Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Arufudahani tídangiñeti Bíbülia houn isaanigu

 LEKSIÓUN 11

Wügüriña ha abürühabaña luagu Hesusu

Wügüriña ha abürühabaña luagu Hesusu

Arihabáña wügüriña ha lídanbaña dibuhu le. Matéu, Márükosu, Lúkasi, Huan, Féduru, Santiagu, Húdasi luma Pábulu. Wínwantiña meha súngubei hagía lidaaniwagu Hesusu ani abürühatiña luagu libagari. Dariwati le habahüdagubei tuma burí gárada to habürühaboun tidan Bíbülia. Hínsiñeti hamuga bun basigirun afurendeira hawagu?...

Kátaña san wügüriña ha?

Wéiriti meha lubuidun lanaagun Hesusu lungua hama ǘrüwa hádangiñe. Matéu, Huan luma Féduru. Apostolugu meha ǘrüwagubei hagía. Gayarati san barufuduniña lidan  dibuhu?... Abürühati Matéu aban líburu, abürühati giñe Huan amu, tidan kada aban tídangiñe abahüdaguatiña luagu libagari Hesusu. Huan giñe abürüdübarun líburu to gíriboun Arufudúni, tuma ǘrüwa gárada to gíriboun: Furumiñetu ligaradan Huan, Tibiaman ligaradan Huan tuma Tǘrüwan ligaradan Huan. Abürühati apostolu Féduru bián gárada: Furumiñetu tuma Tibiaman ligaradan Féduru. Ayanuhati Féduru tidan tibiaman ligaradan luagu aban ókaasion espechaliti. Weyu le laganbunbalin lumalali Heowá ariñaga siélugiñe luagu Hesusu: “Anihán Niráü, le hínsiñebei nun, le aubei weiri lan nagundaarun”.

Abürühatiña giñe ha híbiri wügüriña ha lídanbaña dibuhu luagu Hesusu. Márükosu aban hádangiñe. Másiñati ariha lani sun le asuseredubei dan le lárügüdünwabei Hesusu. Lúkasi ligía ábanya hádangiñe. Aban meha surusia ligía ani genegeti lárigiñehali lan lounwen Hesusu ladügagua lungua kristiánume.

Abürühatiña giñe bián lamulenu Hesusu luagu. Subuditi bun ka lan meha hiri?... Añahein lidan dibuhu, Santiagu luma Húdasi. Lidan lagumeseha mafiñetiña meha luagu le larufudahabei Hesusu. Aba meha hasaminarun lǘlühali lan lau Hesusu! Gama lumoun, dan lárigiñe, aban hafiñerun luagu Hesusu, ábati hadügagun houngua lánigume disipulugu.

Guentó, adimureha wamá luagu Pábulu. Ariha bumuti lidan dibuhu? Saulu meha líribei lubaragiñe kristiánu lan. Iyereegutiña meha kristiánugu lun ani wuribati meha lóuseruniña. Hínsiñeti hamuga bun basubudiruni ida liña lan lachülürün lun lánime Hesusu disipulu?... Aban weyu, dan le laweiyasuhaña lan Damasükun, sódini, aba laganbun aban umalali siélugiñe. Ka meha san ayanuhabei lun? Hesusu. Ábati ladügüni álügüdahani le lun: “Ka san uagu wuriba lubéi bóuseruniña ha afiñebaña nuagu?”. Ñein meha líchiga Pábulu fe mosu lan lasansirun, ligíati aba lubéi ladügagun lungua kristiánume. Dan lárigiñe, abürühati 14 tídangiñe líburu to tídanboun Bíbülia, túmagiñe ligaradan houn Rómana darí gárada houn Ebüréu.

Hínsiñeti woun waliihanu Bíbülia sagü weyu, adián?... Gíbeti abahüdaguni luáguti Hesusu ñein. Ma hínsiñeti hamuga bun basigirun afurendeira luagu?...

ALIIHA WAMÓUN BÍBÜLIA:

  • 2 Féduru 1:16-18

  • Márükosu 3:21; 14:51

  • Húdasi 1

  • Adügaü 9:1-18