Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Arufudahani tídangiñeti Bíbülia houn isaanigu

 LEKSIÓUN 3

Afiñetu meha Raabü luagu Heowá

Afiñetu meha Raabü luagu Heowá

Samina wamá wawinwanduña lan lidan binadu uburugu Herikó, lumúanrugu Kanán. Mafiñentiña lílana fulasu luagu Heowá. Gama lumoun, anuhein aban würi Herikó afiñetu luagu Heowá. Raabü tíribei.

Lúmagiñe tiñüraü Raabü, taganbahaña luagu Heowá. Aganba tumuti ida liña lan layusuruni Heowá Moisesi lun lesefuruniña ísüraelina Ehiptugiñe luma lun lafanreinraguni barana Funati lun hánhiñuraguni ísüraelina eibu. Aganba tumuti giñe íderagua laaña lan Heowá ísüraelina agañeiraña háganiñu. Guentó, resibiharu Raabü aban uganu le adiheridagüdübarun: chülüha ísüraelina yarafa lun Herikó, uburugu le ídanbei taganawa!

Íderagua tumutiña Raabü aríaahatiña fulasu ladüga afiñe tan luagu Heowá

Aban guñoun, aba hebelurun bián ísüraelina uburugun Herikó lun haríaahani fulasu. Aba hachülürün túbiñoun Raabü, ábati tariñagun houn lun herederun ñein. Guñoun ligía, aba líchugun lurúeite Herikó fe beluhaña lan aríaahatiña fulasu uburugun ani añahein lan túbiñe Raabü. Ligíati lóunahanbaliña luwügüriñanigu áluahaña. Kati tadügübei Raabü? Aba taramuduniña aríaahatiña fulasu tábulugu tuban, ábati tariñagun houn luwügüriñanigu urúei: “Ñǘdünha aríaahatiña fulasu yáagiñe. Anhaün éibaagua hárigi, hárügüdübaña!”. Ítara liña tesefuruniña Raabü ísüraelina ha! Hínsiñeti hamuga bun basubudiruni ka lan uagu tíderaguaña?... Ladüga afiñe tan luagu Heowá. Chouru tumuti líchugubei lan uburugu Herikó luma sun lumúan Kanán houn ísüraelina.

Lubaragiñebei háfuridun aríaahatiña fulasu túbiñegiñe Raabü, füramasetiña tun tasalbaruba lan hau sun tiduheñu danme le lagünrinchaguni Bungiu uburugu Herikó. Gama lumoun, mosu tadügün Raabü aban katei lun tasalbaruni tibagari. Subuditi bun ka lan lunbei tadügüni?... Ariñagatiña aríaahatiña fulasu tun: “Badibiragüdeime gúrudu funati le luagu tufunederan buban, óundaragua báñame biduheñu búbiñe”. Adüga tumuti Raabü le hariñagubei aríaahatiña fulasu tun. Busentibu nabahüdaguni bun ka lan asuseredubei lárigiñe?...

Salba lumutu Heowá Raabü hau sun tiduheñu

Fiu weyu lárigiñe, adügatiña ísüraelina saragu geyeguaü lau Herikó. Adügatiña aban geyeguaü lau uburugu aban wéiyaasu lidan weyu luagu sisi weyu, lidan sun dan ligía, maní haña. Ánheinti lidan lisedün weyu, sédüñein geyeguaü hadügün lau uburugu, dan le hásurunbalin lagumuhóun, aba hagúaragun lau sun here. Sódini, aba ladügün Heowá lun lábürühan óunwenbu baríeiru le geyegubei lau Herikó! Kati asuseredubei tun tuban  Raabü? Méiguaduntu, ladüga ígira tani gúrudu funati luagu funedera. Ariha bumuti san gúrudu lidan dibuhu?... Ítara liña tasalbarun Raabü hama tiduheñu!

Ariha bumuti redei tan Raabü wínwanñu ladüga taganbadi lun Heowá?... Subudi tumuti meha lóunigiruboun lan Bungiu, ligía tafiñerunbei luagu. Lárigiñebei taganbuni Raabü sun katei le abahüdawagúbei tun luagu Heowá, aba tafiñerun luagu. Bafurendeiruña giñe saragu katei luagu Heowá, bafiñeruba giñe san luagu kei meha tadügüni Raabü?... Chóuruti ítara luba lan!

ALIIHA WAMÓUN BÍBÜLIA:

  • Hosué 2:1-24; 6:1-5, 14, 15, 20-25

  • Ebüréu 11:31