Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun libiaman menú

Keimon lidoun tila

Gefentiña luagu Heowá

Garifuna

Arufudahani tídangiñeti Bíbülia houn isaanigu

Agübürigu, yusu huméi abahüdaguni burí le lun harufudahan tídangiñe Bíbülia houn hisaanigu.

Ebelaagülei

Gayaraati ladundehanün dimurei burí le áfuachubei tidan liliburun 2 Lúrudu lidan hagüriahaniña hisaanigu

Aban katei aramudaguati le busén wabéi wasubudirun

Abahüdaguatu Bíbülia woun luagu aban “katei aramudaguati” espechaliti. Hínsiñeti hamuga bun basubudiruni katei aramudaguati le?

Busentu meha Rebeka tagundaaragüdüni Heowá

Ka lunbei badügüni lun bagundaaragüdüni Heowá? Lun basubudiruni, aliihabéi abahüdaguni tuáguti Rebeka.

Afiñetu meha Raabü luagu Heowá

Aliihabéi abahüdaguni le subudi báamugei ida liña lan tasalbarun Raabü hama tiduheñu dan le lagünrinchawagunbei Herikó.

Wéiriti meha lugundan túguchi luma Heowá tau

Ka füramasei aubei tagunfulira lisaani Hefüté? Ida luba wáyeihanu?

Súnwandan meha ladügüni Samueli le labusenrubei Heowá

Súnwandan meha ladügüni Samueli le labusenrubei Heowá íbini meha wuriba lan hóuserun amu. Ida luba wáyeihani lani hénpulu?

Manufudeti meha Dawidi

Aliihabéi abahüdaguni tídangiñeti Bíbülia le lun basubudiruni ka lan uagu ganigi lubéi meha Dawidi.

Ka gayarabei badügüni anhein hanufude bubéi sandigua buguya bungua bábugua?

Ida liña líderaguni Heowá Elíasi dan le lasandiragunbei lungua lábugua? Ka gayarabei wafurendeirun lídangiñe le asuseredubei lun Elíasi?

Anúadira lumutiña Hosíasi lumadagu buidu

Abahüdaguatu Bíbülia woun áfaagua lan meha Hosíasi lun leseriwidun lun Bungiu. Arihabéi ida liña lan meha híderaguni lumadagu.

Meredeti lapurichihan Heremíasi luagu Heowá

Adügatiña meha gürigia bula lau Heremíasi gañi hagía luma ladüga lapurichihan houn luagu Heowá. Ka uagu lasigirunbei apurichiha houn?

Súnwandan meha gaganbadi lan Hesusu

Anihein dan hénrengu lan gaganbadiwa lan houn agübürigu. Ida luba líderagunibu lani Hesusu hénpulu lun gaganbadi ban?

Wügüriña ha abürühabaña luagu Hesusu

Ka hádangiñe wügüriña ha awinwandubaña lidaaniwagu Hesusu abürühabaña luagu?

Arufudati meha libase Pábulu ganigi

Sefu lumuti nibureinti le libagari liyaurite. Ida liña ladügüni?

Busenti meha Timotéu líderaguniña gürigia

Gíbeti meha katei buiti lidan libagari Timotéu gunda ligía. Hínsiñeti hamuga bun ítara ban kei ligía?

Arúeihani le lunbei lagumadihani sun Ubóu

Ida luba ibagari danme Hesusuhali arúeihei Ubóu? Hínsiñeti hamuga bun ñein ban?