Keimon lidoun ariñahani

Keimon lidoun tila

 FÁNREINTI 13

Ka lunbei wadügüni lun lagundaarun Bungiu wau?

Ka lunbei wadügüni lun lagundaarun Bungiu wau?

Madüga humá katei burí le iyereeguti lun Bungiu (1 Korintuna 6:​9, 10)

Anhein hínsiñe lubéi Heowá woun, madügünbadiwa ni kata le iyereeguti lun.

Mabusenrunti Heowá lun wíweruhan, wabacharuadun, ni lun wayusurun düroga.

Iyereeguti áfarahani lun, haragahoun irahüñü, luma lagamaridun wügüri wügüri líledi o würi würi tíledi. Mabusenrunti lun igaadua wamá, ni lun wageindagun hama amu.

Moun lumuti wabuyeihan, wáhuduragun houn guáriua, ni lun waríaagüdün, o wadügün katei líbeina lira.

Gürigia ha adügübalin katei burí le, mawinwandunbaña lidan Ubóu danme le paraísuhali.

 Adüga wamá katei buiti houn amu gürigia (Matéu 7:​12)

Gúndaati Bungiu lau wáfaagun lun ítara wamá kei ligía.

Arufuda humá ínsiñeni houn amu, lau areida humá luma lau gíchigadi humá.

Richagua humá.

Gíchigadi humá ferudun.

Adimureha humá luagu Heowá houn amu gürigia (Isaíasi 43:​10).