénpulu woun. Lidan bidéu le, bafurendeirubei ida liña lan líderaguniwa lau laganbadi.