Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

 LEKSIÓUN 12

Arufudati meha libase Pábulu ganigi

Arufudati meha libase Pábulu ganigi

Nabahüdagua bun luagu aban nibureinti le meha asalbarubalin libagari liyaurite. Ibidiñeti liri woun, le wasubudirubei libase lan meha apostolu Pábulu. Ganigiti meha nibureinti ligía. Abahüdaguanéi bun ka lan ladügübei?...

Ladaürǘña meha Pábulu Herusalén. Aba meha hádaruni furisunrugun ladüga lapurichihan luagu Hesusu houn gürigia. Añahein méhati fiu wügüriña wuribatiña Herusalén ha únbaña leyereeguda Pábulu, ayanuhatiña hámagua libügürü ida luba lan hadüga lun háfaruni hilagubei. Ariñagatiña: “Wamuriaha luma gumadan lun lóunahan fiu súdara lau Pábulu lun liabin agusera. Ábameti waramudagun ǘmada. Dánmeti hásügürün súdara lau Pábulu, ábame wachubarun luagun lun wáfaruni hilagubei!”.

Abahüdagua lumuti libase Pábulu sun katei lun liyaurite furumiñe, ñéingiñe aba labahüdaguni lun gumadan

Chülüti katei le larigeirugun libase Pábulu. Kati ladügübei? Aba lidin abahüdaguei lun liyaurite. Ábati lariñagun Pábulu lun: “Beiba furese lumoun gumadan, ábame babahüdaguni sun katei le lun”. Hénrenguti meha katei le ladüga aban meha wügüri wéiriguti gumadan. Ganigiti funa san libase Pábulu lun ladimurehan luma?... Anha, lugundun ñǘdünti ariñagei lun gumadan ida liña lan léibugun katei.

Aganba lumuti gumadan le lariñagubei nibureinti ligía lun. Luéi lasuseredun ni kata wuribati lun Pábulu, aba lóunahani gumadan ligía lidoun aban uburugu gíriti Sesaréa. Óunahati giñe yarafa houn 500 súdaragu óunigirei. Aba lariñagun houn: “Barǘ huméi yáagiñe gúñounmeme le”. Áfara hamuti funa san wügüriña wuribatiña Pábulu o máfarun hamuti? Ka basaminarubei?... Ítara liña, máfarun hamuti! Masaliti le hasaminarubei wügüriña wuribatiña hagía houn.

Hínsiñeti abahüdaguni le bun?... Ariha bumuti ganigi lan meha libase Pábulu, adián? Gayarati giñe ganigi ban kei meha ligía! Mosu ganigi wamá lun wapurichihan luagu Heowá houn gürigia. Basigiruba san apurichiha luagu Heowá houn gürigia lau ganigi?... Súdiniti wapurichihan luagu Bungiu houn gürigia, ladüga ítara, gayarabei hasalbarun saragu hádangiñe.

ALIIHA WAMÓUN BÍBÜLIA:

  • Adügaü 23:12-24

  • Matéu 24:14; 28:18-20

  • 1 Timotéu 4:16